hammerglass ref resecentrum roslagsnasby 01 1300x400-8

RESECENTRUM, ROSLAGS NÄSBY

De 41 meter långa vänthallarna lyfts(!) på plats

SL:s resecentrum Roslags Näsby är en samverkansentreprenad mellan SL, Veidekke och Sweco, där Hammerglass AB är underentreprenör till Veidekke. Hammerglass konstruktörer har tagit aktivt del i Swecos konstruktionsarbete och kunnat bidra med värdefull erfarenhet från liknande projekt.

Glasas på mark och lyfts på plats
Hela byggprojektet sker medan trafiken rullar för fullt på spåren, vilket kräver att det mesta av konstruktionerna kan byggas precis intill spårområdet, för att sedan lyftas på plats med ett antal stora lyftkranar. Även om konstruktionerna är stabila skulle denna typ av lyft vara nästan omöjliga med vanligt glas, då rörelser i strukturen skulle medföra glaskross. Hammerglass montörer sätter nu alla rutor på plats medan stålskelettet ligger på marken, vilket underlättar montaget. Samtliga rutor mäts in och produceras individuellt - även om konstruktionen inte stämmer till 100% mot ritning går montaget av rutorna problemfritt.

  • Inglasning av två vänthallar
  • Fyra utvändiga hiss-schakt med en glasningshöjd på 10 m 
  • 140 meter bullerskärm 
  • Gång- och cykelbro

Installation
2017

System
Hammerglass 12 mm
Bullerskydd system Mark-2

Beställare

 SL

Entreprenad

Veidekke

 

Underentreprenad
Hammerglass

Fler referenser