Publicerad 2021-10-10

Möt Specialfastigheters säkerhetschef, Mats Lindmark!

Mats Lindmark är säkerhetschef för Specialfastigheter, som äger, förvaltar och utvecklar många av landets säkraste fastigheter. På listan över hyresgäster står bland annat Polisen, Försvaret och Sveriges Domstolar. Vi bjöd in Mats för ett litet samtal kring säkerhet, samhällstrender och medvetna val.

Hallå Mats, tack för din tid! Hur viktigt är det med rätt kompetens vid utförande av en riskanalys, skulle du säga?
– Mycket viktigt. Säkerhetshöjande åtgärder ska alltid baseras på någon form av riskanalys, det vi ofta kallar för RSA, risk- och sårbarhetsanalys. Den ska spegla eventuell hot/riskbedömning i verksamheten och peka på de skyddsvärden som finns och hur dessa ska skyddas. Det ställer naturligtvis krav på en viss kompetens hos beställaren, som tyvärr inte alltid finns. Här rekommenderas i så fall att anlita fristående konsulter med kompetens på arbete med skadeförebyggande åtgärder. Det är också viktigt att ta med såväl ekonomiska aspekter som eventuella arbetsmiljörelaterade frågor i sitt beslutsunderlag innan beställning går iväg till leverantören.

Vilka trender ser du inom ditt fastighetsområde?
– Samhällsutvecklingen har påtagligt förändrats de senaste åren. Våldet har blivit råare och mer hänsynslöst med mindre hänsyn till påverkan på tredje man, med andra ord personer i närmiljön som drabbas av våld och hot riktat mot helt andra personer. Våldet syns också betydligt oftare i offentliga miljöer och på platser där allmänheten vistas.

Hur går dina tankar kring medvetna val – att välja lösningar från företag som är certifierade inom hållbarhet och prestanda och registrerade hos ledande miljödatabaser?
– Vi ska alltid göra medvetna val. Aspekter som kostnadseffektivitet, hållbarhet miljö etc. är viktiga vid all byggnation och inte minst vid val av säkerhetsprodukter. Certifiering av produkter innebär mycket tester och bedömningar innan ett certifikat delas ut. Det skapar en trygghet när det gäller funktion och prestanda. För egen del så är det en självklarhet att endast samarbeta med etablerade företag och produkter som i ord och handling skickar signaler om att de arbetar med kvalitet i främsta rummet och att de bedriver verksamhet och utveckling i och omkring produkterna som säkerställer att de finns kvar många år på marknaden.

Läs mer om våra certifikat

Fler nyheter