U-värde eller g-värde? Så hänger det ihop!

Normalt kan man räkna med att ungefär 35% av värmen i ett hus läcker ut genom fönstren. Hur stora värmeförlusterna blir beror bland annat på fönstermodell, om det är 1-, 2- eller 3-glas i kassetten, typ av glas samt vilken gasfyllning som finns mellan glasen. Samtidigt bidrar inkommande solvärme ofta till höga kostnader för att kyla en fastighet under sommarhalvåret. Balansen mellan varmt och kallt, sommar och vinter underlättas med energieffektiva fönster.

Vad är g-värde?

G-värde är ett mått på hur mycket solvärme (infraröd strålning) som släpps in genom en byggnadsdel. Ett lågt g-värde anger att ett fönster släpper igenom en låg andel solvärme. G-värdet kan förbättras genom att ytterglaset beläggs med en IR-reflekterande yta som reflekterar en del av värmestrålningen. Syftet är dels att sänka kostnaderna för att kyla ner fastigheten, dels att förbättra inomhusmiljön för fastigheter utan komfortkyla. Ett obehandlat isolerglas har ett g-värde på ca 1,3.

Vad är U-värde?

U-värde är ett mått på hur mycket värme som läcker ut genom exempelvis fönster, väggar och tak. Ofta mäts U-värdet för hela fönsterkonstruktionen med kombinationen av glas, karm och båge. Ju lägre U-värde desto bättre isolerar fönstret. U-värdet kan förbättras genom att glasen beläggs med en metallbaserad yta som reflekterar långvågig strålning tillbaka in i rummet. U-värde 1,0 innebär ett värmeflöde på 1 watt/kvadratmeter yta för varje grad som skiljer mellan utomhustemperatur och inomhustemperatur (W/m²°C, tidigare kallat K-värde). Ett nytt isolerglas kan ha U-värde från 2,7 ner till 0,4.

Vad innebär U-värdet i praktiken?

I en normalvilla beräknas finnas 30 m² fönsterglas. Fastighetsägaren väljer mellan isolerglas med U-värde 1,2 och glas med U-värde 1,6. Vad skiljer i uppvärmningskostnader per år?
I teorin utgör en U-värdesskillnad på 0,1 enheter ca 9 kWh/m² glas per år. Skillnaden mellan 1,6 och 1,2 är 0,4 enheter. Besparingen blir (U-värdesskillnad) x (extra förbrukning) x (glasyta) = 4 x 9 kWh/m² x 30 m² = 1.080 kWh/år.
Med en energikostnad på 2,00 kr/kWh blir skillnaden 2.160 kr/år. En skola med 300 m² glas sparar således ca 22.000 kr/år i värmekostnad om man går från U-värde 1,6 till 1,2 i fönsterglasen.

Vilket U-värde har Hammerglass?

Hammerglass Isoler 3-glas når 0,66 i U-värde. Hammerglass Isoler 2-glas når 1,53 i U-värde.

Kan man få statligt bidrag vid byte till energieffektiva fönster?

Tidigare gick det att söka statliga bidrag för installation av energisnåla fönster. Detta bidrag är nu borttaget, men enskilda kommuner kan ha pengar avsatta för energieffektiviserande åtgärder för husägare.

Fler frågor & svar