hammerglass achilles

”Fokus kan läggas på att hitta rätt lösning för rätt projekt”

Hammerglass i Achilles nätverk!

Publicerat 2023-04-21

Med kunder i över 40 länder arbetar Achilles för att förbättra leverantörskedjan i stora byggprojekt. Hammerglass är från och med nu validerad leverantör, vilket kommer underlätta för beställare och leda till fler intressanta projekt.

Achilles Systems AS och Sellicha Qualification är myndigheters och stora företags gemensamma portal för leverantörsbedömning. För att vara aktuell som leverantör görs först en grundlig genomlysning av hela företaget, där ekonomi och ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och hållbarhet redovisas. Hammerglass klarade testet och är nu listat som leverantör i nätverket.

Vilka fördelar har ett medlemskap?

– Leverantörer som är registrerade i Achilles anger inom vilka kategorier de har möjlighet att leverera. Som beställare räcker det att slå in aktuell upphandlingskod så listas tänkbara, kvalitetssäkrade leverantörer. Genom att synas här kan myndigheter och stora företag välja bland seriösa leverantörer, så att fokus kan läggas på att hitta rätt lösning för rätt projekt – och det är förstås väldigt positivt och viktigt för oss, konstaterar Bengt Nilsson, VD.

Fler nyheter