hammerglass ref bullerskarm kalmar 01 1300x400-8

E22 DJURÄNGEN, KALMAR

750 meter lång bullerskärm längs med E22 i Kalmar

Området Djurängen intill E-22 i Kalmar skall bebyggas med över hundra en- och flerfamiljsbostäder. E-22 har hastighetsgräns på 110 km/h och för att kunna utnyttja markområdet så nära motorvägen krävs uppförande av en drygt 5 meter hög bullerskärm på ett avstånd av 11 meter från E22.

Då fåglarna flyger tätt i Kalmar-regionen har hela skärmen screentryckts med Hammerglass stiliserade LÖV-mönster som inflygningsskydd. Dessutom är 12 av de knappt 400 Hammerglass-skivorna i skärmen försedda med ett specialframtaget motivtryck för Kalmar-stad.

Slutkunden Kalmar Kommun har varit tydlig med att skärmen på bästa sätt skall smälta in i terrängen:

  • Transparent/genomskinlig okrossbar skärm
  • Naturnära mönster av stiliserade löv som inflygningsskydd för fåglar, samt specialframtaget motivtryck för Kalmar stad
  • Individuellt uppmätta parallelltrapets-skurna skivor följer terrängen istället för att skärmen trappas där marken lutar
  • Lätt att sanering av graffiti och smuts från vägen

Totalt har 40 ton Hammerglass monterats längs en sträcka på 750 meter under sommaren/hösten 2017.

Installation
2017

System
Bullerskydd System Mark-2 på mur
Hammerglass Clear 15 mm

HammerART Screentryck LÖV

Beställare
Kalmar Kommun

Entreprenad
Hammerglass AB

Fler referenser