Vanliga frågor om Automotive-rutor

Hammerglass AUTOMOTIVE har ett brett register av rutor med fokus på säkrare förarmiljö. Här besvarar vi de vanligaste frågorna om våra produkter. Kontakta oss gärna om du inte hittar svar på just din fråga.

HAMMERGLASS

Vad är Hammerglass®?

Hammerglass® är en slitstark och optiskt klar polykarbonatskiva, 300 ggr starkare än glas - och i det närmaste okrossbar. Hammerglass-rutorna är belagda med en hård yta av kiseloxid som skyddar mot repor och slitage. Ytbehandlingen ger även ett UV-skydd på 99,96% vilket förhindrar att Hammerglass-rutorna bleks eller grumlas med tiden. Hammerglass bidrar ej till spridning av eld, utan självslocknar vid antändning.

Hur hög är den optiska kvaliteten på Hammerglass®?

12-millimeters-rutan i RABS-ramen har samma höga nivå på optisk kvalitet som rutor i helikoptrar och flygplan.

Hur stor blir värmereduktionen med Hammerglass IR?

Hammerglass IR (Infra Red) tar bort 45-55% av den inkommande solstrålningen.

Hur blir man av med statisk elektricitet?

Statisk elektricitet på Hammerglass-rutor försvinner om rutorna tvättas med vatten som tillsatts lite sköljmedel (tvättmaskins-sköljmedel).

Hur beställer man Hammerglass-rutor?

Försäljning sker genom maskinimportörerna eller i vår webbshop. Vi svarar gärna på frågor, och deltar aktivt i produktutvecklingen av nya lösningar.

LAGAR & FÖRORDNINGAR

Vilken lag reglerar krav på förarskydd?

Arbetsmiljöverkets direktiv för berg- och gruvarbete, AFS 2010:1
42§: ”När hydraulhammare eller annan utrustning används för att sönderdela skut eller fast bergyta, skall åtgärder vidtas för att skydda de som arbetar från damm och detonerande dolor samt förhindra att de träffas av stenkastning.”

Vilka skyddskrav ställs på maskiner i gruvdrift?

SVEMIN (organisationen för svenska gruvdriftsföretag) kräver Skyddsklass 3 på maskiner i gruvdrift.

RABS

Vad betyder RABS?

RABS är förkortningar för en kombination av internationella standarder för säkerhet:

  • R43 (UN ECE R43)
  • AXE (EN 356 P8B)
  • BLAST (EN 13123-2 EXR2)
  • STONE (EN 15152-2, 450 km/h)

Automotive-rutor med beteckningen RABS uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på personskydd vid arbete med risk för dolor, arbete med risk för fallande stenar samt vid arbete med stenknackning.

Vad är Hammerglass RABS?

Hammerglass RABS är ett dolskydd för grävare och hjullastare bestående av 12 mm Hammerglass i explosionstestad stålram, samt en 4 mm utbytbar ScreenSaver-ruta.
 

Skyddar Hammerglass RABS lika bra som galler?

RABS-ramen har testats på samma sätt som skyddsgaller (FOPS-test enligt ISO EN 3449:2005 Level II). Det finns alltså inget behov av kompletterande galler, inte ens i de tuffaste miljöer.

Fungerar Hammerglass RABS med vindrutetorkare?

Längre originaltorkare fungerar även tillsammans med Hammerglass RABS. För maskiner med kort originaltorkare har RABS-ramen utrustats med Hammerglass torkarpaket.

SCREENSAVER SKYDDSRUTA & SCREENSAVER SKYDDSFILM

Vad är Hammerglass ScreenSaver skyddsruta?

Hammerglass ScreenSaver skyddsruta i 4 mm Hammerglass skyddar den kraftigare 12 mm-rutan i RABS-ramen mot exempelvis stenskott. ScreenSaver-rutan monteras med klämram, och är lätt att byta. Hammerglass ScreenSaver-ruta är en ren slitageprodukt.

Hur undviks kondens vid byte av Hammerglass ScreenSaver skyddsruta?

Vid byte av ScreenSaver-ruta måste även den absorberande listen som följer med ScreenSaver-rutan bytas. Om inte detta görs finns risk för kondensbildning mellan glasen eftersom luften som innesluts mellan rutorna innehåller fukt.

Vad är Hammerglass ScreenSaver skyddsfilm?

Hammerglass ScreenSaver skyddsfilm är en repskyddande film som kan läggas på Hammerglass-rutan för att skydda mot slitage från vindrutetorkare i grusiga miljöer. Den självläkande ScreenSaver-filmen förlänger Hammerglass-rutans livslängd. När filmen blivit sliten byts den enkelt ut mot en ny film.

Fungerar Hammerglass ScreenSaver skyddsfilm vid stenknackning?

Hammerglass ScreenSaver skyddsfilm fungerar inte vid stenknackning. Stenflisorna skjuter hål på filmen och det bildas små öar av vatten innanför ScreenSaver-filmen. Vid stenknackning rekommenderas RABS-ram med 12 mm Hammerglass samt 4 mm ScreenSaver skyddsruta.

SKYDDSKLASSER

Vad är Skyddsklass 1?

Framrutan och/eller sidorutorna på grävare, hjullastare, traktor etc. byts ut till 8 mm Hammerglass, som monteras på samma sätt som originalrutorna.

Vad är Skyddsklass 2?

Samtliga originalrutor byts till 8 mm eller 12 mm Hammerglass, som monteras på samma sätt som originalrutorna.

Vad är Skyddsklass 3?

Hammerglass Skyddsklass 3 innebär RABS-ram med 12 mm Hammerglass i fronten, och 12 mm Hammerglass i samtliga övriga rutor. Alla Skyddsklass 3-paket har evakueringslösning.

Finns evakueringsrutor i Skyddsklass 3?

Alla Hammerglass Skyddsklass 3-paket har evakueringslösning.

Fler frågor & svar