MILJÖGODKÄNT & CERTIFIERAT

MILJÖGODKÄNNANDE

Hammerglass är godkänt och registrerat hos de ledande miljödatabaserna Byggvarubedömningen, SundaHus och BASTA.

  • Byggvarubedömningen bidrar aktivt till att samhällsbyggnadssektorn utvecklar och bygger framtidens hållbara lösningar genom att inspirera branschens aktörer att nå en giftfri miljö och hållbara leverantörsled.
  • SundaHus erbjuder fastighetsägare trygghet - nu och i framtiden - genom ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval. Med ett webbaserat system och kvalificerad rådgivning är SundaHus en helhetslösning för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel.
  • BASTA vänder sig till fastighetsägare, entreprenörer, arkitekter, byggkonstruktörer eller privatpersoner, som vill göra medvetna materialval i syftet att fasa ut ämnen med farliga egenskaper. I databasen återfinns bygg- och anläggningsprodukter som klarar BASTA:s högt ställda krav på kemiskt innehåll.
  • Achilles arbetar för att förbättra leverantörskedjan i stora byggprojekt och har kunder i över 40 länder. Achilles Systems AS och Sellica Qualification är myndigheters och stora företags gemensamma portal för leverantörsbedömning. För att bli aktuell som leverantör görs en grundlig genomlysning av företaget där ekonomi och ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och hållbarhet redovisas.

CERTIFIKAT

Hammerglass har genomgått en lång serie tester för att säkra att materialets hållfasthet och prestanda uppfyller krav som ställs för inbrottsskydd, beskjutningsskydd och explosionsskydd. Hammerglass AB är certifierat enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018, samt PPAP för fordonsindustrin.

Inbrott

Hammerglass är av SBSC certifierat i Skyddsklass P8B, vilket motsvarar högsta skyddsklass för inbrottsgaller och rulljalusier. För att nå denna klass krävs att materialet står emot 70 yxhugg. Värt att notera är att då testet avslutades efter 72 yxhugg, hade yxan fortfarande inte slagit hål i Hammerglass-rutan.

Beskjutning

Certifiering av skottsäkert glas sker enligt europeiska standarden EN 1063. Skyddsnivåerna anges i olika klasser från BR1 till BR7, där BR1 är den lägsta skyddsklassen och BR7 den högsta. Vanligast är BR4 och BR6. Hammerglass är av Beschussamt Ulm i Tyskland testat och certifierat i de högre klasserna BR4-NS samt BR6-NS (No Splinter).

Explosion

En serie tester av Hammerglass rutor har enligt EN 13124-2 genomförts hos SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) i Borås. Hammerglass-rutor i ett antal utföranden monterades i olika typer stålramar. Sju sprängningar genomfördes, från 3 meters respektive 5 meters håll. Resultatet blev att 12 mm Hammerglass-rutor klarar tryckvågen av 3 kg TNT från 3 meters avstånd.

KLASS SKYDD TEST PRODUKT
P2A Smash-and-Grab Fallande stålkula, 3 m höjd, x3 SafeCoat Skydd 1200
P3A Vandalism/Smash-and-Grab Fallande stålkula, 6 m höjd, x3 Hammerglass 4 mm - 4,8 kg/m2
P4A Vandalism/Smash-and-Grab Fallande stålkula, 9 m höjd, x3 Hammerglass 4 mm - 4,8 kg/m2
P5A Vandalism/Smash-and-Grab Fallande stålkula, 9 m höjd, x9 Hammerglass 6 mm - 7,2 kg/m2
P6B Inbrott 30 yxhugg Hammerglass 6 mm - 7,2 kg/m2
P7B Inbrott 50 yxhugg Hammerglass 6 mm - 7,2 kg/m2
P8B Inbrott 70 yxhugg Hammerglass 8 mm - 9,6 kg/m2
P8B Inbrott 70 yxhugg HMG ISOLER 6 mm (HG06-12-4.41)
RC2 Inbrott Inbrottsförsök med specificerade verktyg HMG ADD-ON
RC3 Inbrott Inbrottsförsök med specificerade verktyg HMG ADD-ON
BR1-NS Beskjutning Handeldvapen
Gevär .22Long
HMG RABS 12 mm + 4 mm ScreenSaver-ruta
BR4-NS Beskjutning Handeldvapen .357 Magnum HMG BR4NS 23 mm - 54 kg/m2
BR6-NS Beskjutning Gevär 7.62x51 mm HMG BR6NS 39 mm - 90 kg/m2
EXR1 Explosion 3 kg TNT på 5 m avstånd Hammerglass 12 mm - 14,4 kg/m2
EXR2 Explosion 3 kg TNT på 3 m avstånd Hammerglass 12 mm - 14,4 kg/m2
CERTIFIKAT