Detta är RABS

RABS är en beteckning för fordonsrutor som visar att rutorna uppfyller en kombination av internationella standarder för säkerhet. För att märkas RABS Approved skall rutorna ha godkända resultat i samtliga fyra tester. Genom att använda en RABS-klassad lösning uppfylls Arbetsmiljöverkets krav på personskydd vid arbete med risk för dolor, fallande stenar samt vid stenknackning. Hammerglass 12 mm i stålram uppfyller kraven för RABS.

R43 ECE Regulation No.43 (R43). Omfattande serie av tester för fordonsglas, bl a repskydd, UV-skydd, töjningsgrad. Obligatoriskt för alla fordon.
AXE Skarpt föremål (EN 356, P8B), där rutan har stått emot 72 slag från en maskinmonterad yxa, utan att yxan penetrerat glaset.
BLAST Tryckvåg vid detonation (EN 13124-2, EXR 2), ett test där 3 kg TNT har detonerats 3 meter från ruta i godkänd stålram. Rutan är monterad i stålram för att inte kunna tryckas in i hytten.
STONE Tungt föremål i stor hastighet (EN 15152-2), där en 1 kg tung aluminiumprojektil har skjutits mot rutan i hastigheten 450 km/h, med 90 graders vinkel mot skottet. Motsvarar stor sten i hög hastighet.
FOPS Falling Object Protective Structure/FOG Falling Object Guard (EN ISO 3449, ISO 10262, ISO 8083). I testet fryses hela konstruktionen ner till -18°C, varefter en 227 kg tung stålcylinder släpps på rutan från 5,2 meters höjd, vilket motsvarar en kraft på 11.600 joule.

Fler frågor & svar