hammerglass raddningstjansten brandman victor 1300x400-8

"För brandkårens del är det positivt att rutorna ej exploderat i hettan"

Publicerad 2022-04-28

Det ska alltid finnas två av varandra oberoende utrymningsvägar

Vi får ofta frågan om våra rutor är ett hinder för Räddningstjänst och brandkår när det verkligen gäller. Vi ställer frågan till brandman Victor Paulsson: "Victor, vad händer om ni får en utryckning till en byggnad med säkerhetsfönster, de kan ju inte krossas likt vanliga fönster?"

– För brandkårens del är det alltid positivt om fönstren inte har exploderat i hettan, så som vanliga glasfönster kan göra, intakta fönster betyder att branden inte får extra syre och vi får en betydligt bättre chans att släcka elden. Ser vi att fönstren är trasiga vet vi att det betyder en i princip övertänd fastighet och vi går sällan ens in i det läget. Räddningstjänsten har inte fönster som en primär väg in i byggnader, vi använder i första hand dörrar och skulle en dörr vara låst så bryter vi upp den. Så snart vi kommit in i byggnaden stänger vi dörren, så att så lite syre som möjligt läcker in.

Vilket ansvar för utrymningsvägar har fastighetsägaren?
– För att få klassas som en utrymningsväg så måste ett fönster vara öppningsbart inifrån, vilket Hammerglass fönster är om man beställer det. I lagtexten BBR 5:323 ”Utrymning via fönster” står det att ”Fönster för utrymning ska utformas så utrymning kan ske på ett betryggande sätt. Fönster avsedda för utrymning bör vara öppningsbara utan nyckel eller annat redskap.” En person ska alltså aldrig behöva slå sönder ett fönster för att komma ut. Det ska dessutom alltid finnas två av varandra oberoende utrymningsvägar i en byggnad där människor bor och sover.

Marknaden för säkerhetsfönster har förändrats mycket den senaste tiden, är detta en diskussion hos Räddningstjänsten? Hur håller ni er à jour med de olika typer av fönster som ni kan stöta på i akuta situationer?
– Det är absolut anledning till diskussion hos oss brandmän och vi utbildar oss frekvent genom att testa och lära känna de material som finns. Det är stor skillnad på säkerhetsfönster nu och då, och på vad mina äldre kollegor fått i sin grundläggande utbildning jämfört med vad jag får. All kunskap vi kan ta till oss som gör oss ännu mer effektiva på plats när det verkligen gäller kan göra stor skillnad för de som råkar befinna sig inne i en brinnande fastighet. 

Läs om våra Security Windows

Fler nyheter