hammerglass ref tunnel nobelvagen 01 1300x400-8

NOBELTUNNELN, MALMÖ

Från mörk och otrygg till upplyst mötesplats

Den tidigare så dystra Nobeltunneln i Malmö badar numera i ljus. Malmö Stad har satsat hårt på förbättra tryggheten i stadens gång- och cykeltunnlar. Tunneln under Nobelvägen är ännu en i raden av tunnlar som försetts med konst och belysning bakom skyddande Hammerglass - allt för att cyklister och fotgängare ska känna sig säkrare.
Tunnelväggarna har smyckats med konst av skolelever och konstnären Mårten Grön. Hammerglass-skivorna är lätta att klottersanera och skyddar konstverken mot vandalisering.

Installation
2018

System
Hammerglass Clear 12 mm

HammerART Digitaltryck

LED-belysning

Konstruktion/Montage
Hammerglass AB

Idé & Beställare
Malmö Stad

Ljuskonsult

E.ON Malmö

Motiv
Mårten Grön
Elever på Kastanjeskolan & Sofielundsskolan

Fler referenser