HAMMERGLASS ADD-ON

"Det osynliga gallret" – Komplett inbrottsskydd/vandalskydd med brytsäkra profiler.

Det osynliga gallret

Eftersom vi vet att galler och rulljalusier enkelt utmanövreras av kriminella förmågor erbjuder Hammerglass istället "Det osynliga gallret" – Hammerglass ADD-ON. Förutom att störa insynen till butiken har rulljalusier och galler i många fall givit en falsk säkerhet, då dessa kunnat ryckas loss med hjälp av en kätting i bilens dragkrok. Hammerglass ADD-ON är inbrottsskyddet som sitter där det sitter. Utan att synas.

Rekommenderat alternativ till inbrottsgaller

Hammerglass ADD-ON består av en Hammerglass-skiva i stålprofil, som kan monteras både in- och utvändigt på befintliga fasta eller öppningsbara fönster och dörrpartier. Systemet utgör ett effektivt inbrottsskydd. ADD-ON-profilen i kallvalsat stål skyddar och förstärker befintliga träkarmar och försvårar brytförsök avsevärt. Vid försök att bryta upp ADD-ON-systemet fås ingen hävstångseffekt i godset då stålprofilen endast ger vika vid själva brytpunkten, i motsats till styvare aluminiumprofiler som kan brytas upp om ett verktyg pressas in under profilen. Systemet ger även energibesparingar och U-värdesförbättringar samt en ljudreduktion på 30 dBRw. ADD-ON är godkänt i upp till skyddsklass P8B (motsvarar Skyddsklass 3 för galler och jalusier) samt RC2/RC3. Hammerglass ADD-ON rekommenderas av försäkringsbolag som alternativ till inbrottsgaller och rulljalusier.

Godkänt inkrypningsskydd

RISE har testat och godkänt Hammerglass ADD-ON F enligt SS-EN 1627 i RC3. Monterat i nischen innanför fönsterbågen följer lösningen kraven i SSF 200 för inkrypningsskydd i fönster. Önskas montage i karm eller fönsterram används istället ADD-ON S eller ADD-ON U som båda uppnår RC2 enligt SS-EN 1627.

Läs mer om inkrypningsskydd

Hammerglass add-on
 • Inbrottsskydd - Vandalskydd - Personskydd - Inkrypningsskydd
 • Ersätter galler och rulljalusier
 • Monteras framför befintliga fönster med  invändigt eller utvändigt montage
 • Skyddar mot splitterskador vid explosion, vid invändigt montage
 • 6, 8, 10 eller 12 mm Hammerglass i brytsäker stålprofil
 • Skyddsklass P8B, SS-EN 356 (motsvarar Skyddsklass 3)
 • Skyddsklass 2 och 3 enligt SSF 1085
 • Skyddsklass RC2/RC3 enligt SS-EN 1627
 • Förstärker äldre träkarmar
 • Förbättrar fönstrets U-värde
 • Ljudreduktion 30 dBRw
 • Ökat skydd mot inbrott och vandalisering för butiker, skolor, offentliga lokaler, industri
 • Rekommenderas av försäkringsbolag som alternativ till inbrottsgaller/rulljalusier

Se certifikat

Läs mer om säkerhetsklasser

Hämta broschyr & produktblad

Vi testar styrkan!

Vi testar alla våra produkter grundligt, både internt och externt. Se filmen där vi stresstestar 6 mm Hammerglass i ett jämförelsetest med ett traditionellt säkerhetsglas taget från en polisstation (25 mm laminerat glas).

 

 • Ett inbrott tar 10 minuter att genomföra. (Trygg-Hansa)
 • Varje år sker det 82 000 inbrott i Sverige - endast i bostäder. (BRÅ)
 • 48% av alla inbrott sker via fönstret. (IF Försäkringar)
 • Generellt sett är fönster och glaspartier den svagaste punkten i fastigheten. Efter fönster och skyltfönster följer dörrar såsom ytterdörrar, bakdörrar och portar. (Länsförsäkringar)

Se fler testfilmer
Hammerglass add-on premium s

ADD-ON PREMIUM S

Hammerglass ADD-ON Premium S är vårt senaste tillskott för utvändig skyddsglasning. I premiumversionen av vårt populära S-system erbjuder vi en slimmad och estetiskt tilltalande profil med helt dold infästning. För de fastighetsägare som värdesätter utseende så är detta ett utmärkt val som inte ger avkall på säkerheten. ADD-ON Premium S är godkänt i RC2 (inkrypningsskydd).

