BROAR

CE-märkta glaslösningar för bro vid väg & järnväg

hammerglass infrastruktur broar 1300x150-8

Broar med Hammerglass

Bullerskydd och fallskydd på broar kan i högsta grad vara såväl funktionella som dekorativa. Vi tillhandahåller glas- och infästningslösningar för alla tänkbara brolösningar vid väg och järnväg, såväl som gång- och cykelbroar. Med stora valmöjligheter kring infästning i bro och montage av Hammerglass-skivorna kan bron bli mycket mer än bara en transportväg. Ytbehandling i nanoteknologi bidrar till att nedsmutsning från avgaser, olja och asfalt inte fäster lika lätt som på vanligt glas. Den uppskattade livslängden är mer än 40 år.

Färg och ljus

Med mönster, färger och ljussättning skapas ett tilltalande blickfång. Hammerglass-skivorna kan screentryckas eller digitaltryckas, vilket ger oändliga möjligheter till personlig utformning. Skivorna kan t ex förses med kommunvapen eller mönster som upprepas med jämna mellanrum. Vid större serier finns möjlighet att ta fram genomfärgat Hammerglass. En tryckt eller genomfärgad Hammerglass-skiva med LED-belysning utgör en attraktiv ljuspunkt i kvällsmörkret.

   

Läs mer om HammerArt

Glaspaneler för bro längs väg

Ingen bro är den andra lik. I tätbebyggt område finns ofta behovet av en bullerdämpande lösning, medan ett stänkskydd eller ett fallskydd kan vara att föredra under andra omständigheter.

hammerglass infra bro bullerskärm

BULLERDÄMPARE

System BRO-2 och BRO-3 är kompletta bullerskärmslösningar för montage på bro både vid väg och järnväg. Beroende på brons utformning förankras konstruktionen i broståndarna eller på utsidan av brons kantbalk.

 

 • BRO-2: Varmförzinkade stolpar för sidomontage i broståndare
 • BRO-3: CE-märkt system för montage i brons kantbalk
 • Hammerglass-skivorna monteras på utsidan av stolparna med utvändig stödplatta och kraftig klämprofil
 • Höjd upp till 6 meter
 • Möjligt att trycka mönster som inflygningsskydd för fåglar

 

Läs mer om system BRO

 

hammerglass bro stänkskydd

STÄNKSKYDD

Hammerglass robusta stänkskydd är framtaget för viadukter/trafikplatser med vägbanor i flera plan. Det vinklade stolpsystemet bygger på samma princip som Hammerglass elskyddstak. Konstruktionen bultas vanligen i sidan av brons kantbalk, men vid brorenovering eller nybyggnation kan stolpsystemet även monteras med fotplatta under räckesstolpen. 

 

Läs mer om elskyddstak

Glaspaneler för bro vid järnväg

Bro längs järnväg kräver i allmänhet extra stabila konstruktionslösningar för att stå emot vibrationer och vindtryck från passerande tåg. Hammerglass bullerdämpande system BRO och MARK uppfyller de tuffa krav som ställs på stabilitet och säkerhet vid montage längs järnväg.

hammerglass bullerdämpare mark-2 bullerskärm

BULLERDÄMPARE PÅ MUR

MARK-2 är ett CE-märkt bullerskärmssystem med beprövade lösningar för infästning av stål och Hammerglass. MARK-2 är konstruerat för montage i bultgrupp på mur.

 

Då Hammerglass MARK-system monteras på bro vid järnväg förses samtliga skärmar med jordningsskenor och varje etapp jordas separat. En 45-gradig knäck i toppen av Hammerglass-skivorna styvar upp konstruktionen och bidrar samtidigt till effektiv reduktion av lågfrekvent buller från tåg.

 

 • Komplett CE-märkt system för montage med bultgrupp i mark eller på mur
 • Hammerglass-skivorna monteras på utsidan av stolparna med kraftig klämprofil
 • Separat jordning av varje etapp
 • Bockad skärmtopp för ökad stabilitet
 • Höjd upp till 6 meter
 • Möjligt att trycka mönster som inflygningsskydd för fåglar

 

Läs mer om system MARK

hammerglass bro bullerskydd bullerdämpare

BULLERDÄMPARE I BRONS KANTBALK

Då Hammerglass BRO-system monteras vid järnväg förses samtliga skärmar med jordningsskenor och varje etapp jordas separat. En 45-gradig knäck i toppen av Hammerglass-skivorna styvar upp konstruktionen och bidrar samtidigt till effektiv reduktion av lågfrekvent buller från tåg.

 

 • BRO-2: Varmförzinkade stolpar för sidomontage i broståndare
 • BRO-3: CE-märkt system för montage i brons kantbalk
 • Hammerglass-skivorna monteras på utsidan av stolparna med utvändig stödplatta och kraftig klämprofil
 • Separat jordning av varje etapp
 • Bockad skärmtopp för ökad stabilitet
 • Höjd upp till 6 meter
 • Möjligt att trycka mönster som inflygningsskydd för fåglar

 

Läs mer om system BRO

hammerglass gångbro

ÖVERGÅNG FÖR PASSAGERARE

Ofta sker hela byggprojekt medan trafiken rullar för fullt på spåren, och då krävs att det mesta av konstruktionerna kan byggas precis intill spårområdet för att sedan lyftas på plats. Våra montörer sätter rutorna medan stålskelettet fortfarande ligger på marken, varefter hela konstruktionen lyfts. Denna typ av lyft är så gott som omöjliga att genomföra med vanligt glas, då rörelser i strukturen skulle medföra glaskross.

