hammerglass tryggare sverige 1300x400-8

"Att vi får bidra med vår expertis till stiftelsen går helt i linje med hur vi vill arbeta för framtiden."

Publicerad 2022-05-19

Hammerglass ny samarbetspartner till Stiftelsen Tryggare Sverige

Behovet av långsiktigt trygga säkerhetslösningar blir allt viktigare. Hammerglass kan som få andra aktörer på marknaden bidra med dagsaktuella inspel som ger beslutsfattare och föreskrivande led viktig information kring vad som praktiskt fungerar – och vad som inte gör det. Som samarbetspartner till Stiftelsen Tryggare Sverige blir möjligheten att göra skillnad ännu större.

Vikten av att fokusera på hållbarhet och livskostnadskalkyler vid stadsplanering och fastighetsbyggnation gör att produkter som är dyrare i inköp, men som bevisligen ger lägre kostnad på sikt, kravställs på ett annat sätt än för bara några år sedan. Offentlig förvaltning lägger numera ihop inköpskalkyler med drift- och underhåll.

– Det är ju en utveckling som är mycket glädjande för oss. Det är inte acceptabelt eller hållbart att bygga en skola med traditionella glas som ska bytas varje gång ett ungdomsgäng varit på stenkastningsturné. Det räcker med en krossad ruta för att det skulle ha lönat sig att sätta in okrossbart redan från början. Hammerglass är en av flera leverantörer av okrossbara alternativ, men som marknadsledare deltar vi gärna när det ska göras riskanalyser och kalkyler för att ge råd kring lösningar. Stiftelsen gör ett ovärderligt arbete som utbildare, diskussionspart och opinionsbildare och vi kan ge information som underlättar problemförståelsen, säger Bengt Nilsson, Hammerglass VD.

hammerglass samarbete tryggare sverige bengt nilsson

Designad säkerhet ökar trygghetskänslan

För Stiftelsen Tryggare Sverige är det faktum att Hammerglass säkerhetslösningar smälter in i omgivningen en viktig faktor.

 

– Dagens situation med hög kriminalitet innebär att många aktörer satsar på säkerhetshöjande åtgärder för att exempelvis minska inbrott. Tyvärr ser vi att många av dessa lösningar inte är integrerade i sin omgivning, utan dominerar platsen, och det kan få människor att känna otrygghet. Vår kunskap om platsens betydelse för uppkomsten av brott och otrygghet tillsammans med Hammerglass säkra och integrerade lösningar bidrar till ett utbyte som skapar de bästa förutsättningarna för säkra, trygga och attraktiva platser. Tillsammans kan vi bland annat minska livskvalitetsbrotten – glaskross, vandalism och klotter – de som påverkar allmän trivsel och trygghet i samhället och som ofta leder till grövre brott, konstaterar Arber Jasharaj, säkerhetssamordnare på Stiftelsen Tryggare Sverige.

 

– Hammerglass har certifierade och säkra skalskyddslösningar för alltifrån högriskfastigheter till skolor och privata fastighetsägare. Den kompetensen kommer att vara viktig i samarbetet med Stiftelsen Tryggare Sverige, avslutar Bengt Nilsson.

Fler nyheter