HAMMERGLASS ADD-ON

"Det osynliga gallret" – Komplett inbrottsskydd/vandalskydd med brytsäkra profiler.

Hammerglass Add-On inbrottsskydd i brytsäker stålram

Det osynliga gallret – brytsäkra profiler

Eftersom vi vet att galler och rulljalusier enkelt utmanövreras av kriminella förmågor erbjuder Hammerglass istället "Det osynliga gallret" – Hammerglass ADD-ON. Förutom att störa insynen till butiken har rulljalusier och galler i många fall givit en falsk säkerhet, då dessa kunnat ryckas loss med hjälp av en kätting i bilens dragkrok. Hammerglass ADD-ON är inbrottsskyddet som sitter där det sitter. Utan att synas.

Rekommenderat alternativ till inbrottsgaller

Hammerglass ADD-ON består av en Hammerglass-skiva i stålprofil, som kan monteras både in- och utvändigt på befintliga fasta eller öppningsbara fönster och dörrpartier. Systemet utgör ett effektivt inbrottsskydd. ADD-ON-profilen i kallvalsat stål skyddar och förstärker befintliga träkarmar och försvårar brytförsök avsevärt. Vid försök att bryta upp ADD-ON-systemet fås ingen hävstångseffekt i godset då stålprofilen endast ger vika vid själva brytpunkten, i motsats till styvare aluminiumprofiler som kan brytas upp om ett verktyg pressas in under profilen. Systemet ger även energibesparingar och U-värdesförbättringar samt en ljudreduktion på 30 dBRw. ADD-ON är godkänt i upp till är godkänt upp till skyddsklass 3 enligt SSF 1085 (motsvarar P8B enligt EN 356 och Skyddsklass 3 för galler och jalusier) samt RC2/RC3. Hammerglass ADD-ON rekommenderas av försäkringsbolag som alternativ till inbrottsgaller och rulljalusier.

Godkänt inkrypningsskydd

RISE har testat och godkänt Hammerglass ADD-ON F enligt SS-EN 1627 i RC3. Monterat i nischen innanför fönsterbågen följer lösningen kraven i SSF 200 för inkrypningsskydd i fönster. Önskas montage i karm eller fönsterram används istället ADD-ON S eller ADD-ON U som båda uppnår RC2 enligt SS-EN 1627.

Läs mer om inkrypningsskydd

hammerglass har i det närmaste okrossbara fönster som ger ett utmärkt inbrottsskydd både för dörrar och fönster
 • Inbrottsskydd - Vandalskydd - Personskydd - Inkrypningsskydd
 • Ersätter galler och rulljalusier
 • Monteras framför befintliga fönster med  invändigt eller utvändigt montage
 • Skyddar mot splitterskador vid explosion, vid invändigt montage
 • 6, 8, 10 eller 12 mm Hammerglass i brytsäker stålprofil
 • Skyddsklass 2 och 3 enligt SSF 1085 (motsvarar klass P7B och P8B enligt SS-EN 356)
 • Skyddsklass RC2/RC3 enligt SS-EN 1627
 • Förstärker äldre träkarmar
 • Förbättrar fönstrets U-värde
 • Ljudreduktion 30 dBRw
 • Ökat skydd mot inbrott och vandalisering för butiker, skolor, offentliga lokaler, industri
 • Rekommenderas av försäkringsbolag som alternativ till inbrottsgaller/rulljalusier

Se certifikat     Hämta broschyr & produktblad

Läs mer om säkerhetsklasser

Vi testar styrkan!

Vi testar alla våra produkter grundligt, både internt och externt. Se filmen där vi stresstestar 6 mm Hammerglass i ett jämförelsetest med ett traditionellt säkerhetsglas taget från en polisstation (25 mm laminerat glas).

 

 • Ett inbrott tar 10 minuter att genomföra. (Trygg-Hansa)
 • Varje år sker det 82 000 inbrott i Sverige - endast i bostäder. (BRÅ)
 • 48% av alla inbrott sker via fönstret. (IF Försäkringar)
 • Generellt sett är fönster och glaspartier den svagaste punkten i fastigheten. Efter fönster och skyltfönster följer dörrar såsom ytterdörrar, bakdörrar och portar. (Länsförsäkringar)

Se fler testfilmer
hammerglass add-on premium för utvändig skyddsglasning. Helt dold infästning. Godkänt i RC2, inkrypningsskydd

ADD-ON PREMIUM

Hammerglass ADD-ON Premium är vårt senaste tillskott för utvändig skyddsglasning. I premiumversionen av vårt populära system erbjuder vi en slimmad och estetiskt tilltalande profil med helt dold infästning. För de fastighetsägare som värdesätter utseende så är detta ett utmärkt val som inte ger avkall på säkerheten. ADD-ON Premium är godkänt i RC2 (inkrypningsskydd).

