MONTERING AV HAMMERGLASS-RUTOR

Filmerna beskriver demontering av vanliga glasrutor, samt montage av limmade Hammerglass-rutor och Hammerglass RABS-ramar. Filmerna är framtagna för serviceverkstädernas montörer och visar principlösningar. Montagen skiljer sig åt mellan fordonstyper, fabrikat och modeller. Med varje Hammerglass-ruta och RABS-ram följer en detaljerad och specifik monteringsinstruktion. Läs denna innan montaget påbörjas!

Exempelbild

Montering skyddsruta

Exempelbild

Montering RABS-ram

Exempelbild

Montering ScreenSaver skyddsruta

Exempelbild

Montering ScreenSaver skyddsfilm

Hammerglass AB är certifierat enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 samt kan tillämpa PPAP i alla processer. Vår konstruktionsavdelning har spetskompetens som gärna ställs till förfogande för OEM.