Hammerglass ADD-ON Premium S levereras som standard i naturanodiserad aluminium eller vit lack, men kan också fås valfria RAL- och NCS-kulörer mot pristillägg.

Hammerglass add-on premium s
SPECIFIKATIONER  
Hammerglass 6, 8, 10 eller 12 mm
Profil Aluminium
Standardkulör     6/8 mm Hammerglass - Naturanodiserad/Vit
10/12 mm Hammerglass - Naturanodiserad

  

Hämta produktblad för Add-On Premium S

Hammerglass add-on s

ADD-ON S

Hammerglass ADD-ON S används främst för utvändig skyddsglasning. ADD-ON S är godkänt i RC2 (inkrypningsskydd).

Hammerglass add-on täcklock
 • Monteras utvändigt som inbrottsskydd och vandalskydd
 • Kan monteras invändigt som inbrottsskydd och personskydd
 • Hammerglass 6 mm eller 8 mm
 • Brytsäker kallvalsad stålprofil
 • Skyddsklass 2 enligt SSF 1085
 • Skyddsklass RC2 enligt SS-EN 1627
 • Glasen hellimmas i falsen samt monteras med genomgående vagnsbult
 • Levereras i valfria RAL-/NCS-kulörer
 • Kompletteras med täcklock

 

Hämta produktblad för Add-On S

Hammerglass add-on f

ADD-ON F

Hammerglass ADD-ON F används för invändig skyddsglasning, samt mellanglasning i kopplade bågar. ADD-ON F är godkänt i RC3 (inkrypningsskydd).

Hammerglass add-on f
Hammerglass add-on f
 • Monteras invändigt som inbrottsskydd och personskydd
 • Hammerglass 6 mm eller 8 mm
 • Brytsäker kallvalsad stålprofil
 • Skyddsklass 3 enligt SSF 1085
 • Skyddsklass RC3 enligt SS-EN 1627
 • Glasen hellimmas i falsen samt monteras med genomgående vagnsbult
 • Levereras i valfria RAL-/NCS-kulörer

 

Hämta produktblad för Add-On F

Hammerglass add-on u

ADD-ON U

Hammerglass ADD-ON U används främst för invändig skyddsglasning. ADD-ON U är godkänt i RC2 (inkrypningsskydd).

Hammerglass add-on u

Hammerglass add-on u
 • Monteras invändigt som inbrottsskydd/personskydd
 • Kan monteras utvändigt som inbrottsskydd/vandalskydd
 • Hammerglass 6 mm eller 8 mm
 • Brytsäker kallvalsad stålprofil
 • Skyddsklass 2 enligt SSF 1085
 • Skyddsklass RC2 enligt SS-EN 1627
 • Glasen hellimmas i falsen samt monteras med genomgående vagnsbult
 • Levereras i valfria RAL-/NCS-kulörer
 • Kan även fås i kopparplåt

 

Hämta produktblad för Add-On U

Montage och garantier

Hammerglass ADD-ON monteras av rekommenderade montörer för att garantera högsta kvalitet. Glasningsmaterialet utgörs vanligen av 6 mm eller 8 mm Hammerglass (10 mm eller 12 mm Hammerglass vid extra stora fönster). Glasen hellimmas i falsen, samt monteras med genomgående vagnsbult i stålprofilen för bästa hållfasthet. Montaget innebär i övrigt ingen åverkan på befintlig arkitektur. Samtliga Hammerglass-rutor lasermärks med logotyp och produktionsnummer för spårbarhet för intern kvalitetssäkring samt säkerhet vid eventuella garantifrågor.