HAMMERGLASS PÅ 2 MINUTER

hammerglass balloon 1300x200-8

Utvecklingen av Hammerglass AB startade 1993. Då arbetade vi för att minska kostnaderna för glaskross. Efter att ha tagit fram tilläggssystem för utvändigt montage av okrossbart fönsterglas började vi fundera på att utveckla ett isolerglas med samma okrossbara egenskaper. Projektet lyckades och Hammerglass kan idag kan lämna 10 års full isolerglasgaranti på Hammerglass Isoler. Verksamheten har sedan dess breddats och består idag av tre affärsområden: Fastighet, Infrastruktur och Automotive. Med dotterbolag i Norge, Danmark och Tyskland levererar vi till de nordiska länderna, samt på export till utvalda länder inom utvalda produktområden.

Affärsidé

Hammerglass erbjuder trygghet och säkerhet genom att tillverka och leverera kundspecifika okrossbara glasningslösningar.

Vår vision

Hammerglass skall bli den ledande tillverkaren och den naturliga leverantören av okrossbara glasningslösningar på den globala marknaden. För att nå vår vision skall vi:

 • Producera och leverera produkter som alltid uppfyller kundens krav
 • Minska kvalitetsbristkostnader genom att kontinuerligt förbättra vårt verksamhetssystem
 • Reducera negativ miljöpåverkan i vår produktion samt öka den positiva miljöpåverkan som användningen av våra produkter medför
 • Förebygga risker för arbetsskador, sjukskrivning och olyckor
 • Förebygga risker för dataintrång och säkra våra data vid datorhaveri
 • Säkerställa att vår verksamhet uppfyller gällande lagstiftning, samt krav i internationella standarder vad gäller ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och informationssäkerhet
 • Säkerställa att vi har spetskompetens inom skyddsglasområdet genom att aktivt investera i forskning och utveckling
 • Säkerställa att alla, såväl inom företaget som hos våra underleverantörer, arbetar efter företagets uppsatta verksamhetspolicy och mål samt medverkar till våra åtaganden inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet

Våra kärnvärden

 • Tillförlitlighet - Underpromise, overdeliver
 • Kompetens - Hög produkt- och marknadskunskap
 • Engagemang - Vi skall vara Tillgängliga, Inspirerande, Motiverade, ha Arbetsglädje, vara Utvecklingsbara

Med kvalitet menar vi

 • Rätt produkt, godkänd och levererad i rätt tid
 • Offerter, ritningar och betalningar i tid

ISO

Hammerglass AB är certifierat enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018, samt PPAP för fordonsindustrin.

Ekonomisk stabilitet

Hammerglass innehar högsta kreditvärdighetsbetyg - AAA (Bisnode), samt högsta kreditklass - 5 (Syna).