"Det är beklagligt att det inte finns tydliga riktlinjer kring maskinrutor”

Publicerat 2024-03-11

Vi fick besök av BEF:s välkända ansikte utåt – Jan Johansson – och det blev ett intressant samtal om riskerna i branschen och maskinförares säkerhet.

Jan Johansson är VD för BEF, Bergsprängnings Entreprenörernas Förening, och han har 40 års erfarenhet av sprängning, bland annat från att ha drivit ett eget sprängföretag. Hans unika kunskap kommer till stor nytta i dialogen med medlemmarna.

– BEF:s uppgift är att hjälpa företagen med det dagliga arbetet och där ingår ansvaret kring personsäkerhet. Jag får enormt många frågor om hur man skyddar sig vid olyckor och det är beklagligt att det inte finns några tydliga riktlinjer eller en standard att följa när det handlar om säkerhetsrutor. Jag vill kunna svara medlemmarna exakt vad dom behöver för att sitta säkert vid en explosion. Det är ju inte bara tryckvågen som frestar på rutorna, det kan ju fara en massa stenar i luften också.

Exempelbild

Jan Johansson, VD för BEF, i samtal med vår Senior Design & Compliance Engineer, Malin Påhlsson, om vilka tester som måste ha utförts på en maskinruta för att den ska kunna kallas ”explosionssäker”.

Jan håller på begäran särskilda ”dolkurser”, där han bland annat tar upp vilka arbetsmoment som innebär en risk kring odetonerat sprängmedel, hur man kan minska antalet dolor, vilka förebyggande skydd som finns och vad lagen säger. Han hänvisar till flera allvarliga olyckor där maskinförare råkat illa ut på sina arbetsplatser och där han i vissa fall varit involverad i det komplicerade efterspelet. Förutom chock och sorg för alla inblandade ställs frågor om ansvar och arbetsmiljö på sin spets.

 

– Det ska inte finnas utrymme att välja fel skydd till en maskin, det är tragiskt. Sedan 2006 har vi i Sverige haft två dödsolyckor, en olycka med en invalidisering och en allvarligt skadad som följd, samt flera mer eller mindre allvarliga personolyckor och övriga detonationer med ibland materiella skador.

 

– Arbetet som Hammerglass gör i form av tester och olika standarder är jätteviktigt, men det är lika viktigt att förenkla informationen kring detta så att den som ska utrusta en maskin som ska arbeta med sprängt berg enkelt kan se vilket skydd som krävs. Kan vi hjälpas åt med detta så kan vi tillsammans minska riskerna. Det är min stora drivkraft, ingen ska behöva sätta livet till på sitt arbete för att det sitter för klena rutor i maskinen.

Fler nyheter