INBROTTSSKYDDANDE GLAS

Vandalskydd – Inbrottsskydd – Personskydd

hammerglass fonster 1300x200-8

Inbrottssäkra fönster & dörrar

Hammerglass är den nya generationens okrossbara glas i nanobehandlad polykarbonat, och utgör ett lämpligt skydd i alla miljöer med risk för glaskross, inbrott eller skadegörelse: Butiker, köpcentra, offentliga lokaler, kommun, skolor, idrottsanläggningar, polisstationer, kontor och industrier - men även i villor och lägenheter. Att förhindra inbrott handlar om att köpa tid. Upplever tjuven att det tar för lång tid att bryta sig in, avbryts oftast inbrottsförsöket. Den svagaste punkten i de flesta fastigheter är oftast fönster och dörrar med glasrutor. Byts dessa planglasrutor mot okrossbara Hammerglass-rutor innebär det en rejäl ökning av inbrottssäkerheten. Inget är heller så tröstlöst som att byta en vandaliserad eller krossad glasruta, bara för att två veckor senare få samma ruta sönderslagen igen. Ideliga byten av glas i utsatta miljöer kostar stora summor. Ett byte av befintliga glas till Hammerglass innebär en låg kostnad jämfört med vad ett inbrott eller vandaldåd kostar i pengar, besvär, förlorad tid och - inte minst - obehaget av att någon har varit inne i det egna hemmet eller kontoret. Vid nybyggnation eller tillbyggnad blir merkostnaden för att beställa fönster med Hammerglass-rutor endast marginell. Hammerglass är ett effektivt, tryggt och prisvärt inbrotts- och vandalskydd. Samtliga fönstertillverkare/aluminiumbearbetare kan leverera fönster eller dörrar med Hammerglass i rutorna. Hammerglass har samarbetsavtal med ledande fönstertillverkare.

Aldrig mer en krossad ruta!

En 8 mm Hammerglass-ruta är lika stark och hållbar som 24 mm lamellglas ("pansarglas"), ett fastbultat galler eller en rulljalusi certifierad i Skyddsklass 3. Det är omöjligt att sparka sönder en Hammerglass-ruta, ett basebollträ gör ingen åverkan - inte ens en gatsten kastad med full kraft kan krossa rutan. Hammerglass ger därmed ett fullgott skydd mot inbrott och vandalism, och fungerar även som personskydd mot exempelvis inkastade föremål och explosioner. Hammerglass är av SBSC certifierat i Skyddsklass P8B, vilket motsvarar högsta skyddsklass för inbrottsgaller och rulljalusier. För att nå denna klass krävs att materialet står emot 70 yxhugg. Värt att notera är att då testet avslutades efter 72 yxhugg, hade yxan fortfarande inte slagit hål i Hammerglass-rutan.

Se fler TESTER & FILMER
Mer om SÄKERHETSKLASSER

Inbrottssäkra fönstersystem

Hammerglass tillhandahåller färdiga inbrottssäkra system med okrossbart glas, som passar i stort sett alla fönstertyper och fasadlösningar. Vi levererar till utbildade återförsäljare över hela landet, samt till samtliga fönster- och aluminiumproducenter. Våra återförsäljare är vana att se skyddsbehov utifrån ett helhetstänk. De kan även ge tips på andra delar av fastigheten som kan behöva säkras upp.

Hammerglass security windows

Hammerglass SECURITY WINDOWS

Ett RIKTIGT säkerhetsfönster

På ett vanligt ”inbrottssäkert” fönster är det svårt att bryta upp fönsterbågen – men väldigt enkelt att krossa glaset och krypa in. Inom 10 minuter är både tjuven och värdesakerna borta – trots larm, kamera, väktare och polis. Detta händer inte med Hammerglass Security Windows.

 

Hammerglass Security Windows har en fönsterbåge av hög inbrottsklass och okrossbart Hammerglass i glaskassetten. Även om Hammerglass Security Windows är en nyhet på privatmarknadssidan, är okrossbara, vandal- och inbrottssäkra fönster inget nytt för oss. Vi har hjälpt fastighetsägare, butiker och säkerhetsobjekt i över 20 år, men nu är det dags att även villaägare får en fönsterlösning som är trygg och säker - i praktiken och inte bara på papper.

