VÄRMEREDUCERANDE RUTOR

Tonade IR-glas halverar värmen från solstrålningen

hammerglass automotive, värmereducerande tonade IR-rutor halverar värmen från solstrålningen, förbättrar artbetsmiljön

Bättre arbetsmiljö och lägre driftskostnad

Höga bränslekostnader och obekväm arbetsmiljö. Det är två av flera problem som Hammerglass produkter kan råda bot på - förutom att rädda liv. De flesta nya maskiner har klimatanläggning, men klimatanläggningar drar mycket diesel och även om kylan är på max så blir det rejält varmt på den del av kroppen som träffas av solens strålar. Med Hammerglass IR blir klimatet i hytten behagligare och dieselkostnaden kan reduceras avsevärt. IR-glasen har samma prestanda som vanliga Hammerglass när det gäller hållfasthet, kemikalieresistens och reptålighet. Hammerglass IR i tjockleken 12 mm är RABS-klassificerad.

hammerglass IR-rutor tar bort ca 50% av solstrålningen, tonad Hammerglass IR, halverad solvärme i maskinhytten

Halverad solvärme med IR-rutor

Hammerglass IR (Infra Red) tar bort 45-55% av den inkommande solstrålningen. Rutorna levereras med tonad Hammerglass IR.

 

Den svaga toningen ska dock inte förväxlas med vanliga tonade bilrutor. När IR-rutorna tillverkas tillsätts ett ämne som absorberar solens infraröda strålar (värmestrålningen) utan att ljusinsläppet reduceras nämnvärt (ca 10%). Effekten känns tydligt om man testar strålningsvärmen med en IR-lampa (värmelampa). Där en vanlig ruta har full genomstrålning, är dämpningen oerhört effektiv i IR-rutorna.

hammerglass, pentti lappalainen vasa finland sparade pengar genom att byta till hammerglass ir, lägre bränsleförbrukning

Sänkta dieselkostnader

"Jag sparade 10 000 kr på ett år, bara genom att byta till IR-rutor..."

 

Pentti Lappalainen driver en stor torvtäkt utanför Vasa i Finland. Sommaren 2012 gjorde han ett experiment: På den ena av två identiska Åkerman E-serie grävmaskiner, monterades Hammerglass IR-glas i samtliga rutor i hytten. Maskinerna hade samma arbetsuppgifter i torvtäkten, och kördes ungefär samma antal timmar. Grävaren med IR-glas hade 1.100 € (10.000 kr) lägre bränsleförbrukning än den med vanligt glas! En högst ovetenskaplig studie, men den visar på stora besparingsmöjligheter kring hyttens kylsystem.

MONTERING

Så monteras Hammerglass standardrutor

Våra instruktionsfilmer är framtagna för serviceverkstädernas montörer och visar principlösningar. Montagen skiljer sig åt mellan fordonstyper, fabrikat och modeller. Med varje Hammerglass-ruta följer en detaljerad och specifik monteringsinstruktion. Läs denna innan montaget påbörjas!

 

Se fler instruktionsfilmer