hammerglass automotive gruva 01 2800x600

SÄKERHETSNIVÅER

UNBREAKABLE.
Rätt SKYDDSKLASS till rätt skyddsbehov

 

VÄLJ RÄTT SÄKERHETSNIVÅ

Vägarbete, gruva, stenbrott, utryckning? Behovet av säkerhetsnivå är beroende av typen av arbetsmoment. Vid normala arbeten räcker Skyddsklass 1 mer än väl. Detta motsvarar 8 mm Hammerglass i framrutan för att eliminera risken för glaskross. Om maskinen går i riktigt tuffa miljöer med risk för stenar i hög fart eller explosioner, kan det däremot vara tjockare RABS-godkända rutor runt om som gäller. Våra skyddsklasser hjälper dig att hitta rätt säkerhetsnivå till rätt arbete.

Hälsa och säkerhet

Arbetsmiljöverket har ökat kravet på personsäkerhet vid arbete i tuffa miljöer. Bl a ställs krav på att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Utdrag ur Arbetsmiljöverkets direktiv "Berg- och gruvarbete, AFS010:1"
Skuthantering, krossning och mekanisk demolering av berg

42 § När hydraulhammare eller annan utrustning används för att sönderdela skut eller fast bergyta skall åtgärder vidtas för att skydda de som arbetar från damm och detonerande dolor samt förhindra att de träffas av stenkastning.

44 § Åtgärder skall vidtas så att den som arbetar på eller intill krossanläggningen skyddas mot stenkastning från en detonerande dola.

46 § Vid maskinell lastning av sprängt berg ska åtgärder vidtas så att maskinoperatören skyddas mot stenkastning från en detonerande dola.

Exempelbild

Utdrag ur Arbetsmiljölagen

Kapitel 2: Arbete ska planläggas och anordnas så, att det kan utföras i en sund och säker miljö. Betryggande skyddsåtgärder ska vidtagas mot skada genom fall, ras, brand, explosion, elektrisk ström eller liknande.

 

Kapitel 3: Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt ska därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall ska ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs. Den som tillverkar, importerar, överlåter eller upplåter en maskin, ett redskap, skyddsutrustning eller annan teknisk anordning ska se till att anordningen erbjuder betryggande säkerhet mot ohälsa och olycksfall, när den släpps ut på marknaden, avlämnas för att tas i bruk eller ställs ut till försäljning.

 

Explosionstestat för högsta säkerhetsnivå - detta är RABS

RABS är den beteckning för fordonsrutor som visar att rutorna uppfyller en kombination av internationella standarder för säkerhet. Genom att använda en RABS-klassificerad lösning uppfylls Arbetsmiljöverkets krav på personskydd vid arbete med risk för dolor, fallande stenar samt vid stenknackning. För att märkas RABS Approved skall rutorna ha godkända resultat i samtliga av nedan fyra tester. Hammerglass 12 mm i stålram uppfyller kraven för RABS.

R43 ECE Regulation No.43 (R43). Omfattande serie av tester för fordonsglas, bl a repskydd, UV-skydd, töjningsgrad. Obligatoriskt för alla fordon.
AXE Skarpt föremål (EN 356, P8B), där rutan har stått emot 72 slag från en maskinmonterad yxa, utan att yxan penetrerat glaset.
BLAST Tryckvåg vid detonation (EN 13123-2 och EN 13124-2), där 3 kg TNT har detonerats 3 meter från ruta i godkänd stålram. Rutan är monterad i stålram för att inte kunna tryckas in i hytten.
STONE Tungt föremål i stor hastighet (EN 15152-2), där en 1 kg tung aluminiumprojektil har skjutits mot rutan i hastigheten 450 km/h, med 90 graders vinkel mot skottet. Motsvarar stor sten i hög hastighet.
Exempelbild

SKYDDSKLASS 1

Vid enklare maskinarbeten med viss risk för stenskott. Oftast framruta och/eller sidoruta på grävare, hjullastare, traktor etc. Originalrutan byts ut till 8 mm Hammerglass, som monteras på samma sätt som originalrutan.

 

Skyddsåtgärd: Originalrutan byts ut till Hammerglass-ruta

Monteras: På samma sätt som originalrutan
Skyddsspecifikation Framruta: 8 mm Hammerglass, hel/delad
Skyddsspecifikation Bomruta: 8 mm Hammerglass
Tillval: ScreenSaver skyddsfilm för framrutan

Exempelbild

SKYDDSKLASS 2

För påfrestande förarmiljö, vid maskinarbete med risk för stenskott och/eller fallande stenar*, samt mot vandaldåd. Originalrutorna byts till 8 mm/12 mm Hammerglass, som monteras på samma sätt som originalrutan.

 

Skyddsåtgärd: Originalrutan byts ut till Hammerglass-ruta
Monteras: På samma sätt som originalrutan
Skyddsspecifikation Framruta: 8/12 mm Hammerglass, hel/delad
Skyddsspecifikation Övriga rutor: 8/12 mm Hammerglass
Tillval: ScreenSaver skyddsfilm för framrutan

 

* I enlighet med FOPS1, ISO 3449:2005

Exempelbild

SKYDDSKLASS 3

Vid arbete med risk för dolor, risk för explosioner från sidan, samt vid stenknackning eller risk för stenras**. Hytten måste erbjuda en utrymningsväg via en evakueringsruta. Denna ska kunna nås av föraren vid ett eventuellt stenras vilket stänger till andra utvägar. Evakueringsrutan måste även vara möjlig att öppna från utsidan.

 

Skyddsåtgärd: Samtliga rutor ersätts med Hammerglass, frontrutan monteras i sprängtestad RABS-godkänd stålram
Monteras: Stålramen monteras på hytten utan att göra ingrepp i fordonets stomme
Skyddsspecifikation Framruta: 12 mm Hammerglass i stålram
Skyddsspecifikation Övriga rutor: 12 mm Hammerglass
Tillval: ScreenSaver skyddsfilm för framrutan eller ScreenSaver offerruta

 

** I enlighet med FOPS2, ISO 3449:2005

Hammerglass AB är certifierat enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 samt tillämpar PPAP i alla processer. Vår konstruktionsavdelning har spetskompetens som gärna ställs till förfogande för OEM.