RÄCKESLÖSNINGAR

Splitterfria räcken för offentliga miljöer

hammerglass infrastruktur rackeslosningar 1300x150-8

Vandalsäkra räcken

Hammerglass flerfunktionella räckeslösningar utgör såväl en transparent och tilltalande avgränsning som ett effektivt vind- och bullerskydd. Våra system finns monterade som skyddsskärmar kring bussterminaler och arenor, som fallskydd på läktare och murar samt som trapp- och balkongräcken. Vi specialanpassar utformning av stolpar och infästningar för att garantera säkert montage av okrossbara splitterfria glasningslösningar.

Alternativ som håller i längden

Med hållfasthet 300 gånger starkare än glas och halva glasvikten är Hammerglass ett attraktivt alternativ för offentliga miljöer.

 • Trappräcket vid nedgången på perrongen står kvar – utan glaskross – även efter helgen.
 • Nästintill okrossbara glas på förskolans utegård garanterar barnens säkerhet och dämpar trafikbullret, samtidigt som utsikten mot omgivningen är fri.
 • Fasade kanter och rundade hörn på läktarens fallskydd minimerar risken för skärskador.
 • Sportpubens transparenta vindskydd är enkelt att klottersanera.
hammerglass skyddsräcke busstation

Det viktiga skyddsräcket

Klockan är fem, många har slutat för dagen - kontorspersonal, skolelever, mammor med barnvagnar - alla är de på väg hem. Det är trångt vid bussfållan - då kommer bussen.

 

Splitterfria räckeslösningar i Hammerglass utgör en effektiv barriär mellan resenärer och inkommande bussar i terminalen. Skulle något gå fel kan det vara livsavgörande med ett räcke som inte sprider glassplitter. Våra skyddsräcken levereras med fasta eller öppningsbara partier. Monteras i befintlig räckeskonstruktion, Hammerglass stolpsystem eller projektanpassade infästningslösningar.

hammerglass glasräcke trappa

Okrossbart i trappnedgången

Trappan till spårområdet, till torget, till skolgården är tacksamma objekt för den som vill vandalisera. Med Hammerglass istället för glas i räckespanelerna är det inte längre lika roligt att försöka - eftersom glasen inte längre går att krossa.

 

Eliminera skämmande glaskross efter vandalism, höga saneringskostnader och byten av tunga svårhanterliga glasskivor i offentlig miljö med Hammerglass. Skivorna monteras i befintlig räckeskonstruktion, Hammerglass stolpsystem eller projektanpassade infästningslösningar. Det går utmärkt att montera handledarna direkt i Hammerglass-skivorna.

hammerglass räcke nationalarenan friends arena solna

Fallskydd för arenor och läktare

Hemmalaget gör mål, publiken jublar, trycket ökar på läktaren. Med många människor samlade på ett begränsat utrymme ökar risken för olyckstillbud. Med Hammerglass i publikskydden istället för laminerat eller härdat glas minskas den risken.

 

Våra splitterfria lösningar kan monteras på de flesta publika arenor (här på Nationalarenan, Friends Arena i Solna). Panelerna produceras med rundade hörn och fasade kanter för att undvika risken för skärskador. Montage i befintlig räckeskonstruktion, Hammerglass egna stolpsystem eller i specialframtagen infästningslösning.

hammerglass bullerskärm transparent

Bullerskärmen som fallskydd...

Hammerglass system för bullerskärmar kan likaväl användas som ett transparent skydd kring lekplatsen eller skateparken i centrum. Perfekt för dagiset, förskolan eller skolan i trafikerade stadsområden. Effektiv bullerdämpning i kombination med den fria sikten bidrar till en bra utomhusmiljö för vuxna och barn i alla åldrar.

 

Våra konstruktörer hjälper till att ta fram ritningar och förslag till funktionella lösningar. Vi lämnar gärna anbud på kompletta projekt: Måttskuren Hammerglass, stolpar, infästningssystem och montage.

hammerglass räcke screentryck

... och vindskyddet som är en bullerskärm

Lugn och ro på takterrassen, uteserveringen, i väntan på tåget.

 

 • Bullerfri miljö även i trafikerat område
 • Skyddat både mot kalla drag och kraftiga vindbyar
 • Screentryck ger insynsskydd
hammerglass räcke hammer-art

 

Färg, tryck och belysning

Hammerglass-skivorna levereras vanligen som klara eller opala glas. Vid större serier finns möjlighet att ta fram genomfärgat Hammerglass. Hammerglass-skivorna kan också screentryckas eller förses med fotografiskt 4-färgstryck för att skapa en levande och attraktiv gatumiljö.

 

En strategiskt placerad LED-belysning på en tryckt eller genomfärgad Hammerglass-skiva ger en slående effekt och utgör en attraktiv ljuspunkt i kvällsmörkret.

 

Under fliken HammerArt berättar vi mer om konstnärliga möjligheter!

 

   

Hämta produktblad

Läs mer om HammerArt

Konstruktion och montage

Tag med oss i dialogen redan vid idé-stadiet. Våra konstruktörer hjälper till med ritningar och förslag till funktionella lösningar. Vi lämnar gärna anbud på kompletta projekt: Måttskuren Hammerglass, stolpar, infästningssystem och montage.

 • Skivorna måttproduceras efter att stolpsystem etc är färdigmonterat
 • Färdiga lösningar för infästning och montage
 • Halva glasvikten
 • 300 gånger starkare än glas
 • Inget glaskross
 • Minimalt underhåll
 • Fri sikt mot omgivningen