Hammerglass FAQ - Polykarbonat och Bisfenol A

Polykarbonat och Bisfenol A

De senaste åren har det skrivits mycket om eventuella hälsorisker det innebär om man exponeras för Bisfenol A (BPA). Men vad är Bisfenol A, hur kan det skada oss och i vilka sammanhang är det skadligt?

Bisfenol A används som råvara vid tillverkning av polykarbonat för att ge polykarbonaten dess slagstyrka. Polykarbonat används i skivformat, men kan också vakuumformas till nappflaskor, kannor, dricksglas, kaffefilterhållare med mera. Bisfenol A används även i epoxiplaster, som i sin tur används som beläggning i konservburkar för mat, i metalltuber (kaviar, mjukost etc), i tandfyllningar med mera.

Då det finns en risk att Bisfenol A frigörs vid kraftig uppvärmning är det inte längre tillåtet att använda polykarbonat i nappflaskor, eftersom den frigjorda Bisfenol A-mängden anses kunna påverka hormonproduktionen hos små barn. Det har hittills inte ansetts nödvändigt att förbjuda Bisfenol A i leksaker eller övriga barnartiklar. Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) anser att frånsett ovan beskrivna risker för små barn, är den mängd vi kan tänkas få i oss när polykarbonat eller epoxiplaster kommer kontakt med livsmedel så små att det inte utgör någon hälsorisk.

Hur mycket Bisfenol A innehåller Hammerglass?

Hammerglass innehåller mindre än 0,01% Bisfenol A, vilket innebär att även om man skulle förvara livsmedel i en förpackning gjord av Hammerglass så skulle det inte utgöra en fara för personer över 3 år.

Hur är det med Hammerglass i fönsterrutorna på en förskola – där är ju barnen under 3 år?

Bisfenol A kan frigöras om polykarbonat som är i kontakt med livsmedel hettas upp. Hammerglass sitter dock  i fönsterrutorna och kommer inte i kontakt med livsmedel.

Hur kan ni säkerställa att Bisfenol A inte frigörs om solen lyser på Hammerglass-rutorna?

Byggvarubedömningen hänvisar till krav enligt ISO 16000-9:2006, där ett 28 dagars emissionstest i klimatkammare visar en produkts påverkan på inomhusmiljö utifrån de ämnen som frigörs till luft. Hammerglass nådde nivå REKOMMENDERAS hos Byggvarubedömningen.

Är det 100% säkert att använda Hammerglass i förskolor och skolor?

All tillgänglig vetenskap och alla genomförda tester visar att det är 100% säkert att använda Hammerglass som inkastnings- och inbrottsskydd, både på insida och utsida av glasrutor i skolor och förskolor utan risk att Bisfenol A kan frigöras från produkterna.

EMISSIONSTEST ENLIGT ISO 16000-9

Hammerglass gav RISE i uppdrag att utföra test enligt ISO 16000-9:2006, med följande resultat (2023-05-24):

Conclusion

The test results of TVOC, VOC and aldehydes are in compliance with the requirements of M1 after 28 days and meet the requirements of Byggvarubedömningen for the Recommended class regarding Emissions of VOC to the indoor environment.

Ladda ner testresultatet

Fler frågor & svar