hammerglass svalov station 1300x400-8

Svalöv station inglasad med Hammerglass. Nu är det raka spåret! 

Publicerad 2021-01-19

Den långsiktiga ekonomiska kalkylen blir alltid bättre med hård-coatad PC jämfört med härdat glas.

Svalöv station har nya inglasade trappor och gång över järnvägsspåret. Projektledaren Robin Lindahl berättar om ett projekt som började i enorm tidsnöd men som slutade helt enligt planen. 

– Uppdraget kom med kort varsel eftersom vi fick beställningen med tre veckors försening i tidsplanen. Vi tror att man utan framgång försökte hitta en alternativ, likvärdig säkerhetslösning. En aspekt som ytterligare försvårade arbetet var att det från början var konstruerat för härdat glas och att vi måste göra om konstruktionen och infästningen av glasen – vilket också tog sin tid. I slutändan hade jag och teamet en vecka på oss för montage, så man kan säga att det var på håret. Det blev pressat, men alla gjorde en fantastisk insats och vi blev klara i tid.

Vad var fördelen med att jobba med hård-coatad PC i en sån tidsnöd?
– Polykarbonat är ju betydligt lättare än härdat glas, det underlättar hela montaget. Vi hade ont om utrymme vid en punkt och det skulle knappast ha gått att lyfta upp härdat glas där med en kran, vi kunde lyfta av egen mankraft. Ytterligare en stor fördel kommer när något strular på plats, det är ju inte helt ovanligt att verkligheten ser lite annorlunda ut än på ritningen. Så var det i Svalöv, där stämde plötsligt inte ett mått och vi var tvungna att justera det på plats. Hård-coatad PC är mycket mer flexibelt än härdat glas, vilket gör den typen av justeringar enklare att göra.

Tror du att ökad materialkännedom kommer leda till att fler ser bortom det billigaste alternativet?
– Ja, det tror jag. Vi får ju alltid kämpa för att förklara inköpspriset för kunder som inte använt vår produkt tidigare, men när det blir tydligt att den totala långsiktiga kalkylen blir bättre med Hammerglass så har vi kommit långt. Och vi märker att något börjar förändras, även om det går sakta. Det finns ett mer långsiktigt tänk och det gagnar ju alla – även resenärerna.

Hur menar du, då?
– Jag tror inte en vanlig resenär registrerar om det är Hammerglass eller härdat glas runt trappan på stationen när de jäktar förbi – förutom när de måste kliva över krossat glas – men de flesta engagerar sig i notan för infrastrukturen, den som påverkar dem som skattebetalare. De allra flesta månar också om miljön, och har vi ett material som är nästintill okrossbart och inte leder till nyproduktion av skärmar när de ursprungliga måste bytas av olika anledningar så ger det ett lägre klimatavtryck.

Nu pågår ungefär samma arbete med Ängelholms station, hur går den processen?
– Den går riktigt bra, här har vi inte samma tidsnöd utan har fått gott om tid för projekteringen, något vi inte fick i Svalöv. Även här kommer montage-arbetet påverkas positivt av Hammerglass låga vikt. Vi kan använda oss av mycket enklare hjälpmedel än vad som krävs för tungt, härdat glas.

Fler nyheter