hammerglass infra elskyddstak 01 1300x400-8

BERGÅSA, KARLSKRONA

Transparent elskyddstak uppfyller funktionskrav och estetiska önskemål

Elskyddstak på båda sidor av bron över järnvägsspåret vid Bergåsa, Karlskrona. Skyddstaket består av vinklade stolpar i rostfritt stål och skivor i 12 mm Hammerglass. Avvattning sker ut på vägen så att vare sig smältvatten eller regnvatten kan rinna ner på kontaktledningarna.

Då skärmen monterades i samband med totalrenovering av bron, kunde skärmstolparnas fotplatta monteras under räckesståndaren. I annat fall erbjuder Hammerglass en lösning med en kraftig klammeromfattning kring basen av räckesståndaren, kombinerat med bultinfästning i brons kantbalk. För rätt dimension på stolpar och glas utförde Hammerglass en snö- och vindlastsimulering.

Projektet var ett pilotprojekt för Trafikverket för att hitta ett nytt, modernt skyddstak över kontaktledningar. Enligt projektledare Stefan Källberg vid Trafikverket blev lösningen lyckad och uppfyller både funktionskrav och estetiska önskemål.

Installation
2015

System
Hammerglass Elskyddstak

Hammerglass 12 mm

Konstruktör
Centerlöf & Holmberg

Konstruktionslösning
Hammerglass

Entreprenad
PEAB

Fler referenser