hammerglass forandring 1300x400-8

"Förändring är alltid svår och tar tid."

Förändring är oundviklig

Florian Lauterbach förklarar varför synen på PC är så negativ i branschen och varför valet av glas är värdelöst för driftsekonomin.

Varför tillverkas maskiner med glas i hytten i stället för polykarbonat, trots att glas är farligare för förarna och sämre för plånboken?


– Vanlig PC har mycket sämre egenskaper jämfört med glas. Det åldras, repas och kan skadas eller gå sönder nästan lika lätt. Vanlig PC uppfyller inte de krav på säkerhet som industrin behöver, och tyvärr bygger dagens opinion och tester på detta föråldrade faktum. Tidigare fanns det inget annat alternativ som skulle kombinera fördelarna med glas och samtidigt eliminera dess nackdelar men idag har vi den lösningen med laminerad PC och Hammerglass.

 

– Förändring är alltid svår och tar tid. Speciellt om det inte verkställs utifrån, till exempel genom nya regler. Ännu svårare blir det i en miljardindustri som har använt glas som enda alternativ i många år och tillverkarna har inte förstått ännu att det finns en stor skillnad i kvalitet inom PC-spektrumet...

Hammerglass Florian Lauterbach

Vad kan Hammerglass göra för att ändra på situationen?
– Det enda sättet att förändra är att utbilda och informera - tillverkarna men särskilt slutanvändarna. Förarna för maskinerna, maskinägarna, byggföretagen och branschorganisationerna. Om de förstår att vår lösning inte bara gör deras arbetsplats säkrare utan också verkligen sparar kostnader, är denna förändring oundviklig. Jag tror vi står inför en total omvärdering där Hammerglass och laminerat polykarbonat blir ett förstahandsval i stället för glas.

Vilken effekt har en stillastående maskin med krossad glasruta för ett företag?
– Först och främst hoppas du att föraren inte skadas. För om du får en arbetsplatsskada är konsekvenserna för maskinägaren stora, från att hantera försäkringar och rapporter till juridiska frågor. Om "bara" fönstret är trasigt står maskinen stilla. Och den står inte stilla på samma sätt som om du får slut på bränsle. Utbytesfönstret ska beställas, levereras och installeras av en tredje part, så stilleståndstiden kan vara en vecka eller mer.
Om utbytet inte kan utföras på arbetsplatsen måste maskinen flyttas. Och varje dag maskinen står still, förloras intäkter. Denna förlust kan enkelt beräknas av maskinägaren och överstiger redan efter en dag investeringen att säkra din hytt på ett bättre sätt från början.

– Dessutom arbetar många byggprojekt, till exempel inom infrastruktur, mot ett slutdatum med avtalsenliga påföljder vid förseningar. Så nya maskiner måste allokeras och överföras från andra arbetsplatser osv. Kostnaderna kan alltså eskalera kraftigt på grund av en liten skadad del i hela maskinen.

Fler nyheter