hammerglass bullerskarm forbifartstockholm hjulsta 02 2800x400

Förbifart Stockholm - Hjulsta Södra

 

Tre kilometer bullerskärm utan stolpar i projekt Förbifart Stockholm

 

2018 skickade Trafikverket ut en förfrågan om en överlappande, stolpfri bullerskärm i olika gröna nyanser till projektet Förbifart Stockholm. Skärmen skulle dessutom förses med ett screentryck som inflygningsskydd för fåglar.

Teknisk Specifikation
Ca 3000 meter bullerskyddsskärm med stolpfri konstruktion, varav 2100 meter är transparent och 900 meter är absorbent. 1750 meter av den transparenta delen har även en absorbentlåda. Varje fack är inmätt och anpassat med parallelltrapets utformning för att följa brons lutning.

Prestanda
CE-märkt enligt SS-EN 14388 med följande egenskaper:

  • Akustiska krav enligt klass B3 i SS-EN 1793-2
  • Mekaniska krav enligt SS-EN 1794-1:2011 samt SS-EN 1794-2
  • Vindlast beräknad enligt EN 1991-1-4 Terräng typ II
  • Snölastkrav enligt SS-EN-1:2011 Annex E, med ploghastighet 60 km/h
  • Stenskott: Skärm ska testas och uppfylla krav enligt 1794-1:2011 Annex C Stenskott

Material

  • 12 mm Hammerglass i tre gröna nyanser med screentryckt inflygningsskydd för fåglar
  • Varmförzinkat stål i utförandeklass EXC2

Installation
2020-2022

System
Hammerglass bullerskärm utan stolpar

Byggherre
Trafikverket

Beställare
JV Hjulsta-S-konsortiet Implenia-Veidekke

Förbifart Stockholm: Bullerskärm utan stolpar

Förbifart Stockholm: Bullerskärm utan stolpar

3 km bullerskärm utan stolpar, är det ens möjligt? 2018 skickade Trafikverket ut en förfrågan om en överlappande,
stolpfri bullerskärm i gröna nyanser till projektet Förbifart Stockholm.

Läs mer
Hammerglass möjliggör omöjligt lyft

Hammerglass möjliggör omöjligt lyft

Samtliga rutor monteras medan stålskelettet ligger på marken, varefter de 41 meter långa vänthallarna lyfts på plats.

Läs mer
750 meter lång skärm i Kalmar

750 meter lång skärm i Kalmar

För att kunna utnyttja markområdet Djurängen för bebyggelse av över hundra en- och flerfamiljsbostäder krävdes en 750 meter lång och dryga 5 meter hög bullerskärm längs motorvägen.

Läs mer
Vandalskydd i Liverpool

Vandalskydd i Liverpool

Liverpools lokaltrafik valde Hammerglass!

Läs mer
Resecentrum Älmhult

Resecentrum Älmhult

Gångbro, tak, hiss-schakt och rulltrappor på Älmhults resecentrum.

Läs mer
"Zlatan-tunneln" säkrad för framtiden

"Zlatan-tunneln" säkrad för framtiden

Efter återkommande grov vandalisering ledsnade Malmö stad på kostnaderna och satte Zlatans leende bakom okrossbart Hammerglass.

Läs mer
Gångbro på hög höjd

Gångbro på hög höjd

Gångbro på hög höjd över järnvägsspåren i Olskroken.

Läs mer
Tyst från tåg i Rosengård

Tyst från tåg i Rosengård

Traditionella skärmar i Hammerglass med högabsorberande akustikplattor i Hammerfoam - Ett säkert recept på minskat buller.

Läs mer
Nobeltunneln badar i ljus

Nobeltunneln badar i ljus

Säkrare för fotgängare och cyklister - Nobeltunneln i Malmö är numera upplyst och färgglad.

Läs mer
Hammerglass levererar  i projekt "Fyra Spår"

Hammerglass levererar i projekt "Fyra Spår"

Hammerglass är en del av Trafikverkets jätteprojekt ”Fyra Spår”, där södra stambanan mellan Malmö och Lund fördubblar sin spårkapacitet.

Läs mer
GC-bro lyfts på plats

GC-bro lyfts på plats

Hammerglass-skivorna monteras redan i svetshallen, varefter hela konstruktionen transporteras till Södertälje och lyfts på plats.

Läs mer
Stänkskydd längs hela Hägerstens-viadukten

Stänkskydd längs hela Hägerstens-viadukten

Det 800 meter långa stänkskyddet längs Hägerstens-viadukten fungerar även som bullerskärm.

Läs mer
Räcke utan ståndare

Räcke utan ståndare

Den specialdesignade infästningslösningen till räcket på Griniveis-bron togs fram av Hammerglass konstruktörer.

Läs mer
100 m långt busstak i Täby Centrum

100 m långt busstak i Täby Centrum

Under Landskapslagets ledning fick Hammerglass AB påverka utformning och teknisk lösning för den nya bussterminalen i Täby Centrum.

Läs mer
Upplyst gångtunnel i Lomma

Upplyst gångtunnel i Lomma

Den 15 meter långa tunneln är försedd med stora bakgrundsbelysta
bildmontage på båda sidor.

Läs mer
EL-skyddstak vid järnvägsviadukt

EL-skyddstak vid järnvägsviadukt

Hammerglass moderna EL-skyddstak ersätter den äldre modellen av takskydd i plåt. Hållfasthetsberäknat utifrån snö-, vind- och tåglast.

Läs mer
Bullerskärm Roslagsbanan Stocksundstorp

Bullerskärm Roslagsbanan Stocksundstorp

Bullerskärm med vinklad topp, monterad i VKR-stolpar. Samtliga skärmar har försetts med horisontella jordningsskenor och varje etapp har jordats separat.

Läs mer
Bullerskärm Roslagsbanan Stocksund - Djursholm Ösby

Bullerskärm Roslagsbanan Stocksund - Djursholm Ösby

Samtliga skivor med en 45-gradig knäck i toppen för att styva upp konstruktionen. Den inåtvändande knäcken i skärmen bidrar till effektiv reduktion av det lågfrekventa bullret från tåg.

Läs mer
Färg och variabel LED-belysning

Färg och variabel LED-belysning

LED-belysta Hammerglass-skivor i tidigare mörk och otrygg gångtunnel från Täby Centrum till buss- och järnvägsstation.

Läs mer
Blåskimrande gång- och cykelbro

Blåskimrande gång- och cykelbro

Beställarens önskemål om ljuseffekter: ”Bron ska vara transparent och på kvällen ska skivorna lysa blått”

Läs mer