HAMMERGLASS OCH HÅLLBARHET

Hammerglass CSR och hållbarhet

FN har definierat 17 globala hållbarhetsmål med målsättningen att medlemsländerna med gemensamma ansträngningar ska nå målen senast 2030. Hammerglass har valt ut 4 av målen som extra viktiga för oss, där vi i och genom vår verksamhet har möjlighet att arbeta för en mer hållbar framtid.

MÅL 3, GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

Genom att kontinuerligt arbeta efter och förbättra vårt verksamhetssystem IVS kommer vi att:

 • Inleda alla produktionspass med genomgång av Gröna Korset.

 • Upprätthålla våra anställdas sjukvårdsförsäkring hos SPP/DKV för att därigenom korta väntetider och underlätta snabb återgång till arbetet vid anställdas behov av specialistvård.

 • Följa standarderna i vårt arbetsmiljöcertifikat ISO 45001.

MÅL 4, GOD UTBILDNING

Kunniga och välutbildade medarbetare tryggar bolagets arbetstillfällen och bidrar till tillväxt. För att säkra framtida anställningsbehov måste industriföretagen informera ungdomar om vilka kompetenser som kommer behövas. På samma sätt måste industrin föra dialog med kommun och utbildningsenheter så att ungdomarna kan erbjudas relevanta studier. Hammerglass ska därför:

 • Bredda våra anställdas yrkeskunskap genom arbetsrotation.
 • Erbjuda våra anställda bra möjlighet till fortbildning.
 • Delta i programmet Gymnasial LärlingsAnställning (GLA) där gymnasieelever kombinerar studier med industriupplärning.
 • Ta aktiv del i Båstads Industrigrupps Kompetensförsörjningssatsning.

MÅL 9, HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR

Hammerglass ska med utgångspunkt i våra certifikat inom ISO 9001 och ISO 14001 arbeta för att nå SDGs MÅL 9 genom att:

 • Investera i maskiner och utrustning som minskar vår miljöpåverkan.
 • Fortsätta vårt R&D arbete där Hållbarhet alltid är ett av fokusområdena.
 • Aktivt påverka våra medarbetare att välja elbil i stället för fossildrivna fordon genom att investera i bra ladd-infrastruktur och erbjuda anställda att ladda till låga priser.
 • Fortsätta att utveckla, erbjuda, sälja och montera hållbara Infrastrukturlösningar längs vägar och järnvägar.

MÅL 12, HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

Hammerglass ska arbeta enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001, där hållbarhet ligger till grund för hela vår verksamhet.

 • Allt polykarbonatspill i produktionen, samt återtaget material från tidigare installationer, ska återanvändas i ny polykarbonatproduktion.
 • Våra kärnprodukter ska vara EPD-certifierade.
 • Våra intressenter ska hållas löpande informerade om våra produkter och vår verksamhet via adekvat produktmärkning, uppdaterad hemsida, informativa nyhetsbrev och relevant information i sociala medier.

Hammerglass & CSR – Vi tar ansvar!

Ett aktivt samhällsengagemang är viktigt för oss! Det krävs många strån för att bygga en myrstack och den lär aldrig byggas om det alltid är ”de andra” som skall dra strån till stacken. Vi försöker därför ta vårt ansvar på lokalt plan, samtidigt som vi strävar efter ett aktivt samhällsengagemang även i större perspektiv.

Miljö

Hammerglass är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015 och har i det dagliga ett aktivt fokus på återvinning och miljöarbete. Vi investerar ständigt i ny produktionsteknik. Ett av kraven vid investeringsbeslut är att vi genom ny teknik kan påvisa tydligt minskad miljöpåverkan.

Svensk Gymnasielärling

Båstad kommun var bland de första som anammade möjligheten att erbjuda anpassad yrkesutbildning parallellt med teoretiskt lärande. Hammerglass har i dag gymnasielärlingar inom Industriprogrammet som är hos oss 3 dagar i veckan under 3 år. Under denna tidsrymd skall de lära sig tillräckligt kring praktiskt tillverkningsarbete för att vara anställningsbara hos oss – eller hos annat industriföretag.

Idrott

Vi stöder våra lokala idrottsföreningar med bidrag till deras verksamhet.

Nattvandrarna

Nattvandrarnas gula jacka har blivit en etablerad trygghetssymbol för ungdomar och unga vuxna. Sedan 1989 har Nattvandrarna verkat för att det ska finnas vuxna förebilder, medmänskligt stöd och social trygghet bland unga människor när de rör sig ute på kvällar och nätter. Nattvandrarnas närvaro förebygger också kriminalitet som skadegörelse, våld och drogmissbruk. Genom att stödja Nattvandrarna stöder vi våra ungdomar!

Till Nattvandrarna

Sjöräddningssällskapet

Tillsammans med Industrigruppen på Bjäre stöder vi Sjöräddningssällskapet i Torekovs verksamhet för en aktiv livräddande insats till havs. Vi har bl a bidragit med medel till inköp av en jetdriven livräddningsbåt, samt ny föreningslokal.

The Cinnamon Bun Project

All forskning visar att utbildning är tredje världens väg ur fattigdom - för den enskilde individen såväl som för nationen. Tyvärr är utbildning ofta väldigt kostbart och primärt förbehållet de välbärgade. Kanelbulle-projektet är ett svenskt nonprofit som strävar efter att förbättra utbildningsstandarden i städerna i Sydafrika. Hammerglass har åtagit sig att betala merparten av skolkostnaden för två elever i utkanten av Kapstaden i Sydafrika. Både Qhama och Mihlali, födda 2004, är idag glada high school-elever. Vi har åtagit oss att följa dem hela vägen till examen.

Läs mer om Kanelbullen

Vision For All

Hammerglass stöttar Vision For All (VFA), en ideell organisation som vill göra det möjligt för människor i behov av glasögon att studera och arbeta. VFA arbetar med de allra fattigaste, som har störst behov av optikerns insats. Dessa människor har ingen möjlighet att betala för en synundersökning eller skaffa sig glasögon. VFA samlar in bra och begagnade glasögon i Sverige. Glasögonen mäts upp och tvättas, och VFA:s optiker och assistenter åker sedan ut i världen för att dela ut dem.

Mer om insamling av glasögon

Kampen mot cancer

Tillsammans kan vi bidra till cancerforskning, bättre behandlingar och att fler överlever sin cancerdiagnos. Hammerglass stöttar Barncancerfonden, Bröstcancerfonden samt Prostatacancerfonden.