Hammerglass ADD-ON Premium levereras som standard i naturanodiserad aluminium eller vit lack, men kan också fås valfria RAL- och NCS-kulörer mot pristillägg.

 

SPECIFIKATIONER  
Hammerglass 6, 8, 10 eller 12 mm
Profil Aluminium
Standardkulör

6/8 mm Hammerglass - Naturanodiserad/Vit
10/12 mm Hammerglass - Naturanodiserad

 

Hämta produktblad för Add-On Premium

hammerglass add-on s för utvändig skyddsglasning, godkänt i RC2 inkrypningsskydd, inbrottsskydd och vandalskydd

ADD-ON S

Hammerglass ADD-ON S används främst för utvändig skyddsglasning. ADD-ON S är godkänt i RC2 (inkrypningsskydd).

hammerglass add-on s för utvändig skyddsglasning, godkänt i RC2 inkrypningsskydd, inbrottsskydd och vandalskydd

hammerglass add-on s täcklock, inbrottsskydd för butik vandalskydd personskydd, brytsäker kallvalsad stålprofil
 • Monteras utvändigt som inbrottsskydd och vandalskydd
 • Kan monteras invändigt som inbrottsskydd och personskydd
 • Hammerglass 6 mm eller 8 mm
 • Brytsäker kallvalsad stålprofil
 • Skyddsklass 2 enligt SSF 1085 (motsvarar klass P7B enligt SS-EN 356)
 • Skyddsklass RC2 enligt SS-EN 1627
 • Glasen hellimmas i falsen samt monteras med genomgående vagnsbult
 • Levereras i valfria RAL-/NCS-kulörer
 • Kompletteras med täcklock

 

Hämta produktblad för Add-On S

hammerglass add-on f för invändig skyddsglasning och mellanglasning, godkänt i RC3 inkrypningsskydd, inbrottsskydd

ADD-ON F

Hammerglass ADD-ON F används för invändig skyddsglasning, samt mellanglasning i kopplade bågar. ADD-ON F är godkänt i RC3 (inkrypningsskydd).

hammerglass add-on f för invändig skyddsglasning och mellanglasning, godkänt i RC3 inkrypningsskydd, inbrottsskydd
hammerglass add-on f för invändig skyddsglasning, godkänt i RC3 inkrypningsskydd, inbrottsskydd, skyddsklass 3 SSF 1085
 • Monteras invändigt som inbrottsskydd och personskydd
 • Hammerglass 6 mm eller 8 mm
 • Brytsäker kallvalsad stålprofil
 • Skyddsklass 3 enligt SSF 1085 (motsvarar klass P8B enligt SS-EN 356)
 • Skyddsklass RC3 enligt SS-EN 1627
 • Glasen hellimmas i falsen samt monteras med genomgående vagnsbult
 • Levereras i valfria RAL-/NCS-kulörer

 

Hämta produktblad för Add-On F

Hammerglass add-on u

ADD-ON U

Hammerglass ADD-ON U används främst för invändig skyddsglasning. ADD-ON U är godkänt i RC2 (inkrypningsskydd).

Hammerglass add-on u

hammerglass add-on u för invändig skyddsglasning, godkänt i RC2 inkrypningsskydd, inbrottsskydd butik, personskydd, vandalskydd
 • Monteras invändigt som inbrottsskydd/personskydd
 • Kan monteras utvändigt som inbrottsskydd/vandalskydd
 • Hammerglass 6 mm eller 8 mm
 • Brytsäker kallvalsad stålprofil
 • Skyddsklass 2 enligt SSF 1085 (motsvarar klass P7B enligt SS-EN 356)
 • Skyddsklass RC2 enligt SS-EN 1627
 • Glasen hellimmas i falsen samt monteras med genomgående vagnsbult
 • Levereras i valfria RAL-/NCS-kulörer
 • Kan även fås i kopparplåt

 

Hämta produktblad för Add-On U

Montage och garantier

Hammerglass ADD-ON monteras av rekommenderade montörer för att garantera högsta kvalitet. Glasningsmaterialet utgörs vanligen av 6 mm eller 8 mm Hammerglass (10 mm eller 12 mm Hammerglass vid extra stora fönster). Glasen hellimmas i falsen, samt monteras med genomgående vagnsbult i stålprofilen för bästa hållfasthet. Montaget innebär i övrigt ingen åverkan på befintlig arkitektur. Samtliga Hammerglass-rutor lasermärks med logotyp och produktionsnummer för spårbarhet för intern kvalitetssäkring samt säkerhet vid eventuella garantifrågor.