Gång- och cykelbro, Ludvika

 

Blåskimrande GC-bro vid järnvägsstationen i Ludvika

Hammerglass deltog aktivt redan vid konstruktionsstadiet av bron för att säkerställa korrekt infästning och dimensionering. Vi tog även aktivt del i Tyréns arbete med att åstadkomma beställarens önskemål om ljuseffekter: ”Bron ska vara transparent och på kvällen ska skivorna lysa blått”.

Lösningen blev 130 screentryckta skivorna med ett blått rastermönster. I ovankant är Hammerglass-skivorna polerade glasklara och försedda med LED-belysning.

För att rutorna skulle passa perfekt, togs alla mått efterhand som BSM byggde klart brons 8 sektioner. Skivorna monterades på plats i brosektionerna inne i fabriken. Därefter lyftes varje sektion i den 250 meter långa bron på plats med kran.

Installation
2014

System
Hammerglass Clear 12 mm

Screentryck

LED-belysning

Konstruktör
Tyréns

Entreprenad
BSM Borlänge

Generalentreprenör
AEB Anläggningsentreprenad AB

Räcke utan ståndare

Räcke utan ståndare

Den specialdesignade infästningslösningen till räcket på Griniveis-bron togs fram av Hammerglass konstruktörer.

Läs mer
GC-bro lyfts på plats

GC-bro lyfts på plats

Hammerglass-skivorna monteras redan i svetshallen, varefter hela konstruktionen transporteras till Södertälje och lyfts på plats.

Läs mer
Gångbro på hög höjd

Gångbro på hög höjd

Gångbro på hög höjd över järnvägsspåren i Olskroken.

Läs mer
Blåskimrande gång- och cykelbro

Blåskimrande gång- och cykelbro

Beställarens önskemål om ljuseffekter: ”Bron ska vara transparent och på kvällen ska skivorna lysa blått”

Läs mer