BULLERSKÄRMAR

CE-märkta bullerskärmar för väg, bro & järnväg

hammerglass infrastruktur bullerdampning 1300x150-8

Transparent bullerskydd

CE-märkta bullerdämpningslösningar för väg, bro och järnväg. Skivornas låga vikt och hårda yta gör Hammerglass till ett populärt val vid både projektering och utbyte av glas. Nanoteknologi bidrar till att nedsmutsning från avgaser, olja och asfalt inte fäster lika lätt som på vanligt glas. Den uppskattade livslängden är mer än 40 år. Hammerglass Bullerskydd finns monterat i broräcken och trafikdelare samt längs vägar och järnvägslinjer i Sverige, Norge och Finland.

Våra lösningar är CE-märkta

Bullerskärmar längs vägar skall vara CE-märkta enligt SS-EN 14388 – oavsett om de är tillverkade i trä, aluminium, glas eller plast. Enda undantaget från CE-märkningskravet är skärmar som byggs på plats av lösvirke. Produceras däremot elementen i fabrik, skall skärmen CE-märkas. Att en skärm är CE-märkt innebär dock inte automatiskt att det är en kvalitetsprodukt eller att den fyller de krav beställaren önskar tillgodose. Poängen med CE-standarden är att det skall bli enklare att ställa krav, då alla produkter har testats eller beräknats utifrån samma måttstock, men kraven måste preciseras för att kunna ge någon mening i förhållande till den produkt som levereras. Hammerglass bullerskärmar är CE-märkta enligt gällande standard. 

Tips och råd kring CE-märkning

Bullerdämpning

Effekten av en bullerskärm beror dels på skärmens höjd och tjocklek, dels på de förbipasserande fordonens hastighet. En effektiv bullerskärm är 4-6 meter hög. Vi kan hjälpa till med en akustikberäkning för att ta fram exakt hur hög skärmen bör vara utifrån lokala förutsättningar. För att ytterligare förstärka den bullerdämpande effekten kan absorbenten Hammerfoam monteras i kombination med Hammerglass.

Hammerglass-dimension Bullerdämpning
Hammerglass 8 mm 31 dB Rw
Hammerglass 10 mm 32 dB Rw
Hammerglass 12 mm 34 dB Rw
Hammerglass 15 mm 35 dB Rw
Hammerglass 17 mm 36 dB Rw
Bullerdämpning HMG 12 mm + Hammerfoam 55 mm 37 dB Rw
31 dB DLr

Stolpar och infästningssystem

Hammerglass har en bred portfölj av stolpar och infästningslösningar anpassade efter hur skärmen skall placeras och monteras. Stolparna kan förankras i broräcken, på plintar eller på mur - och hållfasthetsberäknas utifrån höjd och lastpåverkan. Hammerglass-skivorna är oftast i 12 mm tjocklek. Innan skivorna kapas mäts varje fack individuellt vilket möjliggör tillverkning av skärmar som följer marknivån. Bullerskärmen behöver därför inte trappas vid nivåförändringar. Höjd och utformning tas fram för varje projekt. Skivorna säkras vid behov med wire eller genomgående bultinfästning. Skivorna kan även förses med mönster, vanligen ett opalt eller svart tryck mot fågelkollisioner.

hammerglass bullerskärm stolpfri hjulsta

Transparent bullerskärm utan stolpar

Se, men inte höra! Hammerglass nya CE-märkta bullerskärm, som skall användas i Förbifart Stockholm-området, är självbärande. Genom att Hammerglass-skivorna bockas där det egentligen skulle suttit en stolpe, blir skärmen i sig så styv att det inte behövs någon stålstolpe mellan glasen.

 

Skärmen är försedd med tunna fågelskyddande ränder som inte kommer att synas på håll, men ändå registreras av fåglar. Resultatet blir en nästan osynlig bullerskärm!

 

Hämta produktblad

Hämta broschyr

Se vår film om Stolpfri

Läs mer

hammerglass bullerskärm system mark-2

SYSTEM MARK-2

Komplett CE-märkt system för montage i bultgrupp i mark eller på mur, längs väg eller järnväg. Kan levereras i upp till 6 meters höjd.

 

Varmförzinkade fyrkantstolpar med markplatta för bottenmontage. Kan monteras på stödmur eller med jordankare. Hammerglass-skivorna kläms in mellan en VKR-stolpe och en kraftig klämprofil, samt säkras vid behov med wire i ovankant. Montage sker på insidan av stolparna (mot vägbanan).

