hammerglass infra racke 11 2800x600

RÄCKESLÖSNINGAR

OKROSSBARA GLASLÖSNINGAR.
SPLITTERFRIA räcken för offentliga miljöer

 

VANDALSÄKRA RÄCKEN

Hammerglass flerfunktionella räckeslösningar utgör såväl en transparent och tilltalande avgränsning som ett effektivt vind- och bullerskydd. Våra system finns monterade som skyddsskärmar kring bussterminaler och arenor, som fallskydd på läktare och murar samt som trapp- och balkongräcken. Vi specialanpassar utformning av stolpar och infästningar för att garantera säkert montage av okrossbara splitterfria glasningslösningar.

 

Alternativ som håller i längden

Med hållfasthet 300 ggr starkare än glas och halva glasvikten är Hammerglass ett attraktivt alternativ för offentliga miljöer.

 • Trappräcket vid nedgången perrongen står kvar - utan glaskross - även efter helgen
 • Okrossbara glas på förskolans utegård garanterar barnens säkerhet och dämpar trafikbullret, samtidigt som utsikten mot omgivningen är fri
 • Fasade kanter och rundade hörn på läktarens fallskydd minimerar risken för skärskador
 • Sportpubens transparenta vindskydd är enkelt att klottersanera
Exempelbild

Det viktiga skyddsräcket

Klockan är fem, många har slutat för dagen - kontorspersonal, skolelever, mammor med barnvagnar - alla är de på väg hem. Det är trångt vid bussfållan - då kommer bussen.

 

Splitterfria räckeslösningar i Hammerglass utgör en effektiv barriär mellan resenärer och inkommande bussar i terminalen. Skulle något gå fel kan det vara livsavgörande med ett räcke som inte sprider glassplitter. Våra skyddsräcken levereras med fasta eller öppningsbara partier. Monteras i befintlig räckeskonstruktion, Hammerglass stolpsystem eller projektanpassade infästningslösningar.

Exempelbild

Okrossbart i trappnedgången

Trappan till spårområdet, till torget, till skolgården är tacksamma objekt för den som vill vandalisera. Med Hammerglass istället för glas i räckespanelerna är det inte längre lika roligt att försöka - eftersom glasen inte längre går att krossa.

 

Eliminera skämmande glaskross efter vandalism, höga saneringskostnader och byten av tunga svårhanterliga glasskivor i offentlig miljö med Hammerglass. Skivorna monteras i befintlig räckeskonstruktion, Hammerglass stolpsystem eller projektanpassade infästningslösningar. Det går utmärkt att montera handledarna direkt i Hammerglass-skivorna.

Exempelbild

Fallskydd för arenor och läktare

Hemmalaget gör mål, publiken jublar, trycket ökar på läktaren. Med många människor samlade på ett begränsat utrymme ökar risken för olyckstillbud. Med Hammerglass i publikskydden istället för laminerat eller härdat glas minskas den risken.

 

Våra splitterfria lösningar kan monteras på de flesta publika arenor (här på Nationalarenan, Friends Arena i Solna). Panelerna produceras med rundade hörn och fasade kanter för att undvika risken för skärskador. Montage i befintlig räckeskonstruktion, Hammerglass egna stolpsystem eller i specialframtagen infästningslösning.

Exempelbild

Bullerskärmen som fallskydd...

Hammerglass system för bullerskärmar kan likaväl användas som ett transparent skydd kring lekplatsen eller skateparken i centrum. Perfekt för dagiset, förskolan eller skolan i trafikerade stadsområden. Effektiv bullerdämpning i kombination med den fria sikten bidrar till en bra utomhusmiljö för vuxna och barn i alla åldrar.

 

Våra konstruktörer hjälper till att ta fram ritningar och förslag till funktionella lösningar. Vi lämnar gärna anbud på kompletta projekt: Måttskuren Hammerglass, stolpar, infästningssystem och montage.

Exempelbild

... och vindskyddet som är en bullerskärm

Lugn och ro på takterrassen, uteserveringen, i väntan på tåget.

 

 • Bullerfri miljö även i trafikerat område
 • Skyddat både mot kalla drag och kraftiga vindbyar
 • Screentryck ger insynsskydd
Exempelbild

 

Färg, tryck och belysning

Hammerglass-skivorna levereras vanligen som klara eller opala glas. Vid större serier finns möjlighet att ta fram genomfärgat Hammerglass. Hammerglass-skivorna kan också screentryckas eller förses med fotografiskt 4-färgstryck för att skapa en levande och attraktiv gatumiljö.

 

En strategiskt placerad LED-belysning på en tryckt eller genomfärgad Hammerglass-skiva ger en slående effekt och utgör en attraktiv ljuspunkt i kvällsmörkret.

 

Under fliken HammerART berättar vi mer om konstnärliga möjligheter!

 

   

Hämta PRODUKTBLAD

Läs mer om HAMMER-ART

 

Konstruktion och montage

Tag med oss i dialogen redan vid idé-stadiet. Våra konstruktörer hjälper till med ritningar och förslag till funktionella lösningar. Vi lämnar gärna anbud på kompletta projekt: Måttskuren Hammerglass, stolpar, infästningssystem och montage.

 • Skivorna måttproduceras efter att stolpsystem etc är färdigmonterat
 • Färdiga lösningar för infästning och montage
 • Halva glasvikten
 • 300 ggr starkare än glas
 • Inget glaskross
 • Minimalt underhåll
 • Fri sikt mot omgivningen