Publicerad 2022-10-21

Intresset för skottsäkra fönster ökar – men det behövs större kunskap

Vi har levererat högpresterande fönsterskydd i många år och från att ha fått ett par förfrågningar om året kring skottsäkra fönster får vi nu flera i veckan. Det är en markant ökning som speglar utvecklingen i samhället.

– De nya utmaningarna ställer naturligtvis helt nya krav på vad fastigheters skalskydd ska klara av och även om vi ser att kunskaperna ökar så är det ändå så att många fastighetsägare och arkitekter saknar full insyn i vilken typ av säkerhetsnivå som krävs för att möta både potentiell hotbild samt försäkringsbolagens krav, konstaterar VD Bengt Nilsson.

På Hammerglass arbetar vi aktivt för att bidra till ett tryggare samhälle och vi gör det på flera olika plan. Dels erbjuder vi kompletta fönster i alla skyddsklasser för en så bred målgrupp som möjligt, dels är vi sedan en tid tillbaka samarbetspartner till Stiftelsen Tryggare Sverige för att stötta dom i deras påverkansarbete. Vi har också tagit fram en kostnadsfri Säkerhetshandbok, där den som behöver råd och information kan få hjälp med val av säkerhetsnivå utifrån individuell situation.

– Säkerhetshandboken har uppenbarligen fyllt ett behov, för den laddas ner frekvent från vår hemsida och vi tycker det känns väldigt givande att få bidra med hjälp till självhjälp. Vi måste vara generösa med kunskap om vi ska kunna få till en förändring, konstaterar Bengt.

Låg kunskap ger fel skydd – en onödig risk

– När man gör sin riskanalys räcker det inte att utgå från den egna fastigheten och den egna verksamheten, man måste titta på hur hela gatan ser ut och vad som pågår hos grannarna. En hotbild måste inte nödvändigtvis vara riktad direkt mot det objekt som man ska välja skyddet till, sker det till exempel en explosion i en närliggande byggnad så ska den egna fastighetens fönster stå pall för det. Vi ser tyvärr ofta exempel på att fel sorts lösning har satts in och det kräver antingen dyrt dubbelarbete att åtgärda, eller så leder det till kostsamma konsekvenser för kunden. För att inte tala om den onödiga personrisken.

Läs om våra olika skyddsklasser här

Fler nyheter