MONTERING AV HAMMERGLASS-RUTOR

Filmerna beskriver demontering av vanliga glasrutor, samt montage av limmade Hammerglass-rutor och Hammerglass RABS-ramar. Filmerna är framtagna för serviceverkstädernas montörer och visar principlösningar. Montagen skiljer sig åt mellan fordonstyper, fabrikat och modeller. Med varje Hammerglass-ruta och RABS-ram följer en detaljerad och specifik monteringsinstruktion. Läs denna innan montaget påbörjas!

Så monteras Hammerglass standardrutor

Våra instruktionsfilmer visar principlösningar. Montagen skiljer sig åt mellan fordonstyper, fabrikat och modeller.

Med varje Hammerglass-ruta följer en detaljerad och specifik monteringsinstruktion. Läs denna innan montaget påbörjas!

Så monteras Hammerglass RABS dolskydd

Våra instruktionsfilmer visar principlösningar. Montagen skiljer sig åt mellan fordonstyper, fabrikat och modeller.

Med varje Hammerglass-ruta och RABS-ram följer en detaljerad och specifik monteringsinstruktion. Läs denna innan montaget påbörjas!

Så monteras Hammerglass patenterade ScreenSaver skyddsruta

Våra instruktionsfilmer visar principlösningar. Montagen skiljer sig åt mellan fordonstyper, fabrikat och modeller.

Med varje Hammerglass-ruta följer en detaljerad och specifik monteringsinstruktion. Läs denna innan montaget påbörjas!

Så monteras ScreenSaver skyddsfilm 

Våra instruktionsfilmer visar principlösningar. Med ScreenSaver-filmen följer en detaljerad och specifik monteringsinstruktion. Läs denna innan montaget påbörjas!

Hammerglass AB är certifierat enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 samt tillämpar PPAP i alla processer. Vår konstruktionsavdelning har spetskompetens som gärna ställs till förfogande för OEM.