hammerglass cece niklas nillroth 1300x400-8

"Förarsäkerhet är ett prioriterat område för många av våra kunder."

Kunder ställer skärpta miljökrav 

Intervju med Niklas Nillroth, ordförande i CECE!

Vi tycker att CECE gjorde ett fantastiskt bra jobb på CECE Congress 2020 och vi följer deras insatser för branschen med stort intresse. Men vi har ett par egna frågor till deras ordförande, Niklas Nillroth, även miljö- och hållbarhetsdirektör för Volvo.

Hur är intresset för förarsäkerhet i branschen, tycker du?
– Förarsäkerhet är utan tvekan ett prioriterat område för flertalet av våra kunder och kundförväntningarna inom detta område ökar ständigt. Statistik visar att majoriteten av olyckorna och tillbuden sker då människor rör sig runt anläggningsmaskinerna på arbetsplatsen. Ett stort fokus ligger därför på att reducera denna typ av olyckor och det skulle möjligtvis kunna vara en anledning till att frågan om säkerhetsglas hittills fått mindre uppmärksamhet.

Är du rädd att miljön hamnar i skymundan av coronakrisen? Att branschen måste koncentrera sig på överlevnad här och nu, snarare än längre fram?
– Covid-19 har ju drabbat hela samhället mycket hårt, både ekonomiskt och mänskligt. Detta gäller förstås också oss tillverkare av anläggningsmaskiner. Det finns en risk för att investeringar i mer miljövänlig produktion och mer miljövänliga produkter i och med detta begränsas, men min känsla är ändå att så inte är fallet. Tvärtom är min bedömning att många tillverkare har sett över sina produkt- och investeringsplaner de senaste månaderna och då prioriterat framför allt satsningar på nya, transformativa teknologier, exempelvis elektrifierade, uppkopplade och autonoma maskiner som bidrar till effektivare och renare byggprocesser. Skärpta krav från kunder och större infrastrukturprojekt har förstås varit en viktig del i denna prioritering.

CECE jobbar under devisen ”Building trust” – att bygga tillit - hur kan vi dela innovation och positivt framtidstänk sinsemellan?
– Jag tycker man ska se det som ett uttryck för CECE:s ambition att möjliggöra genomgripande innovationer inom bygg- och anläggningsbranschen genom ett utökat och transparent samarbete med många olika viktiga aktörer i branschen; Kunder, kundernas kunder, beställare, projektörer, leverantörer, myndigheter, forskningsinstitut med flera. En trend är att de riktigt stora genombrotten fås när de traditionella gränserna och reviren elimineras och långsiktiga och djupgående samarbeten skapas. ”Partnership is the new leadership” sägs det ju! För att få till detta är förtroende och tillit mellan aktörerna en förutsättning. CECE arbetar för att denna tillit ska finnas hos europeiska tillverkare av entreprenadmaskiner.

Fler nyheter