hammerglass busskur svealandstrafiken 1300x400-8

"Mönstret verkar inte vara lika lockande att rispa i."

SVEALANDSTRAFIKEN, ÖREBRO

En hel busskur utan repor och klotter ökar trygghetskänslan

Intervju med Anna Anttonen, Svealandstrafiken:

Inom kollektivtrafiken i Örebro län har man periodvis brottats med stora problem med glaskross och sönderslagna busskurer. 2020 började man testa och utvärdera nya material i befintliga, utsatta kurer. Målet: Att hitta lösningar som leder till minskad skadegörelse, lägre saneringskostnader och högre trivsel för resenärer och bussförare. Här är några av de insikter som testet ledde fram till:

Tre starka kandidater
– Vi valde ut tre plastvarianter för testet; Hammerglass med och utan mönster samt obehandlad polykarbonat. En positiv sak som vi märkte direkt var att det räckte med en person vid installation av rutorna. Jämför man med vanligt glas så behövs två personer. Hela montaget tog mellan 2 och 3 timmar vid varje kur.

Vilka faktorer har ni fokuserat på i testet?
– Vi ville utvärdera synlighet, trygghet, klottersanering och underhåll.

Hur var synligheten, någon skillnad mellan produkterna?
– När det gäller omönstrat Hammerglass så tyckte bussförarna att de såg resenärerna bra från alla håll och att synligheten är likvärdig med glas. Den kur som vi provade mönstrat Hammerglass i fick betyget ”förvånansvärt bra synlighet”, med tanke på att det trots allt var mönstrat, och vi har fått flera positiva reaktioner från förarna. Det förrepade mönstret verkar inte heller vara lika lockande att klottra på och rispa i. Den vanliga, obehandlade polykarbonaten blir efter klottersanering mjölkig på ytan. Ibland kan det då vara svårt för föraren att se om det står en resenär vid hållplatsen, särskilt om belysningen är bristfällig.

För Hammerglass är trygghet en viktig faktor och vi vill bidra till ett tryggare samhälle. Hur klarade sig våra rutor i testet?
– Ett väderskydd utan repor och klotter bedömer vi ökar trygghetskänslan. Ett väderskydd som ofta är sönderslaget och fullt med klotter har en negativ inverkan på trygghetskänslan. Därför är det ju av stor vikt att materialet går att klottersanera på ett tillfredsställande sätt och att det inte lämnas några märken kvar. Hammerglass är okrossbart och går att klottersanera utan att förstöra ytan.

Vi vet att klottersanering tar mycket tid i anspråk, men hoppas att vår glatta hårdbehandlade yta levde upp till sitt rykte?
– Hammerglass gick lätt att klottersanera. Stora tjocka spraykryss gick fint att torka bort och ytan blev inte mjölkig eller påverkad på annat sätt. Rutorna i vanlig PC blev ju det, något som hänger starkt ihop med ovanstående faktorer; synlighet och trygghetskänsla.

Underhåll av busskurer kostar stora pengar i Sverige. Vilka tankar har ni kring detta efter testet?
– Eftersom det aldrig blir glaskross av Hammerglass så behövs det aldrig sopas, vilket är en stor fördel. Och längre fram kommer vi även kunna utvärdera hur vinklarna fungerar, att de hindrar rutorna från att sparkas ut. Vi hoppas på det, så vi inte behöver rycka ut för den typen av lagning heller.

Fler referenser