hammerglass stankskydd hagerstensviadukten 01 2800x600

2x400 meter stänkskydd

 

Dubbla stänkskydd på Hägerstens-viadukten

Dubbelt stänkskydd längs hela Hägsterstens-viadukten. Konstruktionen består av 12 mm Hammerglass i vinklade, rostfria stolpar av Bro-3 modell. Stänkskyddet monteras utvändigt på kantbalken längs båda sidor av den 400 meter långa bron. Systemet är CE-märkt och uppfyller även de  kraven för elskyddstak, där Hägerstens-viadukten korsar järnvägsspåren.

För totalentreprenad och montage ansvarar E-schakt, medan Hammerglass står för ritningsunderlag till bygghandlingar.

Installation
2017

System
Hammerglass Bro-3

Hammerglass 12 mm

Konstruktion & Ritningsunderlag
Hammerglass AB

Totalentreprenad & Montage
E-schakt

Stänkskydd längs hela Hägerstens-viadukten

Stänkskydd längs hela Hägerstens-viadukten

Det 800 meter långa stänkskyddet längs Hägerstens-viadukten fungerar även som bullerskärm.

Läs mer
EL-skyddstak vid järnvägsviadukt

EL-skyddstak vid järnvägsviadukt

Hammerglass moderna EL-skyddstak ersätter den äldre modellen av takskydd i plåt. Hållfasthetsberäknat utifrån snö-, vind- och tåglast.

Läs mer
100 m långt busstak i Täby Centrum

100 m långt busstak i Täby Centrum

Under Landskapslagets ledning fick Hammerglass AB påverka utformning och teknisk lösning för den nya bussterminalen i Täby Centrum.

Läs mer