 

Vid montage på bultgrupp i mark kan skivorna med fördel grävas ner ca 20 cm för att förhindra ljudspridning under skärmen. Vid montage längs järnväg förses samtliga skärmar med jordningsskenor och varje etapp jordas separat. En 45-gradig knäck i toppen av Hammerglass-skivorna styvar upp konstruktionen och bidrar samtidigt till effektiv reduktion av lågfrekvent buller från tåg. 

 

Skärmarna kan tryckas med mönster mot fågelkollisioner. 

   

Hämta produktblad   Läs mer om färg & tryck

hammerglass bullerskärm
TEKNISK SPECIFIKATION MARK-2  

Max bredd

Max skärmhöjd (vid bredd 2000 mm)

2000 mm

6000 mm

Godsdimension VKR

Godsdimension U-profil

Godsdimension klämprofil

100 x 100 x 6 mm

44 x 26 x 4 mm

8 mm

Tjocklek Hammerglass-skivor 12, 15 och 17 mm

Kan parallelltrapetskapas

Kan förses med fågelskydd

Ja

Ja

Bullerdämpningsklass  B3 (12 mm)
Bullerdämpning 12 mm - 34 dB Rw
12 mm - 30 dB DLr
15 mm - 35 dB Rw
17 mm - 36 dB Rw
hammerglass broståndare system bro-2

SYSTEM BRO-2

Komplett system för montage på broståndare längs väg eller järnväg. Kan levereras i upp till 6 meters höjd.

 

Varmförzinkade stolpar för sidomontage i broståndare. Hammerglass-skivorna monteras på utsidan av stolparna med utvändig stödplatta och klämprofil. Vid behov kan skivorna säkras med wire i ovankant. Montaget utförs från insida bro.

 

Vid montage längs järnväg förses samtliga skärmar med jordningsskenor och varje etapp jordas separat. En 45-gradig knäck i toppen av Hammerglass-skivorna styvar upp konstruktionen och bidrar samtidigt till effektiv reduktion av lågfrekvent buller från tåg.

 

Skärmarna kan tryckas med mönster mot fågelkollisioner. 

   

Hämta produktblad

hammerglass bullerskärm
TEKNISK SPECIFIKATION BRO-2  

Max bredd

Max skärmhöjd (vid bredd 2000 mm)

2000 mm

6000 mm

Godsdimension VKR

Godsdimension U-profil

Godsdimension klämprofil

100 x 100 x 6 mm

44 x 26 x 4 mm

8 mm

Tjocklek Hammerglass-skivor 12, 15 och 17 mm

Kan lutas utåt/inåt

Kan parallelltrapetskapas

Kan förses med fågelskydd

Ja

Ja

Ja

Bullerdämpningsklass  B3 (12 mm)
Bullerdämpning 12 mm - 34 dB Rw
12 mm - 30 dB DLr
15 mm - 35 dB Rw
17 mm - 36 dB Rw
hammerglass bullerskärm system bro-3

SYSTEM BRO-3

Komplett CE-märkt system för montage på utsida av kantbalk på väg- eller järnvägsbro. Kan levereras i upp till 6 meters höjd.

 

Hammerglass-skivorna kläms in mellan en VKR-stolpe och en kraftig klämprofil, och kan vid behov säkras med wire i ovankant. I normalfallet vinklas skärmen utåt så att vägräckets arbetsbredd kan bibehållas.

 

Vid montage längs järnväg förses samtliga skärmar med jordningsskenor och varje etapp jordas separat. En 45-gradig knäck i toppen av Hammerglass-skivorna styvar upp konstruktionen och bidrar samtidigt till effektiv reduktion av lågfrekvent buller från tåg.

 

Skärmarna kan tryckas med mönster mot fågelkollisioner. 

   

Hämta produktblad

hammerglass bullerskärm bro-3
TEKNISK SPECIFIKATION BRO-3  

Max bredd

Max skärmhöjd (vid bredd 2000 mm)

2000 mm

6000 mm

Godsdimension VKR

Godsdimension U-profil

Godsdimension klämprofil

100 x 100 x 6 mm

44 x 26 x 4 mm

8 mm

Tjocklek Hammerglass-skivor 12, 15 och 17 mm

Kan lutas inåt/utåt

Kan parallelltrapetskapas

Kan förses med fågelskydd

Ja

Ja

Ja

Bullerdämpningsklass B3 (12 mm)  
Bullerdämpning 12 mm - 34 dB Rw
12 mm - 30 dB DLr
15 mm - 35 dB Rw
17 mm - 36 dB Rw

BULLERABSORBENT HMG A500

Hammerglass A500 är ett komplett bullerabsorberande system med bullerdämpning 33 dB DLR, för montage längs väg eller järnväg. Systemet är CE-märkt enligt EN 14388.