 

Alla rutor har mätts in och producerats individuellt efter det att stålskelettet färdigställts. Även om stålkonstruktionen inte till 100% stämmer mot ritning, går montaget av rutorna därför problemfritt.

 

 • Individuellt uppmätta och producerade rutor
 • Kan glasas på mark och lyfts på plats
 • Minimerar tiden för "tågfritt"
hammerglass elskyddstak

ELSKYDDSTAK

Elskyddstak för montage över kontaktledningar, framtaget i samarbete med Trafikverket. Elskyddstaken är hållfasthetsberäknade utifrån snö-, vind- och tåglast. Taklösningen följer elskyddsriktlinjerna för elskyddstak vid montage på bro över järnväg. Konstruktionen smälter in i omgivningen, och utgör samtidigt en tät barriär ner mot strömförande ledning.

 

 • 12 mm Hammerglass i vinklat stolpsystem, bultat i sidan av brons kantbalk
 • Tät barriär mot strömförande ledning
 • Hållfasthetsberäknat utifrån snö-, vind och tåglast
 • Vatten- och petsäker
 • Utförandeklass EXC2 eller EXC3
 • Följer även krav för bullerskärmar ställda i CE-normen EN-14388

 

Läs mer om elskyddstak

Gång- & cykelbro

Flexibla lösningar för gång- och cykelbroar. Montage i befintlig konstruktion eller för GC-bron projektanpassat infästningssystem. Hammerglass-skivorna produceras individuellt efter det att konstruktionen är på plats. Skivorna kan levereras klara, opala, färgade eller tryckta, samt förses med LED-belysning.

hammerglass gångbro cykelbro

HELA BRON KAN LYFTAS PÅ PLATS

För att rutorna ska passa perfekt, tas alla mått efterhand som brons stålkonstruktion produceras. Samtliga Hammerglass-skivor kan därför parallelltrapetskapas enligt individuella mått, för att exakt följa mark och horisontlinjer.

 

Hammerglass-skivorna produceras i exakt storlek, och monteras på plats direkt i fabrik eller på byggplatsen. När montaget färdigställts lyfts de enskilda brosektionerna - eller hela bron - på plats med kran. Även om konstruktionerna är stabila skulle denna typ av lyft vara nästan omöjliga att genomföra med vanligt glas, då rörelser i strukturen skulle medföra glaskross.

 

Med Hammerglass i konstruktionen minimeras den tid då vägbana eller spårområde måste stängas av för att få bron på plats.

hammerglass bro

PROJEKTANPASSADE INFÄSTNINGSSYSTEM

Hammerglass deltar gärna aktivt redan vid konstruktionsstadiet av bron för att säkerställa korrekt infästning och dimensionering.

 

Finns färdig bärande konstruktion kan Hammerglass-skivorna oftast monteras direkt i denna. Behöver konstruktionen kompletteras med infästningsdetaljer hjälper vi till att ta fram lämpliga förslag.

 

I de fall kunden önskar en helt egen lösning ställer våra konstruktörer sitt kunnande till förfogande för att ta fram kreativa förslag, konstruktionsritningar och hållfasthetsberäkningar.

 

hammerglass bro färg led-belysning

FÄRG, TRYCK & BELYSNING

Den vanligaste lösningen för gång- och cykelbroar är en klar eller opal Hammerglass-skiva. Dock är möjligheterna till personlig utformning i stort sett obegränsade när det gäller utformning, färg och ljussättning.

 

 • Skivorna kan screentryckas med raster eller specialframtagna mönster för att förhindra fågelkollisioner
 • Kantpolerat Hammerglass med ett blått rastertryck med LED-belysning ger en bro som dagtid är transparent, men som lyser blått i kvällsmörkret
 • LED-belysning i räckets handledare kan riktas mot Hammerglass-skivorna för kvällsbelysning
 • Variabel LED skapar slående effekter
 • Vid större serier kan Hammerglass-skivorna levereras genomfärgade  

 

Läs mer om färg & tryck

Konstruktion och montage

Hammerglass-skivorna är flexibla och kan formas för att anpassas till montage i böjda profiler. Skärmen kan lutas i valfri vinkel utifrån önskemål om bullerreflektion, ljusreflektion och snöansamling. Vattenavrinning kan ske in mot bron eller ner under skärmen. Tag med oss i dialogen redan vid idé-stadiet. Våra konstruktörer tar fram ritningar och förslag till funktionella lösningar. Vi lämnar gärna anbud på kompletta projekt: Måttskuren Hammerglass, stolpar, infästningssystem och montage.

 • Skivorna måttproduceras efter att stålskelett etc är färdigmonterat
 • Färdiga lösningar för infästning och montage
 • Fri sikt mot omgivningen
 • 300 ggr starkare än glas
 • Halva glasvikten
 • Minimalt underhåll