 

 

Ring nu för offert!   0431-302 900

Hammerglass security windows
 • Inbrottsskydd - Vandalskydd - Personskydd
 • Komplett inbrottsskyddande fönstersystem med fönsterbåge och isolerglaskassett
 • Fönsterbåge av hög inbrottsklass
 • Okrossbart Hammerglass i kassetten
 • Rutorna limmas vilket omöjliggör inbrott via utlyftning av isolerkassetten
 • Välj konfiguration utifrån skyddsbehov
 • Skyddsklass 3-motsvarighet (inkrypningsskydd integrerat i isolerglaskassetten) och RC2N-P6B, -P7B samt -P8B som standard
 • För privata såväl som offentliga fastigheter - Villa, skola, polis etc

Läs mer om HAMMERGLASS SECURITY WINDOWS

Hämta BROSCHYR & PRODUKTBLAD

Hammerglass add-on

Hammerglass ADD-ON

Det osynliga gallret

Hammerglass ADD-ON är ett komplett integrerat system av effektivt och säkert inbrottsskydd avsett för utvändigt eller invändigt montage framför befintliga fönster. Systemet ger ett ökat skydd mot inbrott och vandalisering för butiker, skolor, offentliga lokaler, industri mfl.

 

Många tjuvar har lärt sig hur man blir av med galler/rulljalusier genom att fästa en kätting i dragkroken på bilen och helt enkelt rycka ur gallret. Förutom att störa insynen till butiken har gallret i många fall givit en falsk säkerhet. Profilerna i ADD-ON-systemet tillverkas i kallvalsat stål som vid brytförsök endast ger vika vid själva brytpunkten, i motsats till styvare aluminiumprofiler som kan brytas upp om ett verktyg pressas in under profilen.

 

Hammerglass ADD-ON kan monteras på fasta eller öppningsbara fönster samt på glas- och dörrpartier. ADD-ON-profilen skyddar och förstärker befintliga träkarmar vilket minimerar underhållskostnaderna. Glasen hellimmas i falsen, samt monteras med genomgående vagnsbult i stålprofilen för bästa hållfasthet. Montaget innebär ingen ytterligare åverkan på befintlig arkitektur. Hammerglass ADD-ON rekommenderas av försäkringsbolag som alternativ till inbrottsgaller och rulljalusier.

Hammerglass add-on premium s
 • Inbrottsskydd - Vandalskydd - Personskydd
 • Ersätter galler och rulljalusier
 • Monteras framför befintliga fönster med  invändigt eller utvändigt montage
 • Skyddar mot splitterskador vid explosion, vid invändigt montage
 • 6, 8, 10 eller 12 mm Hammerglass i brytsäker stålprofil 
 • Förstärker äldre träkarmar
 • Förbättrar fönstrets U-värde
 • Ljudreduktion 30 dBRw
 • Skyddsklass P8B, SS-EN 356 (motsvarar Skyddsklass 3)
 • Gör befintliga fönster inbrottssäkra: ADD-ON ger ökat skydd mot inbrott och vandalisering för butiker, skolor, offentliga lokaler, industri etc
 • Rekommenderas av försäkringsbolag som alternativ till inbrottsgaller/rulljalusier

Läs mer om HAMMERGLASS ADD-ON

Hämta BROSCHYR & PRODUKTBLAD

Hammerglass enkel

Hammerglass ENKEL

Effektivt vandal- och inbrottsskydd med en okrossbar ruta

Hammerglass ENKEL är ett system för omglasning i befintliga bågar/karmar som exempelvis äldre kopplade bågar och K-märkta fastigheter. Låg vikt och hög skyddsklass ger stora möjligheter för glasning i befintliga system. Vid enkelglasning eller montage i kopplade bågar byts yttre rutan till Hammerglass ENKEL. Glasningsmaterialet kan tas fram i önskad form, även oregelbundna eller rundade glas. Montaget innebär ingen åverkan på befintlig arkitektur.

 

Systemet ger energibesparingar och U-värdesförbättringar. Dessutom ger Hammerglass ENKEL en ljudreduktion på 30 dBRw.

 

Hammerglass ENKEL är godkänt i upp till skyddsklass P8B, vilket är den skyddsklass försäkringsbolag kräver för särskilt utsatta objekt som guldsmeder, elektronikföretag etc.

