hammerglass fastighet skottsakert 01 2800x600

EXPLOSIONSSKYDDANDE GLAS

OVÄNTAT OKROSSBART.
Kombinerat BARRIÄR- & EXPLOSIONSSKYDD med fasadanpassade lösningar i stålram

 

KOMBINERAT BARRIÄR- & EXPLOSIONSSKYDD

Med växande hotbild och risk för attentat och explosioner i täta stadsmiljöer ökar även behovet av avancerade skyddsglas i fönster, dörrar och glaspartier.  I känsliga citylägen, hos myndigheter, ambassader, banker etc utgör Hammerglass ett effektivt skydd utan fragment- eller splitteravgång. Dessutom är hela lösningen tunnare och väger betydligt mindre än jämförbara lösningar baserade på vanligt glas. Förutom explosionsskyddet utgör systemet ett effektivt barriärskydd mot inbrott.

Explosionstestade säkerhetsglas

Vid en kraftig explosion splittras vanliga glasrutor även på långa avstånd från explosionen, ofta med svåra splitterskador som följd. I detonationens absoluta närhet kan även splitterfria rutor tryckas in i fastigheterna, oavsett om de är i härdat eller laminerat glas. Hammerglass Explosionsskydd håller rutorna på plats även vid en kraftig explosion.

En serie tester av Hammerglass rutor har enligt SS-EN 13124-2 utförts hos SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) i Borås. Sprängningar genomfördes på varierande avstånd från Hammerglass-rutan. Resultatet blev att en 12 mm Hammerglass-ruta står emot tryckvågen från 3 kg TNT som detonerats på 3 meters avstånd.

 

Unik fasadanpassad lättviktslösning

Explosionsskyddande rutor finns i flera olika konfigurationer och tjocklekar beroende på krav på skyddsnivå. Hammerglass Explosionsskydd utgörs av en unik explosionshämmande fasadanpassad lösning där en 12 mm Hammerglass-ruta monterats i en kraftig stålram. Stålramen håller hela paketet på plats även vid en kraftig explosion. Denna splitterfria lösning är tunnare och väger väsentligt mindre än jämförbara lösningar baserade på vanligt glas.

Exempelbild

Skyddar både människa och egendom

Allt fler butiker i känsliga citylägen väljer Hammerglass i stålprofil till sina skyltfönster. Förutom explosionsskyddet utgör systemet ett effektivt barriärskydd mot inbrott, samtidigt som det ger en betydligt högre säkerhet för personalen i butiken. Montaget innebär ingen synlig åverkan på befintliga skyltfönster.

 

  • Explosionstestade säkerhetsglas
  • Unika splitterfria lättviktslösningar
  • Fasadanpassad stålram håller rutorna på plats
  • Skyddar mot explosion, inbrott och vandalism
  • Montaget innebär ingen synlig åverkan på befintliga fönster
  • Konfidentiell riskanalys och behovsutvärdering

 

VÄLJ RÄTT SKYDD TILL RÄTT HOTBILD
KLASS LADDNING AVSTÅND TRYCK Pso
IMPULS Iso
HMG-PRODUKT
EXR1 3 kg 5 m 0,75 bar 1,05 bar/ms HmG 12 mm
EXR2 3 kg 3 m 2,3 bar 1,65 bar/ms HmG 12 mm
EXR3 12 kg 5,5 m 1,7 bar 2,25 bar/ms -
EXR4 12 kg 4 m 3,6 bar 3,00 bar/ms -
EXR5 20 kg 4 m 6,3 bar 4,20 bar/ms -

 

Utvärdering av skyddsbehov utifrån hotbild

Vi assisterar i utvärdering av fasader baserat på hotbild. Utifrån grundläggande data om befintliga fönster och dörrar föreslås lämplig skyddsnivå. Vi levererar en nyckelfärdig helhetslösning med riskanalys, behovsutvärdering, projektering och montage av hela fönster- och dörrpartier enligt rekommenderad skyddsklass. Grundlig konfidentiell analys av skyddsobjektet utförs av Hammerglass specialister. Samtliga Hammerglass-rutor lasermärks med logotyp och produktionsnummer för spårbarhet för intern kvalitetssäkring samt säkerhet vid eventuella garantifrågor.