SKYDDS- & SÄKERHETSFILM FÖR FÖNSTER

Skyddar mot smash-and-grab och splitterskador

Hammerglass fönsterfilm, skyddsfilm för fönster

Fönsterfilm som ökar säkerheten och skyddar rutan

SafeCoat skydds- och säkerhetsfilmer består av tunna lager av polyester som laminerats under tryck. Ena sidan av filmen är belagd med ett aggressivt klistersystem som genom sin starka bindning till glas bildar en helt transparent enhet. Den andra sidan består av en repskyddande yta som tillåter normal skötsel. Rengöring av rutan sker precis som innan lamineringen. SafeCoat-filmerna är speciellt lämpliga för nordiska förhållanden och rekommenderas av producenten Hanita Coatings.

Skyddsfilm och säkerhetsfilm – vi reder ut begreppen!

Det finns olika typer av skydds- och säkerhetsfilmer för olika applikationer och ibland kan begreppen verka något förvirrande. Vi skiljer på tre huvudgrupper av filmer: Säkerhetsfilm, skyddsfilm och repskyddsfilm. Skillnaden mellan skyddsfilm och säkerhetsfilm ligger i den högre säkerhetsklassningen, i övrigt har produkterna ungefär samma användningsområden.

SÄKERHETSFILMER är sega genomskinliga polyesterlaminat med ett mycket starkt lim som klistras på befintliga glasrutor. Den sega filmen gör att rutan håller samman även när den krossas och förhindrar därigenom att splitter kastas omkring, vilket minskar risken för personskador om olyckan skulle vara framme. Det sega laminatet fördröjer också tjuven vid så kallade ”smash and grab”-stölder. Används framförallt som splitter- och inkastningsskydd för glasrutor i butiker, industrier, skolor, daghem och offentliga miljöer.

Generellt sett är SKYDDSFILMER är tjockare och starkare än säkerhetsfilmer och står därigenom emot ännu mer våld. Användningsområdena är desamma som för säkerhetsfilmer men för ännu tuffare krav. SafeCoats skyddsfilmer är klassade i upp till skyddsklass P2A.

hammerglass säkerhetsfilm safe 400

SAFE 400

Glasade partier i korridorer och entréer till skollokaler måste vara av härdat eller laminerat glas i lägst Skyddsklass 2. Säkerhetsfilmen Safe 400 är en klar splitterskyddsfilm för personskydd klassad i Skyddsklass 2 enligt SS-EN 12600 (motsvarar tidigare Skyddsklass F2). Filmen håller samman rutan även när den krossas och förhindrar därigenom att splitter sprids, vilket minskar risken för personskador. Det sega laminatet fördröjer även tjuven vid så kallade ”smash and grab”-stölder.

 

 • Skola
 • Daghem
 • Offentlig miljö
 • Industri
 • Kontor
 • Skyltfönster
 • Privatbostad
hammerglass säkerhetsfilm skydd 800 skydd 1200

SKYDD 800 / SKYDD 1200

Skyddsfilmerna Skydd 800 och Skydd 1200 är klara splitterskyddsfilmer klassade i Skyddsklass P1A respektive P2A enligt SS-EN 356. Den kraftiga filmen håller samman rutan även när den krossas och fördröjer därigenom tjuven vid inbrottsförsök och ”smash and grab”-stölder. Minskad risk för splitterspridning i lokalen förebygger uppkomsten av personskador samt underlättar saneringsarbetet vid eventuellt glaskross/ inbrott.

 

 • Skola
 • Daghem
 • Offentlig miljö
 • Industri
 • Kontor
 • Skyltfönster
 • Privatbostad
hammerglass repskydd 600

REPSKYDD 600

Repskydd 600 är ett utbytbart, klart, nästintill osynligt polyesterlaminat avsett att skydda glasrutor i utsatta miljöer mot vandalisering i form av ritsning. Det skyddande ytskiktet blir förstört men det underliggande glaset behåller sitt utseende. Vid byte dras folien lätt av utan att limrester blir kvar. Med Repskydd 600 på rutan reduceras kostnaden för slitage och skadegörelse i form av graffiti och glasritsning.

 

 • Kontor
 • Skyltfönster
 • Stationsbyggnad
 • Busskur
 • Privatbostad
 • Fordonsglas

Montage

SafeCoat säljs endast med installation, då en oriktigt monterad glasförstärkning kan göra mer skada än nytta. Olika typer av glas, karmsystem och infästningar kräver olika typer av installation och eventuellt en karmförstärkning. SafeCoat-laminaten finns i flera olika tjocklekar från 0,07 mm till 0,36 mm. De varierande dimensionerna gör att rätt typ av laminat kan väljas för i stort sett alla typer av glas och infästningar. De kraftigare laminaten kräver försegling med speciellt framtagen toppförstärkning som låser lamineringen vid karmen.