hammerglass automotive explosionstestat 01 2800x600

RABS

UNBREAKABLE.
Okrossbara rutor i EXPLOSIONSTESTAD STÅLRAM

 

RUTOR SOM STÅR EMOT NÄR DET SMÄLLER

Odetonerat sprängmedel (dolor), stora stenar och skut kan innebära direkt livsfara för maskinföraren. Arbetsmiljöverket har med anledning av detta skärpt föreskrifterna för berg- och gruvarbete: Vid risk för dolor - eller vid knackning av sten - skall särskilda glas användas i maskinen. Om det smäller ordentligt räcker det inte enbart att ha skydd i framrutan. Vid en kraftig explosion trycks även sidorutorna in i hytten, oavsett om de är i härdat glas eller laminerat glas. Hammerglass-lösningar finns även för sidorutor och bakrutor.

EN RAM. EN RUTA. MOT 230 KG.

En ram. En ruta. Mot 230 kg från 5,2 meters höjd. Se vårt senaste FOPS-test från juni 2021.

BYT RUTAN. INTE FÖRAREN.

  

Se fler TEST-FILMER

ROCK ON. ROCK OFF.

Hammerglass versus konkurrerande laminerat glas i ett FOPS-test hösten 2020.

 

Så här gick det, och frågan är...

GLAS eller HAMMERGLASS.
VAD VÄLJER DU?

  

Se fler TEST-FILMER

Explosionstestade säkerhetsglas

En serie tester av Hammerglass fordonsrutor har enligt SS-EN 13124-2 genomförts hos SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) i Borås. Rutor i ett antal utföranden monterades i olika typer stålramar. Sju sprängningar genomfördes, från 3 meters respektive 5 meters håll. Resultatet blev att 12 mm Hammerglass-rutor klarar tryckvågen av 3 kg TNT från 3 meters avstånd.

Som en extra bonus i slutet på testet lade SP upp några kg sprängsten framför sprängladdningen. Stenarna gjorde djupa jack i rutorna, men inget mera. Däremot gick stenarna rakt igenom stålplåten i containern – 3 mm corténstål - och containern flyttades av explosionerna, trots att den fylldes med 20 ton betonggrisar för att kunna stå stabilt.

 

Detta är RABS

En fordonsruta som används i riktigt tuffa arbetsmiljöer måste uppfylla vissa krav, både på prestanda och säkerhet. RABS är en beteckning för fordonsrutor som visar att rutorna uppfyller en kombination av internationella standarder för säkerhet.

  • R43 - Repskydd, UV-skydd etc
  • AXE - Skarpt föremål
  • BLAST - Tryckvåg vid explosion
  • STONE - Stor sten i hög hastighet

För att märkas "RABS Approved" skall rutan ha godkända resultat i samtliga fyra tester. Genom att använda en RABS-klassad lösning uppfylls Arbetsmiljöverkets krav på personskydd vid arbete med risk för dolor, fallande stenar samt vid stenknackning.  Hammerglass 12 mm i stålram uppfyller kraven för RABS.

R43 ECE Regulation No.43 (R43). Omfattande serie av tester för fordonsglas, bl a repskydd, UV-skydd, töjningsgrad. Obligatoriskt för alla fordon.
AXE Skarpt föremål (EN 356, P8B), där rutan har stått emot 72 slag från en maskinmonterad yxa, utan att yxan penetrerat glaset.
BLAST Tryckvåg vid detonation (EN 13123-2 och EN 13124-2), där 3 kg TNT har detonerats 3 meter från ruta i godkänd stålram. Rutan är monterad i stålram för att inte kunna tryckas in i hytten.
STONE Tungt föremål i stor hastighet (EN 15152-2), där en 1 kg tung aluminiumprojektil har skjutits mot rutan i hastigheten 450 km/h, med 90 graders vinkel mot skottet. Motsvarar stor sten i hög hastighet.
Läs mer om SÄKERHETSNIVÅER
Exempelbild

Patenterade dolskydd

Maskinföraren ska känna sig säker även om olyckan är framme. Hammerglass patenterade dolskydd har utvecklats med fokus på högsta personskydd i tuffa miljöer.

 

Det specialutvecklade systemet med en 12 mm Hammerglass-ruta fastbultad i en kraftig stålram har genomgått rigorösa tester hos SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) och SMP (Svensk Maskinprovning) och fyller kraven som ställs i RABS-klassificeringen.

 

För att stå emot slitage från vindrutetorkarna i extra dammiga och grusiga miljöer så som gruvor och stenbrott, är rutan försedd med Hammerglass ScreenSaver offerruta. ScreenSaver-rutan skyddar även rutan i RABS-ramen mot slitage vid exempelvis stenknackning. ScreenSaver-rutan är lätt plocka av då den inte är i bruk, och byts enkelt då den tjänat ut.

 

  • Märkesspecifika patenterade RABS-ramar för vanligt förekommande maskinmodeller
  • Levereras med 12 mm Hammerglass samt 4 mm ScreenSaver offerruta
  • Tillgänglig med eller utan vindrutetorkare

Läs mer om ScreenSaver OFFERRUTOR
Exempelbild

A - Hammerglass RABS-ram: 12 mm Hammerglass i explosionstestad stålram

B - ScreenSaver offerruta: 4 mm Hammerglass

C - Klämram: För offerruta

D - Evakueringsruta: 12 mm Hammerglass

E - Övriga rutor: 12 mm Hammerglass

Maximalt skydd med Skyddsklass 3

Om maskinen går i riktigt tuffa miljöer med risk för stenar i hög fart eller explosioner även från sidan, är det kraftiga RABS-godkända rutor runt om hela hytten som gäller för att föraren ska sitta säkert. Skyddsklass 3 är den mest kompletta skyddsklassen och avser arbeten som innebär stora risker för förare och fordon. För att uppnå Skyddsklass 3 skall ett antal skyddskriterier vara uppfyllda. För maximalt skydd ska du utrusta ditt fordon med Skyddsklass 3.

 

  • Framrutan ska vara RABS-klassad, vilket innebär att maskinens originalruta ersätts med en 12 mm Hammerglass-ruta infäst i en explosionstestad stålram.
  • Samtliga övriga rutor i hytten ska vara i 12 mm Hammerglass.
  • Hytten måste erbjuda en utrymningsväg via en evakueringsruta. Denna ska kunna nås av föraren vid ett eventuellt stenras vilket stänger till andra utvägar. Evakueringsrutan måste även vara möjlig att öppna från utsidan.

Läs mer om SKYDDSKLASSER
MONTERING

Så monteras Hammerglass RABS dolskydd

Våra instruktionsfilmer är framtagna för serviceverkstädernas montörer och visar principlösningar. Montagen skiljer sig åt mellan fordonstyper, fabrikat och modeller. Med varje Hammerglass-ruta och RABS-ram följer en detaljerad och specifik monteringsinstruktion. Läs denna innan montaget påbörjas!

 

Se fler INSTRUKTIONSFILMER

Hammerglass AB är certifierat enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 samt tillämpar PPAP i alla processer. Vår konstruktionsavdelning har spetskompetens som gärna ställs till förfogande för OEM.