GDPR – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION

Uppdaterad 2023-12-21

Hammerglass ansvarar för att dina personuppgifter hanteras utifrån dataskyddsförordningen GDPR. För oss är det viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar och använder de personuppgifter vi mottar när du kontaktar oss eller besöker vår hemsida.

Integritetspolicy

Hammerglass samlar och lagrar personuppgifter som du direkt eller indirekt lämnar när du kontaktar oss för att få information.

 • Namn
 • Företag
 • Organisationsnummer eller personnummer
 • Adressuppgifter
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Korrespondens
 • IP-adress
 • Uppgifter du lämnar i en rapport till vår visselblåsarfunktion

Dessa uppgifter hjälper oss att ge den information som efterfrågas. Dina personuppgifter kan även komma att användas för att slutföra dina beställningar, kontakta dig som en del i arbetet med våra kundrelationer samt för våra interna register. Vi behandlar även vissa personuppgifter för att följa tillämplig lagstiftning, så som exempelvis reglerna om skydd för visselblåsare. Dessutom lagrar vi de inställningar som görs när du använder vår webbplats för statistisk analys i syfte att administrera och förbättra webbplatsen.

Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss, och i de fall vi är beroende av annan part för att genomföra leverans kommer de att kunna behandla dessa. Tjänsteleverantörer utsedda av Hammerglass som tillhandahåller tjänster kopplade till denna webbplats eller dess funktioner kan också komma att behandla personuppgifter, men endast i den utsträckning det är nödvändigt för att tillhandahålla dessa tjänster. Hammerglass säkerställer att all personlig information i sådana fall behandlas på ett betryggande sätt i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Vi avser att behandla ovanstående uppgifter endast så länge som är nödvändigt för de syften uppgifterna samlades in:

 • Så länge gällande lagstiftning kräver
 • Så länge du är kund
 • Så länge du önskar att ta del av vår information

Det innebär att Hammerglass raderar dina personuppgifter när sådana uppgifter inte längre behövs för att behandla en förfrågan, en order eller att administrera ditt konto eller vår kundrelation. Statistik som har blivit anonymiserad kan sparas därefter.

Utdrag och rättelser

Du har rätt att:

 • En gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter om dig vi behandlar och hur vi behandlar dessa
 • Begära rättelse i fråga om personuppgifter
 • Skriftligen återkalla lämnade samtycken

Om du vill begära ut ett utdrag av dina personuppgifter, om du har synpunkter på hur vi hanterar dina personuppgifter eller om du önskar att bli raderad från vårt kundregister gör du skriftligt till gdpr@hammerglass.se eller

Hammerglass AB
Att. GDPR Manager
Åkagårdsvägen 9
269 71 Förslöv

Anser du att dina personuppgifter har behandlats felaktigt har du möjlighet att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).

Cookies

Webbplatsen hammerglass.se använder cookies. En cookie är en liten textfil som innehåller information som skickas från vår webbserver och lagras på din dator. Vårt syfte med att använda cookies är att förbättra din erfarenhet av vår webbplats. All information som samlas in är anonym och inte kopplad till några personliga uppgifter, men hjälper oss att samla in statistik om webbesök och navigering. Denna information används för att förbättra innehållet på den här webbplatsen och göra det lättare för dig som användare att hitta relevant information. Om du inte vill tillåta cookies på din dator kan du blockera cookie-funktionen i konfigurationsinställningarna för din webbläsare. Inaktiveras funktionen lagras inga cookies lokalt på din dator.

Pixeltaggar

Vi kan använda pixeltaggar (t ex Facebook Pixel) för att jobba med segmenterad marknadsföring. På så sätt kan vi nå användare som redan har visat intresse för våra produkter nås av relevant information.

Läs mer om Facebook Pixel

Verktyg för webbstatistik

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som erbjuds av Google Inc. Google Analytics använder cookies som tillåter en analys av hur du använder vår webbplats. Google använder informationen i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteten för webbplatsoperatörer samt tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning till oss. Mer information om sekretess i samband med finns i länken nedan.

Till Google Analytics

Nyhetsbrev

Genom att registrera en prenumeration samtycker du till vår policy kring nyhetsbrev. Du kommer att få nyhetsbrev och/eller inbjudningar via e-post. De personuppgifter vi samlar in om dig är din e-postadress, som endast kommer att användas för nyhetsutskick. Hammerglass kommer inte lämna ut din persondata till någon tredje part. Du kan när som helst avregistrera dig från fortsatta utskick via en avregistreringslänk i nyhetsbreven.

Kontaktformulär

Personuppgifter som sparas på webbservern i samband med att du kontaktar Hammerglass via kontaktformulär på hemsidan, raderas automatiskt efter 90 dagar.

Användning av media digitalt

Fotografier och filmer från montage, mässor och kundmöten kan komma att användas på företagets hemsida och andra digitala medier, i syfte att marknadsföra företaget. Om du förekommer på bilder eller i film och inte vill synas, har du rätt att invända mot din närvaro. Vid önskemål om att inte synas i informations- och marknadsföringsmaterial, vänligen kontakta oss. Materialet kommer då att redigeras, ersättas eller raderas.

I händelse av att Hammerglass publicerar information om medarbetare på hemsidan (fotografi, namn, kontaktuppgifter) har den anställde rätt att invända mot publiceringen. För ärenden gällande medarbetares medverkan på företagets hemsida, kontakta ansvarig på Hammerglass.