hammerglass trasigt fonster 1300x400-8

”Du måste ha empati i den här branschen”

Publicerad 2022-08-29

Fler explosioner och beskjutningar skapar större trygghetsbehov

Hammerglass har ett nära samarbete med säkerhetsföretaget Altum Security, där Patrik "Palle" Olsson är ny VD.
– Altum tillhör Transfer Group där ambitionen är att vi ska vara en "one stop shop" för kunden. Vad behovsanalysen än visar att kunden behöver så ska vi kunna leverera det. Handlar det om att stärka fönster och glasade dörrar så är Hammerglass vår största leverantör eftersom det allt oftare står föreskrivet och det inte finns någon likvärdig produkt på marknaden.

Det nya hårda samhället sprider mycket rädsla och oro, vilket märks främst bland företagare och butiksägare i städer. Explosionerna har ökat, liksom beskjutningar, och oskyldiga blir allt oftare utsatta för gängkriminalitetens våld och följder. När Altum kontaktas kan kunden redan ha råkat ut för något eller så har det hänt något i nära omgivning.

– Det första samtalet är det viktigaste i hela processen för mig. Att en kund hör av sig betyder ju att han eller hon inte mår bra, att man inte känner sig helt trygg, och då är det de känslorna och de orsakerna jag ska fokusera på. Du måste ha empati i den här branschen, hålla dig saklig och inte spela på någons rädsla. Du måste ha de bästa, certifierade säkerhetsprodukterna i din portfölj och du ska erbjuda kunden den produkt som krävs, varken mer eller mindre. Då får du ett positivt resultat som gagnar alla, utom de som valt att leva utanför samhällets ramar. Gör du en grundlig och empatisk behovsanalys så får du inte bara en nöjd kund utan du har också bidragit till att göra samhället lite tryggare och säkrare.

 

När det finns en uttalad hotbild mot kunden blir läget ett annat.

– Handlar det om polisen eller andra högriskverksamheter, eller utsatta enskilda personer, så är behovsanalysen tydlig redan från start. Skalskyddet är förstås alltid aktuellt att se över och Hammerglass olika säkerhetsklassade alternativ börjar vid att stå emot stenkastning och inbrottsförsök och slutar vid skott och explosionsladdningar. Jag är alltid trygg med att installera era lösningar, ni gör grundliga tester och certifierar enligt konstens alla regler, jag vet precis vad kunden får.

hammerglass altum security patrik olsson

Fler nyheter