Hammerglass FAQ - Vad är inkrypningsskydd?

Krav på inkrypningsskydd

Svensk Stöldskyddsförenings "Regler för inbrottsskydd – Byggnader och lokaler" (SSF 200:5) reglerar konfigurationen för inkrypningsskydd för fönster i Skyddsklass 2 och Skyddsklass 3. Förutom att fönstren ska uppfylla motståndsklass RC2N enligt SS-EN 1627 och vara försedda med glas i minimum klass P1A (SS-EN 356), så finns ytterligare krav på inkrypningsskydd:

 • Skyddsklass 2
  ”Öppningsbart fönster vars nedre kant är belägen lägre än 4 meter över markplan, eller som på annat sätt är lätt åtkomligt (ståplan), ska antingen vara låst med cerifierat lås för fönster enligt SS 3620 lägst klass A, eller ha inkrypningsskydd.”

 • Skyddsklass 3
  ”Kraven för samtliga fönster, upp till 4 meter över markplan, eller som på annat sätt är lätt åtkomligt från ett ståplan, är att de ska vara försedda med inkrypningsskydd. Öppningsbart fönster ska även vara låst med certifierat lås för fönster enligt SS 3620 lägst klass A.”

 • Inkrypningsskydd enligt SSF 200:5
  ”Polykarbonatskivan ska minst uppfylla kraven enligt SSF 1085 klass 2*. Monteras i separat båge/karm enligt tillverkarens anvisningar. Inkrypningsskydd placeras invändigt i separat karm (ej sammanfogat). Orsaken är att angriparen först ska tvingas forcera omslutningsytan innan det går att angripa skyddet.”
  *Motsvarar EN 356 P7B (Hammerglass anmärkning).

Ett inkrypningsskydd i polykarbonat ska alltså enligt SSF 200:5 sitta i egen ram och får inte förankras i fönstrets karm eller båge. Inkrypningsskyddet kan förankras i fönsternischen innanför fönstret, eller i det ramverk i vilket fönstret har monterats. Beroende på installation finns dock i vissa fall möjlighet att förankra skyddet i fönsterkarmen – t.ex. vid så kallat ”teknikbyte”, där det installerats glaskrossdetektorer på fönsterglaset.

Inkrypningsskydd i Hammerglass – testat och certifierat i RC2/RC3

Ett inkrypningsskydd i Hammerglass utgörs av produkten Add-On, där val av Add-On-konfiguration beror på val av infästningsmetod. Ska inkrypningsskyddet fästas i nischen används Add-On F, ska det fästas i ramverk eller karm används Add-On S eller Add-On U.

Krav på RC-klass

Det är sannolikt att det i kommande uppdateringar av SSF 200 (Q1 2024) kommer ställas krav på motståndsklass eller RC-klass enligt SS-EN 1067 gällande inkrypningsskydd, för att säkerställa att skyddets egna infästningsram håller den nivå som krävs för att utgöra ett verkligt motstånd mot inkrypning. Hammerglass Add-On inkrypningsskydd är testade och certifierade i RC2 och RC3.

Bygg hållbart, säkert och ekonomiskt

Det är inte alltid så enkelt att navigera i djungeln av skyddslösningar, föreskrifter och certifieringar. Vi har tagit fram en vägledande Säkerhetshandbok för att göra det lättare för dig att hitta rätt säkerhetslösning utifrån skyddsbehov och ekonomi. Du kan beställa den här!

Beställ Säkerhetshandboken
  P3A-P4A  Vandal/Smash-&-Grab P5A  Vandal/Smash-&-Grab P6B  Inbrott P7B  Inbrott P8B  Inbrott RC2  Inbrott RC3  Inbrott Handeldvapen/Gevär .22L
BR1-NS  Beskjutning
Handeldvapen .357 Magnum
BR4-NS  Beskjutning
Gevär 7.62x51 mm
BR6-NS  Beskjutning
EXR1  Explosion EXR2  Explosion
Hammerglass ENKEL 4 mm                      
Hammerglass ENKEL 6 mm                
Hammerglass ENKEL 8 mm              
Hammerglass ENKEL 10 mm              
Hammerglass ENKEL 12 mm              
Hammerglass ISOLER 6 mm
(HMG06-12-4.41)
             
Hammerglass ADD-ON          
Hammerglass BR1NS            
Hammerglass BR4NS          
Hammerglass BR6NS        
Hammerglass EXR1 12 mm                      
Hammerglass EXR2 12 mm                    

Fler frågor & svar