Hammerglass skjutdörr
 • Inbrottsskydd - Vandalskydd - Personskydd
 • Omglasning i befintlig båge/karm i fönster, dörr eller skjutdörr
 • 6, 8, 10 eller 12 mm Hammerglass
 • Även rundade eller oregelbundna glas
 • Monteras som vandalskydd framför blyinfattade glas i kyrkor och kulturbyggnader
 • Ingen åverkan på befintlig arkitektur
 • Förbättrar fönstrets U-värde
 • Ljudreduktion 30 dBRw
 • Skyddsklass SS-EN 356 P8B (motsvarar Skyddsklass 3)
 • Ger ett ökat skydd mot inbrott och vandalisering för butiker, köpcentra, offentliga lokaler, industri, kontor, bensinstationer, apotek, vårdcentraler etc

Fler möjligheter med HAMMERGLASS ENKEL

Hämta BROSCHYR & PRODUKTBLAD

Se CERTIFIKAT

Hammerglass isoler

Hammerglass ISOLER

Skyddsklassad isolerglaskassett

Hammerglass ISOLER är ett isolerglassystem i 2- eller 3-glasutförande med valfritt glas i innerrutan. Isolerglaskassetten kan integreras i det befintliga fasadsystemet, låg vikt och hög skyddsklass ger stora möjligheter till glasning i befintliga system. Hammerglass ISOLER ger ett fullvärdigt skydd mot inbrott och vandalisering. Systemet ger även personskydd vid montage av Hammerglass som innerglas i isolerglaskassetten. Utöver motståndskraft mot inbrott och vandalisering har Hammerglass ISOLER också utmärkt ljudreduktionsförmåga, lågt U-värde samt solskyddseffekt.

 

Hammerglass ISOLER tillverkas i alla förekommande isolerglasutföranden, oftast med Hammerglass utvändigt. Som andra och/eller tredje glas väljes fritt mellan samtliga befintliga glas på marknaden. Finns även med värmereducerande Hammerglass IR, ett svagt tonat glas som ger en värmereduktion med 45%.

 

Samtliga fönstertillverkare/aluminiumbearbetare kan leverera fönster eller dörrar med Hammerglass i rutorna. Vi har samarbetsavtal med ledande fönstertillverkare.

SPECIFIKATIONER g-värde U-värde Klass
ISOLER      
HG06-16-FE4 0,70  1,53  P7B
HG08-16-FE4  0,70 1,53   P8B
HG06-14-F4-16-FE4  0,62 1,19  P7B
HG08-12-F4-16-FE4  0,61 1,19   P8B
FE4-14-HG06-16-FE4  0,58  0,87 P7B
HG06-14-F4-16-SFE4  0,53  0,98 P7B
SFE4-14-HG06-16-SFE4  0,52/0,58  0,66  P7B
HG06-16-44,2E 0,70 1,50 P8B
ISOLER SUNERGY      
 HG06-16-SuCl6  0,67  1,86 P7B 
 HG06-14-SuCl6-16-F4 0,52/0,58   1,37/1,35 P7B 
ISOLER PLANIBEL      
PE N71/39-15-HG06-14-SFE4  0,38/0,37  0,65 P7B 
Förkortningar
HG = Hammerglass Clear
FE = Float Energy
SFE = Soft coated Float Energy (mjukbelagt)
SuCl = Sunergy Clear
PE = Planibel Energy
 • Inbrottsskydd - Vandalskydd - Personskydd
 • Skyddsklassat isolerglassystem
 • Isolerglaskassett med 2-glas eller 3-glas för montage i ny konstruktion eller befintlig fönsterbåge
 • Kan kombineras med samtliga befintliga glas på marknaden
 • Kan levereras med värmereducerande Hammerglass IR
 • 10 års full isolerglasgaranti
 • Utmärkt ljudreduktion
 • Skyddsklass SS-EN 356 P8B (motsvarar Skyddsklass 3) i konfigurationen /6mm Hammerglass/12mm distans/4-4-1 lamellglas/
 • Ger fullvärdigt skydd mot inbrott och vandalisering för skolor, offentliga lokaler, vårdinrättningar, industri etc
 • Lämpar sig även för vanliga villor

 

Läs mer om HAMMERGLASS ISOLER

Hämta BROSCHYR & PRODUKTBLAD

Se CERTIFIKAT

Montage och garantier

Hammerglass fönstersystem monteras av rekommenderade montörer enligt MTK:s riktlinjer för att garantera högsta kvalitet. Samtliga Hammerglass-rutor lasermärks med logotyp och produktionsnummer för spårbarhet för intern kvalitetssäkring samt säkerhet vid eventuella garantifrågor.