SÄKRA BUTIKSLÖSNINGAR

Butiksinredningar och säkerhetslösningar som stoppar tjuven

Butiksinredning och säkerhetsslussar som förhindrar inbrott

Hammerglass är certifierat upp till Skyddsklass P8B, vilket motsvarar högsta skyddsklass för inbrottsgaller och rulljalusier. Med hållfasthet 300 ggr starkare än glas är Hammerglass i det närmaste okrossbart, och lämpar sig därför utmärkt i säkerhetsmontrar och säkerhetsskåp hos guldsmeder, uraffärer, muséer, kyrkor etc.

Misslyckat inbrott i exklusiv uraffär

Filmen visar ett misslyckat inbrottsförsök hos en av våra kunder. Den här gången gick tjuvarna bet. Trots ivriga försök att krossa Hammerglass-montrarna fick de lämna butiken utan att få med sig något och butiksägaren slapp sanera butikslokalen från krossat glas.

hammerglass skyltfönster som säkerhetslösning, i det närmaste okrossbar glasmonter och butiksinredning

Stoppa tjuven med säkerhetsrutor!

Vi erbjuder kompletta kundanpassade butiksinredningar och säkerhetslösningar för glasmontrar och säkerhetsskåp. Glasen kan sinkas, skarvas och fällas in för att möjliggöra tillverkning av möbler och skåp i Hammerglass. Våra samarbetspartners tar fram inredningsförslag baserade på kundens förutsättningar och önskemål, samordnar inblandade hantverkare och överlämnar ett färdigt arbete. 

hammerglass säkerhetssluss för trygg butiksmiljö och som ökar personsäkerheten, får ofta plats även på mindre ytor

Tryggt för kunder och personal

Ont om plats men önskemål om högre säkerhet? En sluss i Hammerglass kräver liten yta men gör ovärderlig nytta. Hammerglass installeras i specialdesignade säkerhetsslussar i material som trä, stål, aluminium som harmonierar med övrig butiksinredning och går att integrera i små utrymmen. Säkerhetsslussen fungerar som ett litet bås där kunden går in genom den första dörren, som därefter måste stängas innan nästa dörr kan öppnas. Slussen ger butikens personal kontroll över vem som får tillträde till lokalen, och är särskilt effektiva för att förhindra att flera personer tar sig in samtidigt. En satsning på säker arbetsmiljö som gynnar både kunder och anställda.

Montage

Hammerglass-skivorna monteras i befintliga monter-/skåpkonstruktioner eller i kundanpassade lösningar.