 

Lättmonterade kassetter i perforerad tunnplåt i stål/aluminium och mineralull, 50 cm höga och upp till 6 meter breda. Kassetterna är anpassade för varierande dimensioner av HEA-stolpar, och kan levereras i valfri RAL-kulör. HMG A500 kan även varvas med transparenta kassetter.

 

TEKNISK SPECIFIKATION HMG A500  

Min bredd kassett

Max bredd kassett

Höjd kassett

Max skärmhöjd

Tjocklek 

2000 mm

6000 mm

500 mm

5000 mm

100 mm 

Brandklassning EN 16727-3

Klass 3

Bullerdämpning HMG A500

Ljudabsorption HMG A500

33 dB DLR

20 dB DLα 

Bullerdämpningsklass Hammerglass 12 mm
Bullerdämpning Hammerglass 12 mm

 

B3

34 dB Rw

30 dB DLR

Hämta broschyr A500-STEEL

Hämta broschyr A500-ALU

Kontakta oss för mer information

hammerglass bullerabsorbent hammerfoam

BULLERABSORBENT HAMMERFOAM

Hammerfoam levereras som ett komplett bullerabsorberande system för montage på bro, på mur, längs väg eller järnväg.

 

Systemet utgår från en färdigmonterad Hammerglass Mark- eller Bro-lösning som kompletteras med en högabsorberande matta som kläms fast på Hammerglass-skivan. Hammerfoam vänds in mot spårsidan för järnväg eller mot vägsidan vid väg. På utsidan skärmen sitter den vandalsäkra Hammerglass-skivan som dessutom går ner ca 20 cm i mark. Hammerfoam kan även användas som bullerdämpare i kombination med andra material - exempelvis lackerade dekorationsplåtar - som i det 400 m långa väderskyddet på Rosengårds station.

 

Hammerfoam är flamskyddat, UV-beständigt samt åldersbeständigt. Tål kemikalier och högtryckstvätt vid graffitisanering. Hammerfoam absorberar ej vatten. 

   

Hämta produktblad

hammerglass resecentrum bullerskydd
TEKNISK SPECIFIKATION HAMMERFOAM  

Max bredd i system Mark-2

Max skärmhöjd (vid bredd 2000 mm)

Standard höjd Hammerfoam

Tjocklek Hammerfoam

Tjocklek Hammerglass-skivor

2000 mm

6000 mm

1200 mm

50 mm

12 mm (10, 15, 17)

Brandklassning DIN 4102

Brandklassning EN 13501-1

Klass B1

Klass B, S1-S2, d0

Bullerdämpningsklass Hammerglass 12 mm

Ljudabsorptionsklass Hammerfoam

Vägd ljudabsorptionsfaktor (αw) Hammerfoam

B3

A

0,9

Bullerdämpning med enbart Hammerglass 12 mm 34 dB Rw
30 dB DLr
Bullerdämpning HMG-12 + Hammerfoam-55 37 dB Rw
31 dB DLr
hammerglass säkerhetsanordningar wire

Säkerhetsanordningar

Beroende på skärmens placering och utformning kan det finnas behov av att säkra Hammerglass-skivorna från att slitas loss från sin infästning, hindra att skärmen blir strömförande, skydda mot fågelkollisioner etc.

 

 • Hammerglass-skivorna säkras med wire i ovankant
 • Vid montage vid järnväg jordas varje skärm med separat jordningsskena
 • Bockad topp ger hög stabilitet, och används ofta längs järnväg där tryckbelastningen från framrusande tåg är stor
 • Skärmarna kan förses med tryckt mönster mot fågelkollisioner

Konstruktion och montage

Tag med oss i dialogen redan vid idé-stadiet. Våra konstruktörer tar fram ritningar och förslag till funktionella lösningar. Vi lämnar gärna anbud på kompletta projekt: Måttskuren Hammerglass, stolpar, infästningssystem och montage.

 • Skivorna måttproduceras efter att stålskelett etc är färdigmonterat
 • Färdiga lösningar för infästning och montage
 • 300 ggr starkare än glas
 • Halva glasvikten
 • Inget glaskross
 • Minimalt underhåll
 • Fri sikt mot omgivningen