ENKELGLAS SOM INBROTTSSKYDD

Låg vikt & hög skyddsklass för glasning i befintliga system

Enkelt och effektivt skydd mot tjuven

Att förhindra inbrott handlar om att köpa tid. Upplever tjuven att det tar för lång tid att bryta sig in, avbryts oftast inbrottsförsöket. Hammerglass ENKEL ger ett ökat skydd mot inbrott och vandalisering av allehanda fastigheter, allt från butiker och köpcentra till offentliga lokaler. Systemet är enligt godkänt i upp till skyddsklass 3 enlig SSF 1085 (motsvarar P8B enligt SS-EN 356), vilket är den skyddsklass försäkringsbolag kräver för särskilt utsatta objekt. Enkelsystemets lågviktsskivor kan bearbetas till valfri form vilket erbjuder stor flexibilitet. Då systemet bygger på omglasning i befintliga bågar lämpar sig lösningen väl för äldre kopplade bågar och K-märkta fastigheter.

Vi testar hållbarheten!

Vi testar alla våra produkter grundligt, både internt och externt. Se filmen där vi stresstestar 6 mm Hammerglass i ett jämförelsetest med ett traditionellt säkerhetsglas taget från en polisstation (25 mm laminerat glas).

 • Ett inbrott tar 10 minuter att genomföra (Trygg-Hansa).
 • Varje år sker det 82 000 inbrott i Sverige – endast i bostäder (BRÅ).
 • 48% av alla inbrott sker via fönstret (IF Försäkringar).
 • Generellt sett är fönster och glaspartier den svagaste punkten i fastigheten. Efter fönster och skyltfönster följer dörrar såsom ytterdörrar, bakdörrar och portar (Länsförsäkringar).

Se fler testfilmer

Inbrottsskydd – Inkrypningsskydd – Vandalskydd – Personskydd

Låg vikt och hög skyddsklass ger stora möjligheter för glasning i befintliga system. Vid enkelglasning eller montage i kopplade fönsterbågar byts yttre rutan till Hammerglass ENKEL. Montage i befintlig båge görs med specialinfästning och specialsilikon.

 • Inbrottsskydd – Vandalskydd – Personskydd
 • Omglasning i befintlig båge/karm i fönster, dörr eller skjutdörr
 • 6, 8, 10 eller 12 mm Hammerglass
 • Skyddsklass 2 och 3 enligt SSF 1085 (motsvarar klass P7B och P8B enligt SS-EN 356)
 • Även rundade eller oregelbundna glas
 • Monteras som vandalskydd framför blyinfattade glas i kyrkor och kulturbyggnader
 • Ingen åverkan på befintlig arkitektur
 • Förbättrar fönstrets U-värde
 • Ljudreduktion 30 dBRw
 • Ger ett ökat skydd mot inbrott och vandalisering för butiker, köpcentra, offentliga lokaler, industri, kontor, bensinstationer, apotek, vårdcentraler etc

Hämta broschyr & produktblad
Se certifikat

Montage och garantier

Hammerglass ENKEL monteras av rekommenderade montörer enligt MTK:s riktlinjer för att garantera högsta kvalitet. Glasningsmaterialet utgörs oftast av 6, 8, 10 eller 12 mm Hammerglass. Samtliga Hammerglass-rutor lasermärks med logotyp och produktionsnummer för spårbarhet för intern kvalitetssäkring samt säkerhet vid eventuella garantifrågor.

Ingen synlig inverkan på befintlig arkitektur i K-märkta byggnader. Vid omglasning i befintlig fönsterbåge limmas glasen med specialsilikon.

Även rundade eller oregelbundna glas i högsta skyddsklass.

Skarv med spont-/not-system för överstora fönster.

Skyddar blyinfattade kyrkoglas mot glaskross och vandalism.

Oregelbundna former och hålbilder. Det mesta är möjligt med bibehållen skyddsklass.

Utfräst text,  logotyper eller symboler för speciella objekt.