hammerglass explosion rabs 1300x400-8

Publicerad 2023-01-19

 

Explosionssäkert – vad betyder det egentligen?

Hur skyddas en maskinförare bäst från en explosion? Det är en fråga som vi ofta stöter på och vi reder gärna ut begreppen och riskerna så att valet av produkt blir rätt. I slutändan är det ju maskinföraren som förlorar mest på om det sitter en för svag ruta mellan honom/henne och tryckvågen. Malin Påhlsson är vår Senior Designer & Compliance Engineer och hon har koll på föreskrifterna:

 

– Säkerhetsstandarderna för jordförflyttningsmaskiner utgår ifrån de risker som är generella för de allra flesta maskiner. Risker för kastade objekt och explosioner ingår inte i de generella risker som finns, utan det är upp till arbetsgivaren att identifiera och vidta åtgärder utifrån riskbedömningen, som skall göras innan arbetet påbörjas. Ansvaret att förebygga mot de katastrofala följder som en olycka kan få för operatören ligger alltid hos arbetsgivaren.

 

”Det är inte meningen att en maskin ska vara nära explosiva ämnen”

– Egentligen är det inte meningen att explosiva ämnen ska komma nära en maskin, men verkligheten ser ju inte ut så. När sprängningar har utförts för att sönderdela berg och maskiner därefter ska hantera massorna, så kan odetonerade sprängämnen ligga dolda och detoneras av friktionen i maskinens skopa. Har operatören otur så tvingas stenen av skopan i rak riktning mot hytten. Tryckvågen som explosionskraften skapar kan slunga såväl mindre stenar rakt genom ett galler och genom rutan bakom, likväl som den kan kasta större stenar på ett par hundra kilo rakt mot föraren.

hammerglass explosion rabs malin påhlsson

Vad krävs av ruta, ram och infästning för att föraren ska skyddas i en sån situation?

– Tryckvågen skapar – förutom den första vågen som vill trycka skyddet in i hytten – ett negativt sug efteråt, där skyddet som maskinen utrustats med vill slitas av maskinen, infästningarna i hytten sätts alltså på hårda prov. Det är också anledningen till att hela skyddet testas i en hyttliknande fixtur och utvärderas enligt den sprängprovningsstandard som är vedertagen för rutlösningar.

– Säkerhetsstandarderna för förarskydd kräver att skyddet är provat mot en mätbar kraft och märkt med de Internationella Standarder och säkerhetsnivåer som skyddet möter. Vilket också är anledningen till att vi på Hammerglass märker våra frontskydd med dessa standarder. Det gör vi för att operatörer, skyddsombud och arbetsgivare lättare ska veta att de åtgärder som tagits uppfyller de direktiv och lagkrav som finns.

Fler nyheter