hammerglass polis 1300x400-8

"Vi skyddar dom som skyddar andra"

Poliser tillhör samhällets viktigaste yrkesgrupper

Poliser som arbetar i utsatta områden riskerar sin hälsa och sina liv för andra människor. När de befinner sig på stationen ska de kunna känna sig trygga. Med Hammerglass i skalskyddet är chansen markant större att de faktiskt gör det.

I Polisens senaste rapport kring arbetsmiljö framkom det att över 60 procent upplever att hot och öppet våld mot poliser ökat de senaste åren och det gällde inte bara poliser i fält. I juni 2021 skrev nättidningen Blåljus att trygghet på arbetsplatsen fortfarande är en het fråga för poliser, trots att rapporten ledde till ett ökat säkerhetsarbete. De skrev också att "Nationella huvudskyddsombud inom polisen ställer nya krav på Polismyndigheten om en säker arbetsmiljö för både polis- och civilanställda."

Poliskåren har stora utmaningar och samhällets utveckling går just nu åt fel håll. Grov kriminalitet ökar och med den också hotbilden. De senaste åren har flera polisstationer utsatts för sprängattentat - ett våld som signalerar öppen fajt.

Hammerglass kan inte råda över den eskalerande hotbilden, men vi kan se till så att fler poliser mår bättre i myndighetens fysiska lokaler. Där kan vi bidra med ett välbehövligt andrum! Hittills har vi säkrat upp över 50 polisstationer i Sverige och Bengt Nilsson, VD, kommenterar uppdragen så här:
– Vi ser en tydlig skillnad i polisens behov av skydd. Tidigare var det nästan uteslutande fråga om att skydda fönster med en invändigt monterad film så att inte glaskross skulle komma in i lokalen. Nu är film helt ute ur bilden och minimumkravet är Hammerglass invändigt eller utvändigt. I allt fler stationer krävs det skottsäkra glas med explosionsskydd som klarar en mindre bilbomb.

Hammerglass ger skydd mot explosioner och beskjutning

Detta kan vi erbjuda:

  • Explosionsskydd som håller rutorna på plats även vid en kraftig explosion. Vår 12 mm Hammerglass-ruta står emot tryckvågen från 3 kg TNT som detonerats på 3 meters avstånd.
  • Skottsäkra glas och ramar, ett komplett skydd mot ballistiska angrepp.
Läs mer om Security Windows
Läs mer om Add-On-profiler

Fler nyheter