STOLPFRI

Framtidens bullerskärm är stolpfri och smälter in i miljön

Transparent bullerskärm utan stolpar

Hammerglass har en bred portfölj av stolpar och infästningslösningar anpassade efter hur skärmen skall placeras och monteras. Stolparna kan förankras i broräcken, på plintar eller på mur – och hållfasthetsberäknas utifrån höjd och lastpåverkan. Hammerglass-skivorna är oftast i 12 mm tjocklek. Innan skivorna kapas mäts varje fack individuellt vilket möjliggör tillverkning av skärmar som följer marknivån. Bullerskärmen behöver därför inte trappas vid nivåförändringar. Höjd och utformning tas fram för varje projekt. Skivorna säkras vid behov med wire eller genomgående bultinfästning. Skivorna kan även förses med mönster, vanligen ett opalt eller svart tryck mot fågelkollisioner.

Hammerglass bullerskärm till Förbifart Stockholm

Se, men inte höra! Hammerglass nya CE-märkta bullerskärm, som skall användas i Förbifart Stockholm-området, är självbärande. Genom att Hammerglass-skivorna bockas där det egentligen skulle suttit en stolpe, blir skärmen i sig så styv att det inte behövs någon stålstolpe mellan glasen.

Skärmen är försedd med tunna fågelskyddande ränder som inte kommer att synas på håll, men ändå registreras av fåglar. Resultatet blir en nästan osynlig bullerskärm!

Ladda ner foldern    Ladda ner produktbladet