hammerglass ref bullerskarm 4spar arlov 01 1300x400-8

JÄRNVÄGSBRO LOMMAVÄGEN, ARLÖV

Hammerglass del i Trafikverkets jätteprojekt "Fyra spår"

Södra stambanan mellan Malmö och Lund fördubblar sin spårkapacitet i projektet ”Fyra spår”. Många delar byggs under marknivå för att minska bullerstörningar för boende längs sträckan,  men på de platser där det är oundvikligt att tågen går i marknivå behövs andra bullerdämpande åtgärder. Hammerglass kommer med sina specialanpassade produkter och sin långa erfarenhet av bullerbekämpning längs räls och väg att se till att ljudet från järnvägen hålls på öronvänliga nivåer. 

Hammerglass kommer under den kommande perioden att bygga ytterligare fyra bullerskärmar som tillsammans mäter runt 200 meter. Hela byggprocessen löper över tre år där den första etappen genomfördes under hösten 2018. En komplicerande faktor vid projektet är att det inte går att använda standardlösningar på grund av förbipasserande höghastighetståg.

Ulf Bergström, Affärsområdesansvarig för Infrastruktur på Hammerglass AB:
– I och med att vi måste dimensionera skärmarna utifrån att det passerar tågekipage som kör i 250 km/h kan vi inte göra en standardlösning. Konstruktionen måste anpassas för att hantera det tryck som skapas när tåget kommer i hög fart. I detta arbete underlättar det att arbeta med egna konstruktörer så att lösningen kan optimeras utifrån materialet. Det är en av våra största styrkor, att vi levererar hela projekt från idé till slutbesiktning - och därmed tar ansvar för både design och konstruktion. Trafikverket har valt oss på grund av våra goda referenser tillsammans med produkten som med sin hållbarhet ger en lång livslängd.

Bullerskärmarna som fästs in i Hammerglass egna stolpsystem kommer att vara upp till drygt fyra meter höga och förses med ett motivtryck som både minskar risken för inflygande fågel och som fungerar rent dekorativt.

Installation
2018

System
Bullerskydd System Mark-2 på mur
Hammerglass Clear 15 mm
HammerART screentryck PRICKAR

Beställare/Byggherre
Trafikverket

Entreprenad
NCC/OHL

Fler referenser