hammerglass klover 1300x400-8

Resurssparande utifrån erkända miljömallar

Vårt hållbarhetsarbete – så jobbar vi!

Hammerglass har inlett ett långsiktigt hållbarhetsarbete utifrån fem av målen i Agenda 2030. Ansvarig för processerna är vår kvalitets- och produktionschef Peter Hultberg.

Berätta, Peter – vad är det vi förändrar och anpassar?
– Vi har fått stor hjälp med att hitta verktygen för arbetet via IUC Syds workshops och digitala utbildningar och på resans gång har vi glädjande nog upptäckt att vi redan gör väldigt mycket som är hållbart men att vi varit lite ”dåliga” på att lyfta fram det. Under corona-krisen har vi ju också blivit tvingade att tänka nytt och vi lägger stort fokus vid att ta reda på vad våra kunder prioriterar när det kommer till hållbara lösningar, hur vi kan möta det behovet och vad vi själva tycker är viktigt. Som måttstock för vårt arbete har vi valt ut fem målpunkter ur Agenda 2030 och brutit ner dom till Hammerglass företagsnivå.

1. Hållbar industri, innovation och infrastrukturinvesteringar

– När vi investerar i nya maskiner så ska det vara maskiner som minskar miljöpåverkan, det vill säga modern utrustning med låg energiförbrukning. Något annat skulle inte vara försvarbart. Vi har vår egen konstruktionsavdelning som ges stort utrymme för nya tekniska innovationer och lösningar och vi är certifierade enligt ISO 1400.

2. Hållbar konsumtion och produktion

– Vi jobbar med kontinuerlig leveransuppföljning enligt dom nya ISO-standarderna och är noga med att återvinna allt spill i produktionen och ute på montage.

Hur är det med det nya kravet från Byggindustrin om miljövarudeklarationer?
– Det arbetet är igång och vi har satt som mål att vara klara till sommaren 2022. Hammerglass produkter har en naturlig hållbarhet i och med materialets styrka och bidrar redan från start till ett mer hållbart samhälle och därmed också mindre nyproduktion av varor, vilket förstås är ett tacksamt utgångsläge i det här sammanhanget.

3. God utbildning

– Vi samarbetar med Gymnasielärlingsprogrammet (GLA) och har ett härligt gäng i detta nu i produktionen, duktiga ungdomar som kommer med nya ögon och ny kunskap till oss men som också är villiga att lära och utvecklas. Som mål har vi att ta in en ny lärling varje år.

Hur gagnar det här samarbetet Hammerglass?
– Att bjuda in gymnasieelever i arbetet är inte bara ett sätt att stötta ungdomar, det är förstås också ett fantastiskt bra tillfälle att ge företaget chans till kvalificerad arbetskraft i framtiden.

4. God hälsa och välbefinnande

– På Hammerglass försöker vi aktivt göra varandra bättre. I det arbetet ingår att värna både fysisk och psykisk hälsa, vi erbjuder alla anställda avtal via DKV hälsa och vi har friskvårdsbidrag hos Benify som täcker allt ifrån massage till gymkort och stöd inom till exempel ergonomi och kost. Våra arbetsmiljöer är säkrade utifrån certifikatet ISO 45000 och kraven följs upp kontinuerligt.

5. Bekämpa klimatförändringarna

– Det här är ju en post där man kan göra väldigt många åtgärder – stora och små - som på sikt gör skillnad i företagets klimatpåverkan. Vi lokaliserar våra energitjuvar, ser över uppvärmning och elförsörjning så att vi får så energieffektiva byggnader som möjligt. Som mål har vi att alla servicebilar och säljbilar ska vara eldrivna.

Vårt förbättringsarbete är nödvändigt för att vi fortsättningsvis ska kvalificera oss för ISO 14001, ett arbete som vi gärna gör eftersom vi är stolta över våra certifikat. De ger signaler till omvärlden att vi vill göra ett miljövänligt och resurssparande arbete utifrån erkända miljömallar. Att vi drar vårt strå till stacken.

 Möt vår lärling Ida Ström Askeröd! 

Fler nyheter