hammerglass stankskydd hagerstensviadukten 01 1300x400-8

 

2x400 METER STÄNKSKYDD

Dubbla stänkskydd på Hägerstens-viadukten

Dubbelt stänkskydd längs hela Hägsterstens-viadukten. Konstruktionen består av 12 mm Hammerglass i vinklade, rostfria stolpar av Bro-3 modell. Stänkskyddet monteras utvändigt på kantbalken längs båda sidor av den 400 meter långa bron. Systemet är CE-märkt och uppfyller även de  kraven för elskyddstak, där Hägerstens-viadukten korsar järnvägsspåren.

För totalentreprenad och montage ansvarar E-schakt, medan Hammerglass står för ritningsunderlag till bygghandlingar.

Installation
2017

System
Hammerglass Bro-3

Hammerglass 12 mm

Konstruktion & Ritningsunderlag
Hammerglass AB

Totalentreprenad & Montage
E-schakt

Fler referenser