hammerglass ref resecentrum rosengard 01 1300x400-8

ROSENGÅRD STATION, MALMÖ

En kostnadseffektiv och långsiktigt hållbar installation

Traditionella skärmar i bullerreflekterande Hammerglass i kombination med högabsorberande akustikplattor i Hammerfoam minskar garanterat bullret. Hammerglass arbete på Rosengårds station är resultatet av mötet mellan högpresterande material och nytänkande konstruktörer. Konstruktionsarbetet har utförts av Hammerglass efter önskemål från beställaren. Montaget, som skett i Hammerglass egen regi, består av drygt 400 meter komplett väderskydd:

  • Stålkonstruktioner
  • Undertak
  • Bullerskärm med en mix av reflekterande och absorberande material:
    Ljudreflekterande Hammerglass i kombination med Hammerfoam bullerabsorbent i dekorativa kassetter

Projekt Rosengård är ett kvitto på Hammerglass som lösningsleverantör av kostnadseffektiva och långsiktigt hållbara installationer.

Installation
2018

System
Hammerglass 12 mm
Hammerfoam Bullerabsorbent

Dekorationsplåt

Beställare

Trafikverket

Entreprenad

Hammerglass AB

Fler referenser