HAMMERGLASS ADD-ON

OVÄNTAT OKROSSBART.
"Det osynliga gallret" - Komplett system med BRYTSÄKRA PROFILER.

 

DET OSYNLIGA GALLRET

Eftersom vi vet att galler och rulljalusier enkelt utmanövreras av kriminella förmågor erbjuder Hammerglass istället "Det osynliga gallret" – Hammerglass ADD-ON. Förutom att störa insynen till butiken har rulljalusier och galler i många fall givit en falsk säkerhet, då dessa kunnat ryckas loss med hjälp av en kätting i bilens dragkrok. Hammerglass ADD-ON sitter där det sitter. Utan att synas.

Vi testar hållbarheten!

Vi testar alla våra produkter grundligt, både internt och externt. Se filmen där vi stresstestar 6 mm Hammerglass i ett jämförelsetest med ett traditionellt säkerhetsglas taget från en polisstation (25 mm laminerat glas).

 

 • Ett inbrott tar 10 minuter att genomföra. (Trygg-Hansa)
 • Varje år sker det 82 000 inbrott i Sverige - endast i bostäder. (BRÅ)
 • 48% av alla inbrott sker via fönstret. (IF Försäkringar)
 • Generellt sett är fönster och glaspartier den svagaste punkten i fastigheten. Efter fönster och skyltfönster följer dörrar såsom ytterdörrar, bakdörrar och portar. (Länsförsäkringar)

Se fler TEST-FILMER

 

Rekommenderat alternativ till inbrottsgaller

Hammerglass ADD-ON består av en Hammerglass-skiva i stålprofil, som kan monteras både in- och utvändigt på befintliga fasta eller öppningsbara fönster och dörrpartier. Systemet utgör ett effektivt inbrottsskydd. ADD-ON-profilen i kallvalsat stål skyddar och förstärker befintliga träkarmar och försvårar brytförsök avsevärt. Vid försök att bryta upp ADD-ON-systemet fås ingen hävstångseffekt i godset då stålprofilen endast ger vika vid själva brytpunkten, i motsats till styvare aluminiumprofiler som kan brytas upp om ett verktyg pressas in under profilen. Systemet ger även energibesparingar och U-värdesförbättringar samt en ljudreduktion på 30 dBRw. ADD-ON är godkänt i upp till skyddsklass P8B (Skyddsklass 3 för galler och jalusier). Hammerglass ADD-ON rekommenderas av försäkringsbolag som alternativ till inbrottsgaller och rulljalusier.

Exempelbild
 • Inbrottsskydd - Vandalskydd - Personskydd
 • Ersätter galler och rulljalusier
 • Monteras framför befintliga fönster med  invändigt eller utvändigt montage
 • Skyddar mot splitterskador vid explosion, vid invändigt montage
 • 6, 8, 10 eller 12 mm Hammerglass i brytsäker stålprofil 
 • Förstärker äldre träkarmar
 • Förbättrar fönstrets U-värde
 • Ljudreduktion 30 dBRw
 • Skyddsklass P8B, SS-EN 356 (motsvarar Skyddsklass 3)
 • Ökat skydd mot inbrott och vandalisering för butiker, skolor, offentliga lokaler, industri etc
 • Rekommenderas av försäkringsbolag som alternativ till inbrottsgaller/rulljalusier

Läs mer om SÄKERHETSKLASSER

Hämta BROSCHYR & PRODUKTBLAD

Exempelbild

ADD-ON-S

Hammerglass ADD-ON-S används främst för utvändig skyddsglasning.

Exempelbild
Exempelbild
 • Monteras utvändigt som inbrottsskydd och vandalskydd
 • Kan monteras invändigt som inbrottsskydd och personskydd
 • Hammerglass 6 mm eller 8 mm
 • Brytsäker kallvalsad stålprofil
 • Glasen hellimmas i falsen samt monteras med genomgående vagnsbult
 • Levereras i valfria RAL-/NCS-kulörer
 • Kompletteras med täcklock

 

Hämta BROSCHYR & PRODUKTBLAD

Se CERTIFIKAT

Exempelbild
Exempelbild
Exempelbild

ADD-ON F

Hammerglass ADD-ON-F används för invändig skyddsglasning, samt mellanglasning i kopplade bågar.

Exempelbild
 • Monteras invändigt som inbrottsskydd och personskydd
 • Hammerglass 6 mm eller 8 mm
 • Brytsäker kallvalsad stålprofil
 • Glasen hellimmas i falsen samt monteras med genomgående vagnsbult
 • Levereras i valfria RAL-/NCS-kulörer

 

Hämta BROSCHYR & PRODUKTBLAD

Se CERTIFIKAT

Exempelbild

ADD-ON U

Hammerglass ADD-ON används främst för invändig skyddsglasning.

Exempelbild
 • Monteras invändigt som inbrottsskydd/personskydd
 • Kan monteras utvändigt som inbrottsskydd/vandalskydd
 • Hammerglass 6 mm eller 8 mm
 • Brytsäker kallvalsad stålprofil
 • Glasen hellimmas i falsen samt monteras med genomgående vagnsbult
 • Levereras i valfria RAL-/NCS-kulörer
 • Kan även fås i kopparplåt

 

Hämta BROSCHYR & PRODUKTBLAD

Se CERTIFIKAT

 

Montage & garantier

Hammerglass ADD-ON monteras av rekommenderade montörer för att garantera högsta kvalitet. Glasningsmaterialet utgörs vanligen av 6 mm eller 8 mm Hammerglass (10 mm eller 12 mm Hammerglass vid extra stora fönster). Glasen hellimmas i falsen, samt monteras med genomgående vagnsbult i stålprofilen för bästa hållfasthet. Montaget innebär ingen åverkan på befintlig arkitektur. Samtliga Hammerglass-rutor lasermärks med logotyp och produktionsnummer för spårbarhet för intern kvalitetssäkring samt säkerhet vid eventuella garantifrågor.