hammerglass ref bro griniveien 01 1300x400-8

GRINIVEIEN, OSLO

Unik lösning för Griniveis-bron 

Den specialdesignade infästningslösningen till räcket på Griniveis-bron togs fram av Hammerglass konstruktörer.

Installation
2017

System
Hammerglass Clear 12 mm

Hammerglass Fixpoints
Projekt-unik infästning

Konstruktör

Beställare

Entreprenad

Fler referenser