RESECENTRUM

Tak, väggar, hisstorn, räcken, väderskydd där människor är på väg

hammerglass infrastruktur station 1300x150-8

En säker start på resan

Permanenta okrossbara glaslösningar för resecentrum, bussterminaler och perronger. Skivornas låga vikt och hårda yta gör Hammerglass till ett utmärkt val för tak, väggar, hisstorn etc. Ytbehandling med nanoteknologi möjliggör enkel graffitisanering samt ger även ett UV-skydd på 99,96% vilket gör att materialet ej grumlas eller på annat sätt förändras i sin optiska kvalitet över tiden. Den uppskattade livslängden är mer än 40 år.

Flexibla vandalsäkra lösningar

Våra glaslösningar för tak, väggar, perronger, hissanslutningar och räcken är kross- och vandalsäkra. Klara eller färgade Hammerglass-skivor i upp till 6 meters längd och tjocklekar 4-20 mm ger beställare och arkitekter stor frihet vid formgivning och konstruktion. Vid större sektioner kan glasen dessutom skarvas.

Infästning kan ske med klämprofiler, Fixpoint eller projektspecifik infästningslösning. Med Fixpoints kan även en distans mellan vägg och skiva skapas.

Glasningsmaterialet kan med fördel kapas fram efter det att grundkonstruktionen står på plats. Varje enskilt fack och infästningsdetalj mäts då individuellt med 3D-laser och överförs till CAD-ritning för produktion.

hammerglass resecentrum väggar och tak

Väggar och tak

Glasklara väggsektioner och taklösningar med Hammerglass-skivor monterade i befintlig konstruktion eller projektspecifika profiler, exempelvis L-profil med klämprofiler i glasskarvarna för vattentät sammanfogning. Varje fack mäts individuellt, varefter glasen fräses fram.

 

Våra konstruktörer ger gärna råd kring infästningslösningar redan i konstruktionsfasen.

 

 

Läs mer om taklösningar

hammerglass resecentrum glas i trappa och hisstorn

Glas i trappa och hisstorn

Hela utvändiga hisstorn med höjder på dryga 10 meter, eller bara ett trappräcke? Vi har okrossbara glaslösningar för både trappor, rulltrappor och hissanslutningar - antingen i befintliga system eller i helt nya stålkonstruktioner. Det går utmärkt att montera handledarna direkt i Hammerglass-skivorna.

 

Måttagning sker när stålkonstruktionen är på plats för optimerad passning av Hammerglass-skivorna. Genomgående förankring med Hammerglass Fixpoint-system för bästa hållfasthet.

 

 

Läs mer om räcken & fallskydd

hammerglass resecentrum inglasade övergångar vänthallar

Inglasade övergångar och vänthallar

Ofta sker hela byggprojekt medan trafiken rullar för fullt på spåren, och då krävs att det mesta av konstruktionerna kan byggas precis intill spårområdet för att sedan lyftas på plats. Våra montörer sätter då rutorna medan stålskelettet fortfarande ligger på marken, varefter hela konstruktionen lyfts. Denna typ av lyft är så gott som omöjliga att genomföra med vanligt glas, då rörelser i strukturen skulle medföra glaskross.

 

Alla rutor har mätts in och producerats individuellt. Även om stålkonstruktionen inte till 100% stämmer mot ritning, går montaget av rutorna problemfritt.

 

  • Glasas på mark och lyfts på plats
  • Individuellt uppmätta och producerade rutor

 

Läs mer om gångbroar

hammerglass resecentrum väderskydd perrongskydd

Hela och rena väderskydd

Hammerglass modulbaserade okrossbara busskur, byte av glas i befintliga perrongskydd, eller glasning i helt ny konstruktion. Hammerglass-skivorna är flexibla och kan formas för att anpassas till montage i böjda profiler.

 

 

Läs mer om väderskydd

hammerglass resecentrum upplyst tunnel

Säkra gång- och cykeltunnlar

Upplysta gång- och cykelstråk skapar inte bara en säkrare miljö och ökad trygghet, de kan också vara vackra och bidra till ett områdes upplevelse. En opal, tryckt eller genomfärgad Hammerglass-skiva med LED-belysning utgör en attraktiv ljuspunkt i kvällsmörkret.

 

Graffiti, tusch-tags eller annan nedsmutsning kan tas bort med de flesta kända rengöringsmedel och kemikalier utan att Hammerglass-skivorna tar skada.

 

 

Läs mer om GC-tunnlar
Läs mer om HammerArt

Konstruktion och montage

Tag med oss i dialogen redan vid idé-stadiet. Våra konstruktörer tar även fram ritningar och förslag till funktionella lösningar. Vi lämnar gärna anbud på kompletta projekt: Måttskuren Hammerglass, stolpar, infästningssystem och montage.

  • Skivorna måttproduceras efter att stålskelett etc är färdigmonterat
  • Färdiga lösningar för infästning och montage
  • Halva vikten jämfört med vanligt glas
  • Inget glaskross
  • Fri sikt mot omgivningen