ELSKYDDSTAK

En livräddare på 12 millimeter

hammerglass infrastruktur elskyddstak 1300x150-8

Elskyddstak för järnväg

Hammerglass har i samarbete med Trafikverket tagit fram ett modernt elskyddstak för montage över kontaktledningar för att ersätta de gamla takskydden i plåt. Elskyddstaken är hållfasthetsberäknade utifrån snö-, vind- och tåglast. Hammerglass-skivornas släta yta gör att smuts och föroreningar till stor del i de flesta fall regnar bort. Ytbehandlingen ger även ett UV-skydd på 99,96% vilket gör att materialet ej grumlas eller på annat sätt förändras i sin optiska kvalitet över tiden.

hammerglass elskyddstak

Elskyddstak räddar liv

Risken för el-olyckor med svåra personskador som följd är alltid överhängande i närheten av högspänning och kontaktledningar. Taklösningen i okrossbart Hammerglass följer elskyddsriktlinjerna för elskyddstak vid montage på bro över järnväg. Konstruktionen smälter in i omgivningen, och utgör samtidigt en tät barriär ner mot strömförande ledning.

 

  • 12 mm Hammerglass i vinklat stolpsystem, bultat i brons kantbalk
  • Tät barriär mot strömförande ledning
  • Vatten- och petsäkert
  • Hållfasthetsberäknat utifrån snö-, vind och tåglast
  • Följer kraven för bullerskärmar ställda i CE-normen EN-14388
  • Utförandeklass EXC2 eller EXC3
  • Kan monteras som stänkskydd vid trafikplatser

   

Hämta produktblad

hammerglass elskyddstak
TEKNISK SPECIFIKATION  

Maxbredd Hammerglass

Maxhöjd Hammerglass

Tjocklek Hammerglass-skivor

2000 mm

2000 mm

12 mm

Godsdimension VKR

Godsdimension U-profil

120x120x8

44x26x4

Vägräckets arbetsbredd

 1000 mm

Infästningsmetod Förutsättningsbaserad

Konstruktion och montage

Våra taklösningar består av 12 mm Hammerglass monterat i vinklat stolpsystem bultat i sidan av brons kantbalk. Vid brorenovering eller nybyggnation monteras stolpen med fotplatta under räckesstolpen. Taket utmattningsberäknas genom simulering av vindlast från tåg, samt snö- och vindlast och följer även kraven för bullerskärmar ställda i CE-normen EN-14388. Lösningen är vatten- och petsäker och kan tillverkas i utförandeklass EXC2 eller EXC3. Vi kan åta oss hela entreprenaden med demontering av befintligt skyddstak, samt montage av nytt elskyddstak i Hammerglass. Våra konstruktörer tillhandahåller färdiga dwg-ritningar med infästningslösningar.