hammerglass skyddsgaller 1300x400-8

"Get rid of the grid" - Välj RABS istället!

Du tror kanske att du valt det bästa för dig och din maskin genom att satsa på BÅDE säkerhetsruta och galler? Låt oss ge dig en tankeställare: Hammerglass RABS är den enda lösningen som lever upp till Arbetsmiljöverkets testkrav för förarsäkerhet vid berg- och gruvarbete.

– Standarden som finns idag räcker inte till för att skydda förarna från alla tänkbara situationer. Det är en sanning som vi vill sprida kunskap om, säger Martin Mellerhav.

Bara för att en ruta är sprängklassad så betyder det inte att den är okrossbar...
Vi tar det igen. Sprängklassad betyder INTE okrossbar.
En sprängklassad ruta klarar tryckvågen från en framgrävd dola och trycks inte in i förarhytten, den tål alltså det som den är testad för. MEN. Den kan gå sönder av en vass stenprojektil som skjuts iväg av tryckvågen från samma explosion. Alltså är den inte ett tillräckligt skydd för föraren.

...och bara för att du har ett galler så är du inte säker...
Kombinationen av sprängklassad ruta och galler är inte en tillräckligt trygg säkerhetslösning, eftersom båda kan släppa igenom potentiellt livsfarliga stenprojektiler.

... men du kan få både gallerfritt och explosionssäkrat!
Hammerglass RABS-lösning ger ett komplett förarskydd som tål både explosioner och stenprojektiler. Samtidigt som föraren slipper att ha ett galler i synfältet hela arbetsdagarna.
– Vi har testat RABS enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter och vi är ensamma i branschen om att kunna leverera den här tryggheten till slutkunderna. Det känns förstås väldigt bra, men vi måste uppmärksamma säkerhetsglappet som råder, så att fler förare undgår skada, säger Martin Mellerhav.

 

Läs mer om RABS här...

Fler nyheter